Mgr. Ema C. Stašová - Novinky

20.08.2020 - Orientační týden pro studenty prvních ročníků

Během Orientačního týdne získáte mnoho praktických informací ke studiu na UK. V rámci plánovaných přednášek například zjistíte, jak účinně využívat univerzitní knihovny a informační zdroje. Mluvit se bude o studiu, financích i možnostech vycestovat do zahraničí. Přednášející vás provedou všemi nástrahami univerzitního informačního systému SIS. Stranou zájmu nezůstane ani studentská zájmová činnost a aktivity studentských spolků.

Kdy: 14.-18. září 2020

Kde: Celetná 20 (Zelená posluchárna, Modrá posluchárna)

  

Anotace přednášek

Studium na UK

Vstup do vysokoškolského studia na UK je lemován spoustou nových výrazů, se kterými se budete setkávat po celé své studium - život se začne odvíjet v rytmu semestrů, vaše námaha bude odměňována kredity a Karolinka se stane vaší dobrou kamarádkou. Zveme vás na přednášku Studium na UK, kde vám rádi podáme pomocnou ruku při seznámení se se základními pojmy, které se brzy stanou nedílnou součástí vašeho studentského života, a připojíme pár rad pro jeho hladký a úspěšný průběh.

  

Stipendia a poplatky

Univerzita Karlova v Praze může poskytovat svým studentům finanční podporu v podobě stipendií. Existuje celá řada různých druhů stipendií, z nichž některá pomáhají studentům snížit náklady spojené se studiem (např. stipendia na podporu ubytování), jiná získávají studenti dosahující mimořádných výsledků ve studiu apod. Tou nepříjemnější částí finančních otázek spojených se studiem jsou poplatky. Aby vás obava z nich zbytečně nebudila ze spaní, a zároveň jste si uvědomili vytyčené hranice, ucelíme vám v krátké prezentaci základní informace vycházející z jednotlivých předpisů.

  

Podpora studentů na UK

Vypořádat se s nároky vysokoškolského studia může být leckdy obtížné, proto se UK snaží podat svým studentům pomocnou ruku. Přednáška představí univerzitní systém podpory, zahrnující jak dlouhodobou pomoc znevýhodněným skupinám studentů, tak krátkodobou oporu při řešení problémů akutně vzniklých během studia. Významnou roli hraje v tomto směru především univerzitní síť poradenských služeb. Poradny na jednotlivých fakultách a poradny IPSC na rektorátu nabízejí např. pomoc psychologickou, psychoterapeutickou či sociálně-právní. Univerzita se také snaží podporovat své studenty v jejich osobním rozvoji, proto lze mj. využít i služeb kouče či diagnostiku osobnostních a kariérových předpokladů nebo navštívit některou z řady zajímavých vzdělávacích akcí.

 

Informační systém

Čerstvým studentům prakticky ukážeme, jak pracovat s informačním systémem na UK. Dozvíte se o možnostech připojení k internetu a související problematice přístupových hesel v rámci Centrální autentizační služby (CAS). Provedeme vás funkcemi Studijního informačního systému (SIS), a také se seznámíte s některými užitečnými webovými aplikacemi UK. V neposlední řadě se dozvíte, co můžete dělat, když budete mít s IS nějaký problém.

 

 Zájmová činnost a studentský život

Sportovat, diskutovat, bádat, hrát divadlo, psát časopis nebo se prostě jenom bavit. To a mnohem víc nabízí přes 50 fakultních spolků, kde jistě najdete i lidi své krve. Volnočasové aktivity na univerzitě nabízejí snadný způsob, jak se v novém prostředí necítit sám a zároveň dělat, co vás zajímá. Máme vlastní orchestr, loděnici či mezinárodní klub – pro každého to jeho.

 

Knihovnické a informační zdroje, elektronické knihy

K čemu je dnes dobrá knihovna? Na této přednášce budete obeznámeni s nečekaným množstvím užitečných služeb, které vám knihovny na univerzitě poskytují. Bude vám odtajněna část neviditelného webu, databáze informací, které jinde nenajdete a srovnání se světem. Poznáte, co je to kvalitní informační zdroj, což je k budoucímu studiu i profesnímu životu k nezaplacení. Nastíníme, jak vyhledávat kvalitní informace v jediném supervyhledávači UKAŽ.

Navážeme seminářem o e-knihách Nakladatelství Karolinum, které jsou studentům UK přístupné bezplatně. Prakticky si předvedeme, jak snadné je číst e-knihy Nakladatelství Karolinum kdykoli a odkudkoli.

Prosíme účastníky této přednášky, aby si založili účet Adobe ID.

 

Možnosti studia v zahraničí

Chcete během studia strávit semestr či rok v zahraničí? Možností je čím dál více, a to nejen v podobě studijních výjezdů, ale i praktických stáží. Na našem semináři získáte základní informace o nejznámějším mobilitním programu Erasmus+ i o dalších meziuniverzitních či mezifakultních dohodách, kterých má UK celou řadu (s univerzitami po celém světě). Dále vám představíme instituce, které nabízejí vlastní stipendijní programy, které můžete jako studenti UK využít – Fulbright, CEEPUS, AKTION, DAAD a další. Přijďte se dozvědět více a získejte inspiraci hned na začátku vašeho studia.

 

Koleje a menzy

Studium na Univerzitě Karlově je úzce spojeno také s ubytováním českých a zahraničních studentů, kterým se zabývají Koleje a menzy UK. Nabízíme možnost ubytování a stravování v Praze, Plzni, Hradci Králové a v Brandýse nad Labem. Je zde volba z několika kolejí ubytování studentů UK a kvalitní stravování v menzách za přijatelnou cenu, které není omezeno vazbou na jedno středisko a v obou případech s online rezervací. Na kolejích je pro studenty k dispozici WIFI i LAN připojení k internetu, fitness, sportoviště, studovny, prádelny, kolárny a různé studentské kluby, kavárny či kiosky. Studentský život na kolejích nabízí možnost vazby mezi kamarády a spolužáky a spoustu zážitků pro vzpomínky na studentská léta.

 

Studenti se speciálními potřebami

Nově přijaté studenty se zdravotním znevýhodněním seznámíme s nabídkou podpůrných služeb, jež mohou v průběhu studia na UK využívat. Představí se vám zaměstnanci Centra Carolina, kteří služby koordinují a na něž se můžete obracet při řešení svých studijních záležitostí. Této přednášky se účastní i další poskytovatelé služeb, s nimiž se během studia můžete setkat. Nabízíme příležitost okamžité konzultace - jsme zde pro vás a těšíme se na setkání s vámi.

 

Nabídka služeb pro studenty UK

Snažíme se o to, aby se studenti a studentky cítili na Univerzitě Karlově dobře a měli co nejlepší podmínky pro studium. I když se někdy vše nedaří, jak má, nejste na to na Karlovce sami. Po celou dobu studia můžete využívat služby UK Pointu, který zdarma poskytuje psychologické, sociální, právní či kariérní poradenství a pomůže vám i s vyhledáváním informací o studiu. Představíme vám kompletní nabídku služeb včetně výdeje univerzitních průkazů nebo zboží, které si můžete koupit v univerzitním obchodě.

16.07.2020 - Tým studentů IES získal třetí místo v inovačním hackathonu #Nakopniprahu

V půlročním pražském inovačním maratonu, který pořádal Magistrát hlavního města Prahy, mělo 44 přihlášených týmů za úkol rozpracovat návrh, jak v několika konkrétních oblastech zlepšit život Pražanů. Z osmi týmů, které postoupily do finále, se třetí místo podařilo vybojovat trojici studentů z IES FSV UK. Tým ve složení Marta Batíková, Petr Pham a Jakub Stuchlík přesvědčil porotu svým projektem Knihy na Prahu. Prvotní nápad a impuls pro přihlášení se do soutěže vznikl dle slov studentů díky přemětu Inovační Laboratoř, který všichni tři absolvovali v letním semestru na FF UK. 

V rámci oceněného projektu budou studenti zlepšovat životní úroveň seniorů s využitím moderních technologií ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze. Projekt spočívá v asistovaném půjčování čteček elektronických knih. Služba pomůže seniorům překonat technické, finanční i zdravotní bariéry, jež jim přístup k novým technologiím komplikují, nabídne jim osobní přístup a služby na míru. Studenti budou nastavovat službu, vybírat zúčastněné pobočky a pomáhat se školením zaměstnanců. Projekt navazuje na dlouhodobý trend, který MKP nastavuje v digitalizaci svého knižního fondu. Cílem je plně naučit se čtečkou pracovat 3 300 seniorů v Praze a zlepšit tak jejich život.  

Porota ocenila, jak se tým studentů dokázal pružně přizpůsobit omezením v souvislosti s pandemií koronaviru. Magistrát HMP nyní pomůže na realizaci projektu zajistit potřebné finance.

Záznam z finále je k dispozici zde.

14.07.2020 - Tomáš Havránek o době pokoronovirové: články ve VoxEU a Hospodářských novinách

Náš kolega doc. Tomáš Havránek se podílel na článku „Economic policy under the pandemic: A European perspective“. Ten byl publikován na ekonomickém portálu VoxEU, který uveřejňuje analýzy předních evropských ekonomů. Hlavním autorem a iniciátorem článku je Per Krusell, prezident Evropské ekonomické asociace a také předseda komise, která vybírá laureáta Nobelovy ceny za ekonomii.

Signatáři článku doporučují soustředit se v době po pandemii na obnovení ekonomické stability, zdravých vztahů firem se zaměstnanci, dodavateli i zákazníky, klást důraz na jasnou komunikaci a spolupracovat na evropské úrovni. Analyzují též výzvy do budoucna, zejména v dluhové oblasti. Za Českou republiku se na textu podílel také doc. Filip Matějka (CERGE-EI).

Doc. Havránek se tématu koronaviru věnoval rovněž v nedávno publikovaném komentáři pro Hospodářské noviny, který je dostupný zde.

10.07.2020 - Jiří Novák komentuje pro Hospodářské noviny financování jaderných bloků

„Vláda mlží o tom, co nás bude stát jádro,“ píše v komentáři pro Hospodářské noviny náš kolega Jiří Novák. Údajně výhodné financování nových jaderných bloků podle něj mnoho výhod nepřinese, uvalí totiž značné břímě na daňové poplatníky. Celý komentář je k přečtení zde.

Jiří Novák se v téže rubrice nedávno vyjádřil také ke zrušení daně z nabytí nemovitosti.  

Připomínáme, že studenti IES mohou díky partnerství se společností KPMG získat ke článkům Hospodářských novin přístup prostřednictvím mobilní aplikace.

25.06.2020 - Práce našich studentů byly nominovány na Deloitte DOT Award

Na ocenění Deloitte Outstanding Thesis Award (DOT Award) 2020, jehož cílem je ocenit nejlepší absolventské práce studentů IES FSV UK, byli letos nominovány tyto studentky a studenti:  

Bakalářské práce:

Magisterské práce:

Zkušební komise nominují přibližně 10 % nejlepších absolventských prací, o nominacích následně rozhodují garanti studijních programů. Vítěze vyberou zástupci společnosti Deloitte, vyhlášení se bude konat na podzim 2020.

Ocenění DOT Award se uděluje od roku 2018. Vychází z dlouhodobého partnerství mezi IES a Deloitte, které trvá od roku 2014. 

24.06.2020 - Ladislav Krištoufek se stal profesorem Univerzity Karlovy

Blahopřejeme našemu kolegovi Ladislavu Krištoufkovi k úspěšnému zakončení řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově. Titul profesor v oboru ekonomické teorie získal k 17. červnu 2020.

22.06.2020 - Prof. Michal Mejstřík hovořil na ČT24 o vysoké české inflaci

Náš kolega prof. Michal Mejstřík byl hostem Daniela Takáče v živém vstupu Studia ČT24. Tématem rozhovoru byla inflace v ČR, která nyní patří k nejvyšším v EU.

Prof. Mejstřík upozornil na souvislost vysoké inflace s konjunkturou a nízkou nezaměstnaností, která v Česku před vypuknutím covidové krize panovala. V nejbližší době očekává mj. další růst cen potravin, jenž souvisí také s nižší úrodou, či propad prodeje aut. Zdůraznil rovněž důležitost investic do technologií a rozvoje, které mohou pomoci období recese překlenout.  

Rozhovor je ke zhlédnutí zde.

19.06.2020 - Prezentace a užitečné odkazy z webináře pro uchazeče

Prezentace z webináře pro přijaté uchazeče a zájemce o studium na IES FSV UK, který se konal 19. června 2020, naleznete zde:

Dále doporučujeme následující odkazy, které byly během webináře zmíněny:

15.06.2020 - Letošní percentil pro přijetí do bakalářského studia je 70

Kombinovaný percentil pro přijetí k bakalářskému studiu oboru Ekonomie a finance byl stanoven na 70. Přijati tedy budou studenti s touto hodnotou a vyšší.

Zápis do 1. ročníku programu bakalářského programu se koná v úterý 23. 6. 2020 od 9.00 hod. a ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 9.00 hod.

Přijaté zájemce ale i uchazeče z řad mladších ročníků zveme na páteční webinář 19. června 2020, který letos nahrazuje tradiční Den otevřených dveří.

Seznamovací kurz E-GO pro studenty prvního ročníku se uskuteční od 3. do 6. září.

Více podrobností o jednotlivých akcích se dozvíte na webináři.

Těšíme se na Vaši účast.

14.06.2020 - Červnový den otevřených dveří formou webináře

Srdečně zveme všechny studenty, kteří uvažují o studiu na IES FSV UK nebo byli ke studiu přijati, na virtuální Den otevřených dveří, který se uskuteční formou webináře v pátek 19. června 2020.

Webinář zahájíme v 9:30 hodin.  

Prosíme zájemce o účast na webináři, aby se registrovali (update: registrace už je uzavřena). 

Program

9:30 – 11:00 

 • Přivítání (doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D., ředitel institutu)
 • Co vás čeká v bakalářském studijním programu? (doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D., garantka bakalářského programu)
 • Jak a kdy vybrat správnou stáž? Kam směřují naši absolventi? (Mgr. Eliška Šerhantová, kariérní poradkyně IES FSV UK)
 • Výuka cizích jazyků (Mgr. Lucie Poslušná, Centrum jazykové přípravy FSV UK)
 • Jak vstoupit pravou nohou do studia? Proč nevynechat seznamovací kurz E-GO? (Magdaléna Báčová a Daniel Matoušek, E-klub)

04.06.2020 - „Zkušenost, která mi otevřela oči“: Rozhovor o práci ve zdravotnictví během nouzového stavu

Prokázala talent a obrovskou dávku trpělivosti při komunikaci s veřejností, ať již při uklidňování nervózních a podrážděných účastníků studie, nebo při tlumení jejich obav z průběhu testu.

Studentka třetího ročníku IES Kristýna Šafářová se během krizového stavu zapojila do studie kolektivní imunity proti nákaze Covid-19, kterou organizovala Fakultní nemocnice Olomouc. Slovy výše její přínos ocenil ředitel nemocnice prof. Roman Havlík. Také díky Kristýně Šafářové se totiž na Olomoucku nakonec podařilo namísto sedmi tisíc otestovat bezmála deset tisíc lidí.

Zeptali jsme se proto Kristýny, jak své působení ve studii vnímala ona sama a jak se jí dařilo práci sladit se studiem ekonomie a financí.

 

V době nouzového stavu jste se zapojila do studie kolektivní imunity na Olomoucku. Jaká byla vaše motivace?

O možnosti zapojit se jsem se dozvěděla docela dost na poslední chvíli, rozmyslela jsem se v podstatě ze dne na den, a jediné, nad čím jsem musela trochu přemýšlet, bylo, jestli a jak by moje účast ovlivnila lidi, se kterými jsem byla denně v kontaktu, tedy hlavně rodinu. Jinak to ale znělo jako moc zajímavá zkušenost a příležitost nějak se angažovat v rámci toho, co se teď kolem děje. Dávalo mi to smysl, a byla to jedna z mála věcí, do kterých jsem se mohla aktivně zapojit i jako student nezdravotnického oboru, takže mě to hned nadchlo. :-)

Ředitel nemocnice vás velmi chválil v děkovném dopise, který zaslal děkance FSV UK. Dle jeho slov jste byla důležitou součástí týmu a přispěla k hladkému průběhu testu. Jak jste tuto práci prožívala vy sama?

Studie probíhala na testovacím místě v odběrových stanech, v Olomouckém kraji byly celkem tři, a já konkrétně jezdila do Uničova. Nevím přesně, jak to probíhalo na ostatních místech, ale u nás to bylo celé velmi dobře zorganizované, celý kolektiv byl skvělý, a paní vedoucí na místě hodně přispěla k tomu, že šlo všechno hladce. Ta práce mi poprvé po delší době dala pocit, že dělám něco smysluplného, takže jsem to vlastně prožívala dost intenzivně.

Po téhle zkušenosti zase o něco více vážím všech zdravotníků u nás i ve světě, kteří provádějí testy či pečují o nakažené, a jejich práce a obrovského nasazení. Měla jsem tak trochu možnost vyzkoušet si něco podobného, i když ne úplně srovnatelného, a myslím, že mi to v mnoha ohledech otevřelo oči.

Čemu jste se konkrétně věnovala? A co jste vnímala jako největší výzvu?

Já byla součástí týmu pomocníků s administrativou, u vstupu jsme měřili teplotu a rozdávali dotazníky ke studii, pomáhali lidem ještě před absolvováním samotných testů s jejich správným vyplněním, kontrolovali, zda mají všechno vyplněné v pořádku, případně vysvětlovali, jak bude test probíhat, a pak teprve je posílali dál do stanu ke zdravotníkům. Neřekla bych, že to pro nás byla nějaká velká výzva, ta práce mě v mnoha ohledech bavila. Byl to určitý fyzický diskomfort, se všemi ochrannými pomůckami a dodržováním hygienických opatření, ale nic co by se nedalo zvládnout, a navíc šlo jen o pár dní.

Součástí vaší činnosti byla i práce s veřejností. Jaká panovala v odběrových stanech atmosféra? Uničov přece jen patřil k městům, která nákaza koronavirem silně ovlivnila...

Atmosféra u nás byla vzhledem k situaci vlastně velmi klidná. Pokud byl někdo nervózní, nebylo to nijak zásadně, a dalo se s tím pracovat. Velkou roli ale hrálo asi i to, že všichni účastníci se nechali testovat dobrovolně, buď se dopředu přihlásili online, nebo šli jen tak kolem a rozhodli se to zkusit. Lidé se většinou chovali zodpovědně, a spousta z nich situaci brala s humorem, takže si nemyslím, že by Uničov byl nákazou nějak tragicky poznamenaný.

Je pravda, že s nadhledem jde všechno líp. Jak se vám dařilo skloubit práci v Uničově se studiem, které v letním semestru přešlo ze dne na den do on-line podoby?

Máte pravdu! Já v současném letním semestru vlastně už nemám žádné předměty, jsem v posledním ročníku a píšu bakalářskou práci. Tahle změna, co se výuky týče, mě tedy zásadněji neovlivnila. Práce v Uničově se týkala jen jednoho týdne, takže jsem nemusela řešit, jak to všechno skloubím. Šlo sice o týden před termínem odevzdání bakalářky, já budu ale nakonec obhajovat až v září, takže se mi ten termín ještě trochu posouvá. S pomocí při studii v Uničově to ale nijak nesouvisí, měla jsem trochu pomalejší rozjezd v psaní a práci na své analýze, takže se mi to protáhlo. :-)

Jak byste ráda strávila volné týdny v létě? Budete mít kromě finišování bakalářské práce čas i na odpočinek?

Myslím, že určitě! Bakalářku bych ráda do léta dokončila. Konkrétní plány zatím nemám, ještě během zimy jsem uvažovala nad letní stáží v zahraničí, jenže s přicházející pandemií pak bylo těžké něco podobného plánovat. Zatím to tedy vypadá, že budu pracovat i užívat léta tady u nás. :-)

 

Jménem IES FSV UK děkujeme Kristýně, ale také dalším studentům, kteří během koronakrize působili ve zdravotnictví, věnovali se dobrovolnické činnosti a pomáhali například seniorům, darovali krev, distribuovali letáky či potraviny, šili roušky nebo se zapojili do ekonomické analýzy pod vedením prof. Mejstříka (dobrovolnický sbor IES v rámci Ekonomického poradního týmu Ústavního krizového štábu), produkčního týmu Anti COVID-19 na CERGE-EI a jiných výzkumných projektů.

 

Foto: Michaela Martinátová

24.05.2020 - Provozní doba budovy

Budova IES v Opletalově ulici je od 25. 5. 2020 otevřena od 8 do 18 hodin (Po–Čt) a od 8 do 16 hodin (Pá).

22.05.2020 - Julie Chytilová a Michal Bauer publikovali článek v Nature Human Behavior

Článek našich kolegů doc. Julie Chytilové a doc. Michala Bauera War Increases Religiosity, jehož spoluatory jsou Joseph Henrich z Harvard University, Alessandra Cassar z University of San Francisco a Benjamin Grant Purzycki z Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology v Lipsku, byl publikován v impaktovaném časopise Nature Human Behavior, který se věnuje oblasti lidského chování.

Blahopřejeme k publikaci!    

Anotace:      

Does the experience of war increase people’s religiosity? Much evidence supports the idea that particular religious beliefs and ritual forms can galvanize social solidarity and motivate in-group cooperation, thus facilitating a wide range of cooperative behaviours including—but not limited to—peaceful resistance and collective aggression. However, little work has focused on whether violent conflict, in turn, might fuel greater religious participation. Here, we analyse survey data from 1,709 individuals in three post-conflict societies—Uganda, Sierra Leone and Tajikistan. The nature of these conflicts allows us to infer, and statistically verify, that individuals were quasirandomly afflicted with different intensities of war experience—thus potentially providing a natural experiment. We then show that those with greater exposure to these wars were more likely to participate in Christian or Muslim religious groups and rituals, even several years after the conflict. The results are robust to a wide range of control variables and statistical checks and hold even when we compare only individuals from the same communities, ethnic groups and religions.

19.05.2020 - Petr Janský získal ocenění za článek od Nordic Tax Research Council

Nordic Tax Research Council udělil cenu za článek roku 2020 profesorovi Richardu Murphymu z City University v Londýně, docentu Petrovi Janskému z IES FSV UK a profesorovi Atul K Shahovi z City University za článek „BEPS Policy Failure – The Case of EU Country-By-Country Reporting“.

Redakční rada časopisu Nordic Tax Journal zvolila tento článek jako nejlepší text publikovaný v Nordic Tax Journal v roce 2019.

V článku jsou analyzovány údaje zveřejněné finančním sektorem na základě povinného veřejného podávání zpráv podle zemí (tzv. country-by-country reporting). Účelem bylo otestovat, zda tyto údaje naznačují, že se některé banky i nadále vyhýbají svým daňovým povinnostem a ve zvýšené míře přesouvají své zisky do daňových rájů. Autoři pro to našli důkazy. Závěr článku však vyvrátil další důležité a překvapivé zjištění. Kvůli špatné regulaci banky poskytovaly údaje s významnými rozdíly, což vedlo k nízké kvalitě údajů. Autoři proto doporučují regulaci zásadně zlepšit, mají-li být další iterace veřejného podávání zpráv podle zemí úspěšné.

Oceněný článek byl financován z výzkumného a inovačního programu Evropské unie Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 727145 - Combating Financial Fraud and Empowering Regulators (COFFERS, http://coffers.eu/).

12.05.2020 - Přijímací řízení pro magisterský program 2020/2021

Přijímací řízení pro magisterský program Ekonomie a finance se bude konat dne 15. 6. 2020 ve dvou blocích v časovém rozmezí 10:00–16:00. Uchazeči budou informováni o přiřazení do dopoledního či odpoledního bloku nejpozději 15 dní před termínem konání. 

K rozdělení do dvou bloků jsme přistoupili proto, abychom mohli dodržet maximální počet 15 osob v jedné místnosti, který je vzhledem k aktuálním vládním nařízením nezbytné dodržet.  

Náhradní termín přijímacího řízení byl stanoven na 29. 6. 2020 v čase 10:00–13:00.  

Přesné podmínky přijímacího řízení na daný akademický rok naleznete zde.

07.05.2020 - Změny v podmínkách přijímacího řízení 2020/2021

Vzhledem k aktuální situaci v nadcházejícím přijímacím řízení (nástup v akademickém roce 2020/2021) jsme provedli změny, které schválil Akademický senát FSV UK na svém květnovém zasedání. Finální detailní znění bude zveřejněno zde. Pokud není uvedena změna, zůstávají podmínky v aktuálním znění.

Institut ekonomických studií

 • Uznávané SCIO (NSZ) termíny: 7. 12. 2019, 8. 2. 2020, 7. 3. 2020 a 30. 5. 2020 (online)
 • Jako plnohodnotnou náhradu za test NSZ Matematika je možné použít průměr ze středoškolských vysvědčení z matematiky, kdy se započítává pololetní a závěrečné vysvědčení z roku předcházejícího maturitě a pololetní vysvědčení z maturitního roku. Přepočet je následující: (i) Pro průměr rovný či nižší než 3,0 je ekvivalentní hodnota percentilu NSZ Matematika dána vzorcem (3 - X)*50, kde X značí průměr z vysvědčení. (ii) Pro průměr vyšší než 3,0 je ekvivalentní hodnota rovná nule. (iii) V případě, kdy student předloží průměr z vysvědčení i výsledek z NSZ Matematika, započítá se mu lepší z obou výsledků. (Při předložení středoškolského vysvědčení z matematiky z mezinárodního programu International Baccalaureate budou výsledky přepočteny dle nejlepších dostupných informací.)
 • Percentil na základě předchozího bodu není možné použít pro prominutí přijímací zkoušky.
 • Způsob vložení vysvědčení do systému bude uchazečům komunikován.

Standardní termíny fakultních přijímacích zkoušek (mimo SCIO – NSZ) budou probíhat od 1. 6. 2020 do 26. 6. 2020.

Náhradní termíny fakultních přijímacích zkoušek (mimo SCIO – NSZ) proběhnou od 29. 6. 2020 do 10. 7. 2020.

U fakultních přijímacích zkoušek bude způsob (tedy prezenční nebo distanční forma) dopředu oznámen uchazečům dle aktuální situace.

05.05.2020 - Podmínky přítomnosti studentů na fakultě od 11. 5. 2020

Na základě aktuálního usnesení vlády ČR došlo k dalšímu zmírnění pandemických opatření, které se týká mj. podmínek, za kterých mohou být studenti přítomni na vysokých školách.

Osobní přítomnost studentů při studiu je od 11. 5. 2020 možná pouze za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. Toto omezení počtu studentů se nadále netýká klinické a praktické výuky a praxe.

Zároveň má každý student také povinnost před prvním vstupem do budovy FSV UK poskytnout čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.), a v prostorách FSV se může zdržovat pouze tehdy, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.

Na FSV UK však probíhá až do konce letního semestru primárně distanční výuka, kromě předmětů, kde vyučující z naléhavých důvodů určí jinak.

Přesný postup odevzdání čestného prohlášení naleznete v aktuálním opatření děkanky. Vzor čestného prohlášení naleznete zde.

OTEVÍRACÍ DOBA BUDOVY IES V OPLETALOVĚ:

Pondělí  8:00 až 14:00 hodin

Úterý     8:00 až 16:00 hodin

Středa   8:00 až 14:00 hodin

Čtvrtek   8:00 až 16:00 hodin

Pátek     8:00 až 14:00 hodin

05.05.2020 - Aktuální informace o možnostech cest přes hranice ČR do ukončení nouzového stavu

V souvislosti s dalším uvolňováním plošného zákazu volného pohybu na území ČR se mohou do České republiky vracet i studenti na vysoké škole. Vyplývá to z upravených podmínek pro vstup osob na území ČR, které schválila vláda dne 30. dubna 2020, a které vešly v platnost 1. května 2020. 

Studenti, kteří jsou občany EU nebo cizinci třetích zemí s trvalým či přechodným pobytem v ČR a kteří před vyhlášením mimořádného stavu v zemi kvůli studiu již pobývali, se po vstupu do ČR musejí nahlásit krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště a dodržet povinnou čtrnáctidenní karanténu. Do 72 hodin od vstupu do země mohou absolvovat PCR test, nicméně je potřeba informovat krajskou hygienickou stanici. Další možností je prokázat se už při vstupu do země negativním PCR testem, na základě kterého absolvovat povinnou karanténu nemusejí. Jejich pohyb ale musí zůstat po dobu 14 dnů omezen na cesty do místa studia, cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, cest k lékaři, cest za účelem neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště nebo pohřbů.

Studenti, kteří jsou občané EU a kteří do ČR za účelem studia cestují poprvé, mají stejně jako občané ČR vracející se do vlasti povinnost oznámit datum a způsob vstupu vyplněním online dotazníku na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR. Stejně jako v prvním případě musejí při vstupu předložit potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem a zachovat omezený pohyb po dobu dvou týdnů nebo dodržet povinnou nařízenou 14denní karanténu. V případě, že při vstupu do země nepředložili potvrzení o absolvování PCR testu, nesmějí po překročení státních hranic České republiky k cestě do místa bydliště využívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu.

Podle výjimek stanovených vládou ČR lze také umožnit vstup do ČR studentům za účelem zkoušky na střední a vysoké škole do 24 hodin, přičemž nemusejí dokládat absolvování PCR testu ani dodržet povinnou karanténu. Tato výjimka se týká pouze osob, které jsou oprávněny na území ČR vstoupit např. EU občan, občan ČR žijící v zahraničí, cizinec z bezvízové země, apod.

Přesné znění výjimek pro žáky a studenty je k dispozici na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

S ohledem na dynamicky se měnící situaci doporučujeme aktivně sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, sekci COVID-19.

S ukončením nouzového stavu, který pravděpodobně nastane 17. května 2020, přestane platit usnesení vlády legalizující pobyt všech cizinců, kterým v době nouzového stavu vypršelo oprávnění pobytu. Ti, kterých se to týká, budou mít 60 dnů na to, aby vycestovali mimo Českou republiku. Podrobnější informace jsou na webu MVČR zde.

Cestování přes hranice ČR zůstává po dobu nouzového stavu stále omezeno, s uvolněním plošného zákazu pohybu ale mohou osoby žijící na území ČR cestovat za hranice země, aniž by byla potřeba dokládat účel jejich cesty. Detailní informace jsou opět k dispozici na stránkách ministerstva vnitra.

28.04.2020 - Náš kolega prof. Kočenda se podílí na průzkumu EconPol Europe ke Covid-19

Univerzitní síť ekonomických expertů EconPol Europe provedla průzkum mezi svými členy o očekávaných dopadech pandemie na ekonomiku. Do průzkumu přispěl za ČR i prof. Evžen Kočenda. Studie je k dispozici zde.

24.04.2020 - Aktuální informace vedení UK v souvislosti s uvolňováním vládních opatření ze dne 23. 4. 2020

Studium – rozvolnění krizových opatření

Dle usnesení vlády ze dne 23. 4. 2020, č. 455 (resp. 456), je s účinností od 27. 4. 2020 povolena osobní přítomnost studentů na konzultaci, zkoušení a výuce do počtu maximálně 5 osob, a to nově bez omezení jen na studenty posledního ročníku.

Budova IES FSV UK je otevřena pro studenty všech ročníků za účely konzultací či dozkoušení, nicméně vždy do počtu maximálně 5 osob. I nadále je třeba dodržovat všechna nezbytná hygienická opatření. Účast na výuce a zkoušení je možná jen pro studenty bez aktuálních příznaků virového onemocnění a za současného poskytnutí písemného prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (ke stažení zde). 

Knihovny – režim od 20. 4. 2020

Knihovny a studovny pro individuální zapůjčení a navrácení literatury budou otevřeny následovně: Hollar a Jinonice: pondělí, středa, pátek od 9 do 16:00 (12:00 - 13:00 pauza na oběd), Opletalova: úterý a čtvrtek od 9:00 do 16:00 (12:00 - 13:00 pauza na oběd).

Otevírací doba budovy IES v Opletalově:

Pondělí  8:00 až 14:00 hodin

Úterý     8:00 až 16:00 hodin

Středa   8:00 až 14:00 hodin

Čtvrtek   8:00 až 16:00 hodin

Pátek     8:00 až 14:00 hodin

Koleje

V návaznosti na usnesení vlády se od 27. 4. 2020 znovu otevírají koleje pro studenty v plném rozsahu. Od tohoto dne se studenti, kteří využili možnosti slevy na ubytování, budou moci znovu vrátit na koleje.

Studentům, kteří využili možnosti čerpání slevy na kolejném, bude tato sleva zachována po dobu měsíce dubna 2020. Plná cena kolejného bude znovu zavedena a účtována od 1. 5. 2020.

Nadále zůstává zachována možnost ukončovat ubytovací smlouvy bez sankce se zkrácenou výpovědní dobou na 15 dnů, pokud studenti tuto možnost využijí do 15. 5. 2020. Žádosti budou přijímány ke konci měsíce dubna 2020, resp. k polovině měsíce května 2020 s tím, že žádosti přijaté ke konci měsíce dubna budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 15. 5. 2020, žádosti přijaté do 15. 5. 2020 budou znamenat ukončení ubytovací smlouvy k 31. 5. 2020.

Menzy

Nadále je v provozu Menza Kajetánka. Nově bude obnoven plný provoz v Menze Albertov.

Jídla jsou a budou nadále rozvážena na výdejní místa:

 • Albertov
 • Sport
 • HTF
 • Jinonice
 • Hvězda
 • U Rotlevů

U ostatních menz a zařízení bude režim postupného otevírání následující:

 • Menza Právnická-  bude otevřeno dle požadavku PF do tří dnů
 • Menza Arnošta z Pardubic – bude otevřeno dle potřeby v závislosti na vyhodnocení prodaných porcí zejména na menze Právnická
 • Menza Budeč- bude otevřeno dle potřeby v závislosti na vyhodnocení prodaných porcí zejména na menze Albertov
 • Výdejna HTF – bude po dohodě s HTF otevřena v omezeném provozu od 27. 4  2020., od 4. 5. 2020 již v plném provozu
 • Snídárna na koleji Komenského – bude otevřeno dle potřeby (zatím není poptávka)
 • Menza Na Kotli (Hradec Králové) – bude otevřena dle požadavku fakult
 • Menza Šafránkův pavilon (Plzeň) – bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň
 • Výdejna Lidická (Plzeň) – bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň
 • Bufet a výdejna LF (Plzeň) – bude otevřeno dle požadavku LF Plzeň

Provoz bufetů – bufet Právnická, bufet UHK, Kavárna u Rotlevů a bufet UK – bude plně obnoven od 25. 5. 2020.

21.04.2020 - Naši kolegové součástí mezinárodního projektu COVID-19 Health System Response Monitor

Naši kolegové a studenti se zapojili do nového mezinárodního projektu COVID-19 Health System Response Monitor (HSRM). Společná iniciativa evropské kanceláře Světové zdravotnické organizace, Evropské komise a European Observatory on Health Systems and Policies je odpovědí na COVID-19 pandemii s cílem vytvoření přehledného informačního zdroje o tom, jak jednotlivé země reagují na krizi a jaká přijímají opatření. Primárně je projekt zaměřen na reakce zdravotních systémů, nicméně zahrnuje i širší souvislosti v oblasti ekonomických opatření a jejich důsledků.

Stránka věnovaná přímo České republice, kterou spravují naše kolegyně Lucie Bryndová, Jana Votápková, studenti bakalářského programu Jan Žiačik a Adam Poloček a alumni Tomáš Roubal, je k dispozici zde.

 

20.04.2020 - Víkendová odstávka serverů FSV UK

Od soboty 25. dubna do neděle 26. dubna bude probíhat údržbová odstávka serverů FSV UK.   

Během odstávky očekávejte výpadky všech služeb fakulty. Nebude možné vzdáleně ani lokálně využívat služeb fakulty, část dne nepůjde web FSV a další webové aplikace.

Omlouváme se za případné nepříjemnosti spojené s nedostupností služeb a děkujeme za pochopení. 

07.04.2020 - Milan Ščasný a Olha Khymych publikovali článek v The Energy Journal

Článek našich kolegů Milana Ščasného a Olhy Khymych Response to Extreme Energy Price Changes: Evidence from Ukraine, jehož spoluatorkou je Anna Alberini z University of Maryland, byl publikován v impaktovaném časopise The Energy Journal, který se věnuje oblasti energetické ekonomie.

Blahopřejeme k publikaci!  

Anotace:    

Large but temporary price increases are sometimes deployed on days when the demand for electricity is extremely high due to exceptionally warm or cold weather. But what happens when the extreme price changes are permanent? Between January 2013 and April 2016, natural gas and electricity prices in Ukraine increased dramatically (up to 300% of the initial rates). We exploit variation in tariffs over time and across customers to estimate the price elasticity of electricity demand using a panel dataset with monthly meter readings from households in Uzhhorod in Ukraine. The price elasticity of electricity demand is -0.2 to -0.5, with the bulk of our estimates around -0.3. The elasticity becomes up to 50% more pronounced over the first three months since prices change. We find only limited evidence that persons who are attentive about their consumption levels, their bills, or the tariffs are more responsive to the price changes.

07.04.2020 - Julie Chytilová a Michal Bauer v pořadu Pět kapitol ze současné ekonomie

Naši kolegové doc. Julie Chytilová a doc. Michal Bauer byli hosty seriálu ČRo Vltava Pět kapitol ze současné ekonomie o výrazných osobnostech současné ekonomie. S matematikem a teoretikem René Levínským hovořili o terénních experimentech v rozvojové ekonomii.

Rozhovor vyšel jako 2. díl seriálu, který si můžete pustit zde.

06.04.2020 - Profesor Michal Mejstřík shrnuje možné ekonomické dopady epidemie koronaviru

Přední český ekonom profesor Michal Mejstřík z Institutu ekonomických studií FSV UK patří v současnosti k nejčastěji zpovídaným odborníkům na téma vlivu epidemie koronaviru na českou i světovou ekonomiku.

V úterý 24. března byl spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou a bývalým viceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem hostem pořadu Události, komentáře, kde společně diskutovali o aktuálních ekonomických opatřeních vlády a parlamentu, ve čtvrtek 2. dubna hovořil na Český Rozhlas Plus

S jeho souhlasem publikujeme prezentaci, ve které svůj pohled na celou problematiku přehledně shrnuje:

Prezentace ke stažení

01.04.2020 - Volné ubytovací kapacity na Hlávkově koleji pro studenty UK

Podobně jako v minulých letech, v souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji.

Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků, kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení).

Počet zahraničních žadatelů nesmí překročit 10 % z počtu podaných žádostí. Odůvodnění (doporučení) žádostí musí být v souladu s již zmíněnými principy.

Žádosti zasílejte na sekretariát děkanky do pátku 24. dubna 2020 do 12:00 hodin.

Vzor přihlášky v elektronické podobě

30.03.2020 - Julie Chytilová a Michal Bauer hosty Studia 6

Naši kolegové doc. Julie Chytilová a doc. Michal Bauer byli v pátek hosty Studia 6 České televize. Hovořili o mytí rukou a prevenci nemocí z pohledu behaviorální ekonomie. Podle průzkumů si totiž lidé nemyjí ruce tak často a důkladně, jak by měli, což lze zlepšit pomocí různých nástrojů. 

Rozhovor začíná v čase 1:25:00 zde.

27.03.2020 - Application Deadline Prolonged for New Economic Talent 2020

The Center for Economic Research and Graduate Education – Economics Institute (CERGE-EI) invites Bachelor students to submit proposals to the New Economic Talent competition.

The deadline for submitting applications has been postponed until 30 April

The competition is open to Bachelor's students (full-time or part-time) in any field, who are interested in contemporary economic issues and wish to understand better the forces and processes that ‘shape the world’.

The competition is international, has two rounds, and its working language is English. Applicants submit a Bachelor thesis proposal (1-2 pages) to the first round.

Selected finalists present their proposals at CERGE-EI, Prague, in the second round. The topic of the paper can be in macroeconomics, microeconomics, applied economics, or finance. Proposals will be judged based on originality, substance, analytical nature, and clarity of writing.

Prize for the winner consists of 2,000 USD.

Deadline for submissions is 30 April, 2020.

Papers and abstracts should be sent to talent@cerge-ei.cz

Further details can be found at www.cerge-ei.cz/talent

 

27.03.2020 - Termíny odevzdání závěrečných prací a splnění studijních povinností

Termín odevzdání bakalářských i diplomových prací a přihlášek k letním státním závěrečným zkouškám zůstává pro studující Institutu ekonomických studií (IES) a Institutu sociologických studií (ISS) 7. 5. 2020.

Analogicky na IES a ISS zůstává datum, do kterého musejí mít ti, kteří jdou ke státním zkouškám v letním termínu, splněny všechny studijní povinnosti 29. 5. 2020. 

Rozpětí letních termínů státních závěrečných zkoušek bude ještě případně upřesněno v návaznosti na dubnové rozhodnutí Akademického senátu UK, ve věci rektorem navrhované změny Studijního a zkušebního řádu UK.

Datum odevzdání závěrečných prací a přihlášek k podzimním státním závěrečným zkouškám a splnění studijních povinností zůstává neměnné pro všechny instituty, tj. 31. 7. 2020.

26.03.2020 - Prof. Mejstřík hostem pořadu Události, komentáře

Náš kolega prof. Michal Mejstřík byl v pondělí 23. března hostem pořadu Události, komentáře České televize společně s ministryní financí Alenou Schillerovou a bývalým viceguvernérem ČNB Mojmírem Hamplem.

Tématem diskuze byly aktuální ekonomické kroky vlády a parlamentu.  

Prof. Mejstřík zdůraznil nutnost podpory nově vznikajících firem, které se věnují např. nanotechnologiím a 3D tisku, a jiným oborům, po kterých je nyní poptávka. Upozornil také na to, že české podniky letos pocítí pokles poptávky ze zahraničí.  

Pořad si můžete pustit zde.

24.03.2020 - Termín pro podávání přihlášek prodloužen

Prodloužili jsme termín podávání přihlášek do konce dubna (pro bakalářské i magisterské programy a obory).

Podrobnosti k průběhu přijímacího řízení zveřejníme v průběhu tohoto týdne zde.

18.03.2020 - Komentář Tomáše Havránka o koronakrizi

Náš kolega doc. Tomáš Havránek píše v dnešních Hospodářských novinách o měnové politice v době koronakrize, komentář pro vás odemkl. Jak by se podle něj měla zachovat Česká národní banka? Čtěte zde.

16.03.2020 - Opatření vedení UK a FSV UK k současné situaci z 16. 3.

Aktuální informace sledujte prosím na webu FSV zde.

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 215/2020 Sb., ze dne 15. 3. 2020, o přijetí krizového opatření, kterým byl zakázán volný pohyb osob na území České republiky se stanovenými výjimkami, vedení UK sděluje:

Výuka a přítomnost na pracovišti 

Veškerá pedagogická činnost je přípustná nadále jen distanční formou. S účinností od pondělí 16. 3. 2020 od 16.00 hod. do úterý 24. 3. 2020 včetně (resp. do doby odvolání výše uvedeného krizového opatření) se zakazují jakékoliv formy individuální výuky, a to včetně konání individuálních konzultací, individuálních zkoušek a státních zkoušek (včetně zkoušek rigoriózních a doktorských).

Všechny objekty UK se s účinností od 17.3.2020 od 0.00 hod. uzavírají s tím, že přístup mají jen zaměstnanci a studenti UK za podmínek, které stanoví příslušný děkan fakulty UK nebo ředitel součásti UK s přihlédnutím k zabezpečení nezbytně nutných činností pro chod UK. V případě pokračování činnosti na jednotlivých pracovištích žádáme všechny zaměstnance, aby dbali zvýšených hygienických opatření a aby se chovali zodpovědně k okolí, i k sobě samým. 

Na FSV UK platí zákaz vstupu studentům do budov FSV UK do úterý 24. 3. 2020, resp. do odvolání. Zákaz se nevztahuje na studenty doktorského studia, kteří jsou na FSV UK zároveň zaměstnáni. Pracovníci FSV UK jsou dostupní na e-mailech a telefonech –úřední hodiny jednotlivých oddělení budou postupně zveřejněny. Za bezproblémové bezkontaktní konzultování a výuku zodpovídají ředitelé jednotlivých institutů.

Zahraniční studenti a zaměstnanci

Pokyny plynoucí ze sdělení rektora ze dne 13. 3. 2020 zůstávají nadále zachovány. Příjezdy studentů ze zahraničí, ev. zahraničních studentů, pokud jim bude příjezd zpět do ČR povolen, jsou řešeny individuálně. Zahraniční studenti nechť kontaktují zastupitelské úřady svých zemí. Je možné, že dostanou výjimku na vycestování.

Koleje 

Provoz kolejí zůstává zachován

Znovu apelujeme na všechny studenty ubytované na kolejích, aby se neshromažďovali, zachovávali přísná hygienická opatření a chovali se zodpovědně k sobě i ostatním kolegům. Uvědomujeme si, že situace ubytovaných studentů bude v nejbližších dnech složitá, ale věříme, že klidné a uvědomělé chování přispěje k tomu, že situaci společnými silami zvládneme.

V případě vyhlášení karanténních opatření na pokojích nebo na části koleje musí ti, co jsou v karanténně, důsledně dodržovat všechna zavedená opatření a všechny stanovené podmínky karantény.

Menzy

S účinností od úterý 17. 3. 2020 zůstává v provozu (vaří) pouze Menza Kajetánka. 

Jídla budou rozvážena na výdejní místa:

 • Albertov
 • Sport
 • HTF
 • Jinonice
 • Hvězda
 • U Rotlevů

V provozu zůstává též Snídárna na koleji Komenského. O pokračování provozu Menz a Výdejen v Plzni a v Hradci Králové se jedná.

Ukončuje se provoz ve všech bufetech.

Ve středu 18. března bude vyhodnocen počet vydávaných jídel a může být přistoupeno k další redukci.

UK Point, poradny Centra Carolina, Sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska

UK Point, poradny Centra Carolina, Sportovní centrum Hostivař a výcviková střediska jsou uzavřena.

Výdejní centra karet

Výdejní centra karet se s účinností do pondělí 16. 3. 2020 od 14.00 hod. uzavírají.

Nadále zůstává funkční on-line podpora.

Pokud máte problémy se svým heslem, postupujte dle návodu na stránkách ldapuser.cuni.cz/ . V sekci  "Informace a návody" kliknutím na odkaz "Vyřešit problém s Centrální autentizační službou" kontaktujete naši on-line poradnu. Dále je možné online si zneplatnit, nebo následně obnovit průkaz a to přes Whois.cuni.cz a přihlášením cuni.cz/UK-5361.html .

Rektorát UK

Chod rektorátu UK zůstává zajištěn dostupnými prostředky na dálku (elektronická komunikace, telefonní spojení). Vybrané pevné linky jsou přesměrovány na mobilní telefony kontaktních zaměstnanců rektorátu UK. Seznam přesměrovaných pevných linek za jednotlivé odbory bude vyvěšen v úterý 17. března na webových stránkách UK.

/ 16. 3. 2020 /

 

Ve shodě s usnesením Ministerstva zdravotnictví  č. MZDR 10676/2020 – 1/MIN/KAN (odkaz zde), se s účinností od zítřka tj. 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů na výuce, a to bez ohledu na formu studia (prezenční, distanční a kombinované). 

 • S účinností od 10. 3. od 18:00 hodin se ruší veškerá slavnostní shromáždění (promoce apod.) na UK.
 • S účinností od 10. 3. od 18:00 se ruší veškerá shromáždění (konference a sympozia, sportovní akce a další akce) s předpokládanou účastí nad sto osob.
 • Knihovny FSV UK jsou od 13. 3. uzavřeny.
 • Studijní oddělení a zahraniční oddělení FSV UK zůstávají do odvolání otevřeny dle úředních hodin.

I přes zavedená opatření však nechceme rezignovat na výuku a vzdělávací a výzkumnou činnost UK. Vyučující a pedagogové zajistí pokračování výukového procesu distančními formami výuky. Obracíme se na studenty, aby ani v nastalé situaci nepodceňovali své studium a řádně komunikovali se svými vyučujícími. Individuální konzultace a individuální kontroly studia se plošně neruší. 

Ve vazbě na usnesení vlády České republiky č. 69/2020 Sb., ze dne 12. 3. 2020, kterým byl v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlášen pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu od 14.00 hod. dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů, doplňuji dosavadní informace o následující sdělení:

Výuka

Dle podmínek vyhlášeného nouzového stavu nejsou dosud přijatá opatření Univerzity Karlovy ve vztahu k pedagogické, vědecké a výzkumné činnosti Univerzity Karlovy dotčena. I nadále trvá, že pedagogická, vědecká a výzkumná činnost Univerzity Karlovy zůstává zachována a nepřerušuje se. Změněna je pouze ve formě výuky a dalších aktivit.

I nadále není dotčena možnost konání Individuálních forem výuky, jako jsou konzultace, individuální laboratorní práce apod. Stejně tak zůstává zachováno i vykonávání individuálních a státních zkoušek. V intencích vyhlášených podmínek nouzového stavu je třeba pouze dbát na zákaz současného shromáždění více jak třiceti osob.

Děkani fakult UK mohou přistoupit k úpravě výjimek a úlev studentům a zaměstnancům, kteří se dobrovolně rozhodnou pomáhat v souvislosti se současnou krizovou situací. V současné době probíhají jednání s MZ ČR tykající se možnosti zapojení studentů lékařství v 5. a 6. ročníku studia při zajištění lékařských služeb.

Dosud nedochází ke změnám v harmonogramu akademického roku 2019/2020. V případě déletrvajících opatření bude harmonogram upraven s tím, že dojde k prodloužení výuky a zkouškového období do června, resp. července 2020. O řešení otázky standardní doby studia (např. ve vztahu k poplatkové povinnosti) Univerzita Karlova jedná a připravuje úpravu vnitřních předpisů.

Ruší se Rektorský sportovní den vyhlášený na 6. května 2020, aby se posílila časová dotace pro výuku.

Zahraniční cesty

S okamžitou platností zakazuji do odvolání jakékoliv zahraniční cesty pro zaměstnance a studenty UK.

Erasmus

Naši studenti vracející se z rizikových oblastí nebo jimi při návratu projíždějící byli vyzváni k dodržení čtrnáctidenní domácí karantény, kdy by se neměli pohybovat v budovách UK a stýkat se s jejími vyučujícími, zaměstnanci a studenty. Fakulty UK mohou toto opatření upravit, jde-li o studenty lékařských oborů, kteří se chtějí zapojit do dobrovolné pomoci, pokud země, ze které se vrací, nepatří mezi ty s povinnou karanténou vyplývající z vládního usnesení.

Děkani fakult UK zabezpečí pro předčasně se vracející naše studenty ze zahraničních studijních pobytů a stáží možnost dostudovat letní semestr 2019/2020 na UK, tak aby studenti bez problémů mohli postoupit do dalšího ročníku studia na UK (je možné využít např. blokovou výuku nebo uznat e-learningové kurzy z partnerských zahraničních vysokých škol, do nichž jsou studenti aktuálně zapsáni).     

Evropská kancelář Odboru zahraničních vztahů RUK kontaktovala všechny zahraniční studenty na výjezdu Erasmus a podrobně je informovala o situaci a z ní vyplývajících možností řešení. Studentům (zatím) není uložena povinnost k návratu.

Zahraniční studenti, kteří se z výjezdů Erasmus budou chtít předčasně vrátit, mohou uplatnit institut „vyšší moci“ a bude jim ponecháno celé stipendium ode dne výjezdu až po den předčasného návratu. V jednání s Domem zahraniční spolupráce (národní agentura programu Erasmus pro ČR) je zároveň možnost, aby studentům byly ponechány také již vynaložené nevratné náklady (především, co se týká platby za ubytování).

Pro zahraniční studenty, kteří již na UK v rámci programu Erasmus studují nebo na ni aktuálně míří, platí opatření v odstavci „Výuka“ obsažené v dopise děkanům ze dne 10. 3. 2020 (viz informace níže).

Jiné formy mobility

Pokud naši studenti byli v rámci jakékoliv formy interní soutěže (Fond mobility, POINT, Meziuniverzitní smlouvy, jiné) vybráni pro pobyt v zahraničí v libovolné délce a dosud danou mobilitu nezrealizovali, bude jednáno o realizaci této cesty až po ukončení mimořádných opatření.

Pakliže tito studenti již fyzicky v zahraničí jsou, doporučujeme jim navázat a udržovat kontakt se zastupitelským úřadem ČR a opět zvážit svou situaci. Rozhodnutí o návratu do České republiky ponecháváme na racionálním zvážení všech případných rizik spojených jednak s cestou, jednak s následnými karanténními opatřeními po návratu, a to též z hlediska rizik pro rodinné příslušníky, blízké osoby atd.

Studenti, kteří obdrželi podporu ze strany univerzity prostřednictvím některé z interních soutěží a nyní nemají možnost danou aktivitu realizovat, mohou počítat s tím, že jejich přednostní pozice bude posunuta a zachována pro další semestr/rok. Podobně studenti, kteří již část prostředků na danou aktivitu využili a nyní ji nemohou realizovat, nebudou ze strany univerzity nuceni k refundaci daných prostředků.

Zaměstnancům a studentům, kteří se nacházejí na území USA, případně i dalších států, které zastavili jakékoliv cestovní spojení s Evropou, je Univerzita Karlova v případě jejich žádosti připravena pomoci.

Zahraniční full-degree studenti

V případě zahraničních full-degree studentů je situace odlišná, jelikož se u některých z nich dá očekávat intence vrátit se do domovské země. Univerzita Karlova poskytne veškerou pomoc a součinnost při takovém návratu studentů. Zároveň ale musí studenti v souvislosti s rozhodnutím odcestovat zvážit, zda a v jakém termínu se budou moci vrátit zpět do ČR, a to zejména za situace, kdy výuka bude opět obnovena.

Koleje

Provoz kolejí zůstává zachován.

Menzy

Nadále zůstávají v provozu níže uvedená stravovací zařízení:

 • Menza Albertov
 • Menza Kajetánka
 • Menza Sport
 • Menza Na Kotli (Hradec Králové)
 • Menza Šafránkův pavilon (Plzeň)
 • Výdejna HTF
 • Výdejna kavárna „U Rotlevů“
 • Výdejna Jinonice včetně bufetu – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00
 • Výdejna Hvězda
 • Bufet UHK (Hradec Králové)
 • Výdejna Lidická (Plzeň)
 • Bufet a výdejna LF (Plzeň)
 • Provoz Cateringu na menze Právnická
 • Bufet RUK – zkrácená provozní doba 8:00 – 14:00
 • Snídárna na koleji Komenského
 • Kavárna „U Rotlevů“ – standardní provozní doba 8:00 – 20:00

S platností od pondělí 16. 3. 2020 včetně, bude až do odvolání uzavřen provoz těchto stravovacích zařízení:

 • Menza Právnická
 • Menza Arnošta z Pardubic
 • Menza Budeč
 • Bufet Právnická
 • Studentský klub Celetná - SKC

Výdej průkazů UK

Již ve čtvrtek 12. 3. 2020 došlo k uzavření výdejních center průkazů na Právnické fakultě UK a na Matematicko-fyzikální fakultě UK.

Výdejní centra v Celetné a v Hradci Králové jsou otevřena v upravené provozní době, a to od 10:00 do 14:00 hod. Výdejní centrum v Plzni funguje bez omezení.

Chill out zóna UK Point

Chill out zóna v prostorách UK Pointu v Celetné 13, Praha 1, bude s platností od pondělí 16. 3. 2020 včetně do odvolání uzavřena.

Služby poskytované UK Pointem uchazečům, studentům, zaměstnancům a absolventům tímto opatřením nejsou dotčeny.

Informační servis: emergency@cuni.czinfo@cuni.cz

tel.: +420 224 491 850

Poradny Centra Carolina

Poradenské služby Centra Carolina fungují bez omezení.

Sportovní centrum Hostivař

S platností od pátku 13. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz Sportovního centra Hostivař. Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce ve Sportovním centru Hostivař. Kompenzace za zrušené akce bude projednána s jednotlivými subjekty během příštího týdne.

Výcviková střediska

S platností od pondělí 16. 3. 2020 včetně bude až do odvolání uzavřen provoz níže uvedených výcvikových středisek:

 • VS Patejdlova bouda
 • VS Pec pod Sněžkou (chata VAK)
 • VS Albeř
 • VS Horní Poříčí
 • VS Dobronice

Na základě výše uvedeného rozhodnutí se ruší všechny akce na uvedených střediscích tj. výukové akce, hromadné akce, rekreace atd. Objednaný a řádně zaplacený pobyt včetně stravy bude stornován a finanční prostředky budou vráceny v plné výši objednatelům.

V případě nejasností výkladu přijatých opatření kontaktujte krizový tým UK prostřednictvím e-mailové adresy krizovytym@cuni.cz.

O dalším vývoji budeme informovat. Prosíme proto, abyste věnovali pozornost webu fakulty a sociálním sítím. Zároveň vás prosíme o zachování klidného přístupu k této mimořádné situaci.

 

/ 13. 3. 2020 /

16.03.2020 - Aktuální informace k výuce

 1. Vstup do budovy je pro studenty nyní uzavřený.
 2. Požádali jsme všechny přednášející, aby pokračovali ve výuce: zadávali domácí úkoly a aktivně sdíleli literaturu, prezentace a další dokumenty a případně přednášeli online. Zároveň jsme je požádali, aby se pokud možno drželi původního plánu kurzů.
 3. Uvažujeme o intenzivnějším přechodu na platformy distančního vzdělávání.
 4. Co se týká plánovaných termínů v příštích týdnech, požádali jsme přednášející, aby zkoušky odložili, zrušili nebo místo toho zorganizovali domácí zkoušky (tj. zkoušku typu open-book s časovým omezením; řešení bude třeba zaslat e-mailem).
 5. Individuální konzultace mohou probíhat pouze online formou (Google Hangout, Skype aj).

Naší prioritou je v každém případě zdraví našich studentů, vyučujících a zaměstnanců.

Aktualizováno 16. 3. 2020 14:00.

16.03.2020 - Knihovna FSV UK do odvolání uzavřena

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v ČR, kterým se uzavírají všechny veřejné knihovny, budou od pátku 13. 3. 2020 do odvolání uzavřeny všechny pobočky knihoven FSV.

S ohledem na nastalou situaci byly v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 6. dubna 2020 včetně. V době od 11. března do 6. dubna 2020 nebude nabíhat zpozdné.

Prezenční studium ve studovně není možné.

12.03.2020 - Informace o vzdáleném přístupu k odborné literatuře

Studenti (ale i ostatní členové akademické obce) mají i mimo počítačovou síť UK dostupnou celou škálu elektronických informačních zdrojů, jejichž přehled je k dispozici na Portálu elektronických zdrojů UK. Pro přístup z domova do online databází a kolekcí e-časopisů/e-knih je potřeba pouze znát své přihlašovací údaje do Centrální autentizační služby UK.

S ohledem na nastalou situaci byly v Centrálním katalogu UK hromadně prodlouženy výpůjčky z knihoven UK do 6. dubna 2020 včetně. V době od 11. března do 6. dubna 2020 nebude nabíhat zpozdné.

06.03.2020 - Call for IAES Best Undergraduate Paper Award

To encourage undergraduate interest in economic issues, Andrew W. Lo, President and Philippe Martin, Vice President of the International Atlantic Economic Society cordially invite students to compete in the IAES annual Best Undergraduate Paper Award (BUPA) competition on October 2020. The IAES strives to recognize and reward outstanding research conducted by undergraduate students worldwide. Each year, four finalists are selected to present their research orally. The winner receives:

 • $1000;
 • A handsome commemorative plaque recognizing their accomplishment; and
 • Complimentary publication of the paper in the Atlantic Economic Journal.

Special awards and publication opportunities are also available for the 3 finalists. 

  How to apply? Learn more here.  

 

03.03.2020 - Náš institut v kostce

Pokud chcete představit IES svým přátelům, známým a kolegům v zahraničí, doporučujeme Vám použít naši brožuru „A school with a difference“.

V novém vydání informujeme o aktuálních programech na IES, našem výzkumu a mezinárodních oceněních, a také o kariérních cestách našich absolventů.

Brožura je ke stažení; lze ji také prolistovat online.

03.03.2020 - Anketa: Lze zvládnout IES a další školu?

Protože naše současné i budoucí studenty zajímá, zda lze studium na IES skloubit se studiem jiné vysoké školy, uspořádali jsme mezi našimi studenty na toto téma anketu. Zúčastnilo se jí 27 respondentů, kteří dvě vysoké školy momentálně studují nebo donedávna studovali.

Z průzkumu vyplynulo, že většina z účastníků ankety studuje obě vysoké školy v bakalářském programu – celkem 61,5 %. Několik studentů je na obou školách v navazujícím magisterském programu, nebo na jedné škole v bakalářském, a na druhé v magisterském programu (obě skupiny po 19,2 %).

Studenti IES nejčastěji jako druhou školu zvolili VŠE (29,6 %), PF UK a MFF UK (obě po 18,5 %) a FF UK (11,1 %). K dalším uváděným vysokým školám patří ČVUT, FSV UK, VŠCHT a PřF UK.

Typickou motivací ke studiu dvou VŠ je skutečnost, že studenti mají více zájmů, případně se nemohli rozhodnout, který obor zvolit (obojí uváděli v 37 % případů). K dalším zmíněným důvodům patřil fakt, že je daný student/ka studijní typ, potřebuje pro zamýšlenou kariéru oba obory nebo druhou školu bere jako rezervu, kdyby neuspěl/a u zkoušek. Motivací také může být snaha prohloubit si znalosti ekonomie či zjištění, že původně zvolený obor nebyl pro daného studenta ta pravá volba.

Od absolvování dvou vysokých škol studenti obvykle očekávají, že využijí oba obory v praxi (v 48,1 % případů), anebo naopak že druhý obor využijí okrajově nebo vůbec (v 40,7 % případů). Část studentů předpokládá, že dokončí jen jednu ze studovaných škol.

Na IES studenti dvou vysokých škol nejlépe hodnotí studijní program, propojení teorie a praxe, výuku v angličtině, reputaci IES, uplatnění absolventů a studentský kolektiv. Na druhé studované škole oceňují vyhovující studijní program, reputaci školy, více prostoru pro trávení času studentů či relativní časovou nenáročnost studia vzhledem k dobré využitelnosti oboru.

Níže uvádíme zajímavé komentáře respondentů ankety ke konkrétním kombinacím studovaných škol (citace byly redakčně kráceny).

 

IES + VŠE

 • Na IES mám pocit, že škole a vyučujícím na mém studium záleží a zajímají se o něj. IES zároveň poskytuje propojení ekonomické teorie, matematického aparátu, ekonometrie a financí. Výuka na NF VŠE se zaměřuje na ekonomickou teorii, hospodářskou politiku a základy ekonometrie, ale je zde problém se specializací studia (absence některých kurzů, velmi omezená možnost si takové předměty zapsat jinde atd.). Nevýhodu IES/UK vidím v nedostatečných prostorách pro studium a trávení volného času studentů a v nepřehledném informačním studijním systému. 
 • IES je viac prakticky zameraná než VŠE.
 • Na IESu vidím pozitivum v kvalitě výuky, ale není zde dostatečné množství specializovaných předmětů na problematiku, kterou se chci v budoucnu zabývat, proto zároveň studuji VŠE, kde je výuka více zaměřená na fakta a neřeší příliš vzájemné souvislosti. Oproti tomu předměty na IESu jsou více zaměřeny na pochopení konceptů a kritické myšlení.
 • Náročnost IES je velmi vysoká, možná školu nezvládnu dokončit. Obecně studium dvou škol najednou nevnímám jako dobrý krok.
 • Pozitivum: Pokud studujete první rok Bc na VŠE ve chvíli, kdy studujete druhý rok Bc na IES, tak pak tato druhá škola je pro vás velmi lehká, na testy téměř není potřeba se učit, můžete si zapsat zajímavé předměty navíc, přiblížit se tak i k titulu Ing. Negativum: už se nedozvíte téměř nic navíc oproti IES.
 • Největší pozitivum na IESu shledávám v lidském faktoru. Kdykoliv jsem se začal s někým bavit, hned jsem mohl poznat, že je to velmi chytrý student s širokým rozhledem. Díky komorní atmosféře jsou studenti v mnohem intenzivnějším kontaktu. Velké plus také vidím v reputaci Univerzity Karlovy a v jakési záruce IESu, že pokud ho někdo vystuduje, prokáže zcela bezpochyby velké schopnosti. S tím ale také bohužel souvisí velké minus, a to jakási „namyšlenost lidí“. Spousta studentů si myslí, že IES je nejlepší a jediná dobrá škola v oblasti ekonomie a byznysu. Další minus vidím v předimenzované matematice. Ne nadarmo se o IESu říká, že půlka předmětů je matematika a druhá půlka je jen skrytá matematika. 
 • Co se týče studia dvou vysokých škol, kdy jedna z toho je IES, tak pokud student chce dělat i něco jiného než jen sedět ve studovně a učit se, je to poměrně náročné. Začíná to již samotným vytvářením rozvrhu, kdy ten na IESu není příliš flexibilní kvůli malému počtu studentů. Dále se musí nějak skloubit zkouškové období, což je také obtížné, jelikož vyučující na IESu nevypisují mnoho termínů (opět taková „daň“ za komorní školu). Tedy pokud chce člověk studovat dvě vysoké školy, zcela jistě musí vybrat tu druhou opačného charakteru než je IES – ve smyslu velmi flexibilního rozvrhu a termínu zkoušek. Také bych doporučil studovat v prvním ročníku pouze jednu školu a „rozkoukat se“, zjistit, jak je co náročné a druhou školu si přidat až druhý rok.

 

IES + PF UK

 • Studium Právnické fakulty UK k IES hodnotím jako velmi prospěšné. Velkým faktorem je značný průnik obou oborů i to, že oba využívám v praxi v zaměstnání. Výhodou je relativní volnost obou škol, která mi dovoluje každý semestr vhodně poskládaný rozvrh. Negativem je nárazové zahlcení prací obzvláště před a během zkouškového, kdy se některé týdny může sejít výrazné množství práce. 
 • IES je intenzivní hlavně během semestru, práva jsou v zásadě otázkou zkouškového. IES má mnohem komornější atmosféru a soustřeďuje víc schopné a motivované studenty. Také z karierního hlediska nabízí více možností (co do diverzity potenciální práce anebo možností vycestovat do zahraničí) a lepší platové ohodnocení.
 • Vyhovovalo mi, že zatímco IES znamenal spoustu práce přes semestr, na Právnické fakultě se studentská práce koncentrovala do zkouškového období.
 • Studium na IES je rozhodně náročnější než na PF UK, ale také mnohem přínosnější. Právnická fakulta je především o memorování informací. IES se zaměřuje více na rozvoj schopností studenta. Především výuka matematiky dost změní způsob, jakým člověk uvažuje. Navíc orientací na domácí úkoly a písemné zkoušky je IES hodně napřed a je bližší školám v západní Evropě. Pokud člověk vyloženě netouží po právnické profesi, PF UK nemůžu doporučit. Obzvláště pokud inklinujete k modernímu typu studia, jaké je na IES.

 

IES + MFF UK

 • Skloubit obě školy je časově náročné, ale některé předměty mi jsou uznávány, a to oceňuji. Nejvíce bych chtěl na IESu oproti Matfyzu vyzdvihnout výbornou nabídku jazykových kurzů, zahraničních pobytů a následnou návaznost dalšího zahraničního studia.

 

IES + FF UK

 • Hrozně bych si přála, aby o studiu dvou škol bylo více informací, nebo aby se s tím vázala nějaká podpora od školy. Je to velmi časově náročné, a když do toho chce student ještě pracovat, nezbyde mu žádný volný čas.
 • IES nevyžaduje docházku, takže lze jednoduše kombinovat s jiným studijním programem. Nicméně studium další školy má smysl jen v případech, kdy student odbočí z plánu, pro který je IES navržen. V případě, že si chce záznamem o škole zlepšit svůj životopis, je dle mého názoru lepší tento čas investovat do stáží či práce na částečný úvazek.
 • Moje druhé studium je filologie, tudíž něco úplně jiného. Na IES mi chyběly humanitnější předměty. Naopak při studiu struktur jazyka mohu uplatňovat „analytický/logický“ přístup, který jsem si osvojila v předmětech na IES.

 

IES + ČVUT

 • Kromě bakalářského programu na IES studuji na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Tato kombinace mi od počátku přišla extrémně zajímavá s ohledem na to, jak často se poznatky v jednom z oborů míjí s poznatky ve druhém, přestože by jejich spojení mohlo mít úžasné využití. Důvodem obvykle bývá nedostatečná znalost programování ekonomů a zcela jinak nastavené myšlení akademiků v oblasti počítačových věd, kteří nejsou v průběhu studií vedeni k modelování a nejsou u nich rozvíjeny analytické dovednosti. Existuje ale důvod, proč drtivá většina studentů technických oborů nestuduje dvě vysoké školy současně, a tím je časová náročnost v průběhu semestru. V prakticky každém předmětu na ČVUT lze očekávat náročné týdenní úkoly, plnění zápočtů a povinnou docházku na všechna cvičení bez možnosti jediné absence. ČVUT mi připadá jako „velká střední škola“, i s ohledem na zcela nerovné postavení učitel-student. IES své studenty tolik neomezuje a veškerá interakce probíhá na kolegiální úrovni, což vytváří mnohem lepší atmosféru. Studium počítačových věd mě ale nesmírně baví a ani trošičku nelituji toho, že mu věnuji takové množství času.
 • Studium další školy bych pro IES nedoporučil. IES na mě působí jako velmi kvalitní – tudíž náročná – škola s dostatečným množstvím možností, jak si rozšiřovat obzory mimo standardní kurikulum. Pokud člověk chce školou nejenom projít, ale i získat skutečné znalosti a mít odpovídající studijní výsledky, jedná se o studium na plný úvazek. 

IES + PřF UK

 • Na přírodovědě mi vyhovuje výuka tělocviku, která bohužel na FSV není (pouze omezený počet míst na jiných fakultách). Na IES oceňuji výuku jazyků a značnou míru internacionalizace. Také mi velmi vyhovuje komorní kolektiv – paradoxně je zde lepší parta (možná i díky E-GO) než oproti přírodovědě, kde nás je podstatně méně.

   

IES + FSV UK

 • Obě školy (IPS, IES) jsem začal studovat ve stejnou dobu a k tomuto rozhodnutí mne vedla moje nerozhodnost. Kdyby se výuka politologie více zaměřovala na statistiku, datovou analýzu či kvantitativní metody, asi bych se rozhodl IES ukončit. Jenže tomu tak není, a proto vidím v IES důležitý doplněk ke studiu politologie.

 

02.03.2020 - The Guardian píše o výsledcích, ke kterým přispěli naši kolegové

Naši kolegové, Miroslav Palanský a Petr Janský, spolupracovali s Tax Justice Network, britskou neziskovou organizací, na novém vydání Indexu finančního tajemství. Index je součástí tříletého projektu COFFERS, který byl financován Evropskou komisí a byl úspěšně ukončen v lednu 2020. O Indexu finančního tajemství informovala největší světová média (včetně The Guardian, Financial Times, New York Times, Al Jazeera, Le Monde, Spiegel) i česká média (HN, Lidovky, Aktuálně.cz) a index je často využíván v debatách o zlepšení finanční transparentnosti, včetně automatické výměny informací, registrů konečných vlastníků či vykazování finančních aktivit nadnárodních společností. Kompletní výsledky indexu jsou k dispozici zde.

Index finančního tajemství hodnotí země na základě toho, jak intenzivně jejich právní a finanční systém umožňuje zahraničním jednotlivcům a společnostem skrývat či prát peníze (často získané nelegální cestou) nebo se vyhnout zdanění ve své domovské zemi. Žebříček odhalil, že největším rizikem pro světovou ekonomiku z pohledu finančního tajemství byly za uplynulé období Kajmanské ostrovy, následované USA a Švýcarskem. Výsledky ukazují, že celková celosvětová finanční transparentnost se od roku 2018, kdy bylo zveřejněno poslední vydání indexu, zlepšila přibližně o 7 procent, a to zejména v oblasti mezinárodních standardů a spolupráce. Nedávný IES Working Paper našich kolegů Petra Janského a Miroslava Palanského analyzuje vývoj finančního tajemství v průběhu času.

Index je publikován každé dva roky již od roku 2009 a současná edice je tak již jeho šestým vydáním. Cílem indexu je zhodnotit právní a finanční systém každé země a kvantifikovat jím nabízené finanční tajemství na škále od 0 do 100, kde nula znamená úplnou transparentnost a 100 znamená plné tajemství. Skóre finančního tajemství každé země je pak kombinováno s objemem finančních aktivit zahraničních jedinců a firem tak, aby výsledný index zmapoval, jak moc jednotlivé země přispívají ke globálnímu problému finančního tajemství.

 

Leden 2023
poútstčtsone
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY