Barbora Holková - Novinky

30.12.2022 - Tomáš Havránek v HN: výzkum ČNB dělá Česku dobrou reklamu

Podle databáze RePEc (Research Papers in Economics, největší volně dostupná ekonomická databáze) patří ČNB mezi tři nejlepší české výzkumné instituce v ekonomii. Celosvětově patří mezi sedm procent špičkových institucí (žebříčku kralují Harvard a MIT). Sice se řadí až za centrální banky Švýcarska a Švédska, podobně lidnaté země s vlastní měnou, ale je na úrovni Japonska a před Austrálií a Novým Zélandem, nemluvě o Polsku a Maďarsku. Zároveň výzkumníci ČNB v posledních třech letech publikovali v prestižních vědeckých časopisech Journal of International Economics, Review of Economic Dynamics, Journal of Financial Stability a International Journal of Central Banking, což jsou zářezy oceňované i v nejbohatších centrálních bankách.

"Centrální banky všude na světě, vyjma nejchudších rozvojových zemí, mají svá oddělení výzkumu. Někde je to jen pár lidí v neformální skupince. Jinde, třeba v americkém Fedu, se jedná de facto o paralelní špičkovou univerzitu se stovkami pracovníků. Obecně čím vyspělejší země, tím víc centrální banka podporuje výzkum. Česká národní banka historicky volila střední cestu a udržovala malý výzkumný odbor, který ale disponoval značnou nezávislostí. Brzy to bude pět let, co bankovní rada rozhodla o jeho rozdělení a větším zapojení do běžné agendy banky. Je tedy načase zhodnotit, jak si výzkum ČNB vede v nové podobě."

Článek je pro vás odemčen v plném znění ZDE díky spolupráci s KPMG a nakladatelstvím Economia - tato spolupráce našim studentům a zaměstnancům umožňuje přístup k elektronické verzi HN zdarma (Návod zde). 

https://archiv.ihned.cz/c7-66952600-13i6j3-4879747512591f8 

Foto: Hospodářské noviny

Magisterský studijní program Ekonomie a finance se specializací Centrální bankovnictví a finanční regulace  je zaměřen na získání znalostí a dovedností v makroekonomii a financích na základě matematických, statistických a ekonometrických postupů. Důraz je kladen na analýzu otevřené ekonomiky, mezinárodních financí, politik centrálních bank a finanční regulace. Výuka je zajišťována předními akademiky a centrálními bankéři.  

https://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/451

28.12.2021 - Chcete studovat ekonomii a finance na IES? Hlásit se můžete již nyní!

Již nyní se můžete hlásit k bakalářskému a magisterskému studiu na IES FSV UK.

Chcete vědět víc? Prolistujte si naši informační brožuru v angličtině, sledujte nás na FacebookuInstagramu. 

Můžete si také pustit záznam z loňské Akce pro uchazeče

https://www.youtube.com/watch?v=NQH5-4zJI_c

Přijímací řízení

DOD:

VIDEA: https://youtu.be/NQH5-4zJI_c?t=24959 (začíná v čase 6:55)

PREZENTACE:

Už víte, že se chcete hlásit na IES? Výborně, níže najdete praktické odkazy, jak na to. 

Pozor: Deadline podávání přihlášek je letos nově již 28. února 2022. 

Letošní novinkou je také  "early bird" bonus pro uchazeče, kteří podají svou přihlášku k bakalářskému studiu do konce ledna 2022.
Ti mají březnový termín SCIO testů zdarma. 

Nacházíte se v náročné životní situaci? Pokud podáte přihlášku do 31.12., můžete si zažádat o odpuštění poplatku za přihlášku. Detaily zde. Poplatek za přihlášku https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-200.html

 

 

Stále nejste rozhodnuti, zda patříte zrovna k nám? 

Můžete si online prolistovat naši informační brožuru v angličtině, sledovat nás na Facebooku a Instagramu. 

loňské Akce pro uchazeče

 

Přijímací řízení

 • Při studiu na IES se seznámíte se s pojmy, teoriemi, modelováním a kvantitativní analýzou v ekonomii a financích
 • Absolvujete čtyřsemestrální matematickou průpravu a předměty z hlavních oblastí ekonomické teorie (mikroekonomie, makroekonomie, statistiky a ekonometrie) pro osvojení schopností ekonomického modelování a kvantitativní analýzy.
 • Budete mít možnost se dále specializovat a profilovat podle svých zájmů oblastech makroekonomie, analýzy dat, finančního účetnictví, finančních trhů, ekonomie veřejného sektoru, ekonomie zdravotnictví, mezinárodní ekonomie, hospodářské politiky, politické ekonomie, rozvojové ekonomie či komparativní ekonomie.
 • Studijní zaměření a styl výuky jsou koncipovány tak, abyste jako absolventi získali vysoce kvalitní vzdělání srovnatelné se studiem teoretické a aplikované ekonomie na předních evropských univerzitách. Titul z IES znamená jistou konkurenční výhodu na trhu práce.
 • nabízí výuku v atraktivní lokalitě v centru města s výborným dopravním spojením
 • nabízí většinu výuky v anglickém jazyce (na bc. úrovni 75% kurzů)
 • je ukončen obhajobou bakalářské práce v anglickém, českém nebo slovenském jazyce (témata vybraných bakalářských prací)
 •  Bakalářský program „Ekonomie a finance“:

 Absolventi jsou zejména díky svým analytickým a kvantitativním schopnostem, vysoce žádáni v oborech s vysokými požadavky na zpracování a analýzu dat (např. analytici kapitálových trhů v bankách, investičních společnostech, penzijních fondech a velkých firmách, dále jako strategičtí konzultanti, ekonomičtí výzkumníci aj.). Řada našich absolventů úspěšně pokračuje ve studiu na předních světových univerzitách, jako je Oxford, Cambridge, LSE, Columbia, Harvard či Princeton. Absolventi nacházejí uplatnění v mezinárodních institucích, například ve Světové obchodní organizaci, Evropské komisi, Evropské centrální bance a Evropské bance pro obnovu a rozvoj. Zastávají přední posty ve významných konzultačních společnostech, bankách, energetice, ve finančním sektoru, IT službách, komunikacích (Microsoft, IBM, Telefónica, Vodafone), startupech, a veřejném sektoru (Ministerstvo financí ČR, Česká národní banka).

 BĚHEM STUDIA

 • Budete mít možnost  zapojit se do různých vědeckých, sportovních, kulturních aktivit a získat podporu vúčasti na soutěžích
 • Budete mít přístup do fakultních knihoven a k bohaté nabídce moderních elektronických databází a dalších informačních zdrojů.
 • Sídlíme v samém centru Prahy, budovy jsou výborně dostupné vlakem i MHD. 
 • Budete mít  možnost část studia strávit v zahraničí, na partnerských univerzitách v Evropské unii i mimo ni.
  Případně absolvovat většinu studia v anglickém jazyce
 • Můžete získat praxi již během studia, využít mentoringu a konzultací s kariérní poradkyní. 
 • PO STUDIU

 

29.11.2021 - Naše doktorandka Klára Kantová získala Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let

Ve čtvrtek 25.11. se na našem Institutu konalo Valné shromáždění České společnosti ekonomické. V rámci tohoto setkání se konaly volby nového představenstva, proběhla panelová diskuse na téma Green Deal, a také byly předány tradiční ceny České společnosti ekonomické: Ceny mladý ekonom, Cena Karla Engliše zabývající se hospodářskou politikou ČR a Cena prezidenta ČSE pro autory do 25 let věku (loňské vítěze si můžete připomenout zde). 

Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získala Klára Kantová, která u nás v současné době studuje v doktorském programu Ekonomie a finance. Práce, za kterou ocenění získala, nese název “Parental Involvement and Education Outcomes of Their Children” a zkoumá vztah mezi zapojením rodičů do výuky a výsledky, kterých děti dosahují. Ukazuje pozitivní vliv na výsledky vzdělávání dítěte s vyšším zapojením rodičů. Výsledky jsou podpořeny randomizovaným experimentem, s vazbou na kauzální efekty. Při této kontrole jsou sice nižší, ale stále významné.

Spoluatuorkou práce “Inattentive Price Discovery in ETFs”, která byla oceněna třetím místem v letošním ročníku soutěže Mladý ekonom, je absolventka IES Mariia Kosar, která nyní působí na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. 
V této práci se svým kolegou Sergeiem Mikhalishchevem ukazují, že ETF (burzovně obchodované fondy) mohou přispět k určování tržní hodnoty podkladových akcií.

Srdečně blahopřejeme! 

Přehled všech oceněných autorů a prací najdete zde
Reportážní fotografie z Valného shromáždění najdete zde. 

Foto: Tomáš Česálek

26.11.2021 - Prof. Evžen Kočenda publikoval v časopise Journal of Comparative Economics

Náš kolega, profesor Evžen Kočenda, je spoluautorem článku Distressed acquisitions: Evidence from European emerging markets, který byl publikován v nejnovějším čísle časopisu Journal of Comparative Economics.

Journal of Comparative Economics je nejlepším časopisem na poli srovnávací ekonomie. Jeho posláním je určovat nové směry výzkumu v této oblasti. V posledních letech je v centru zájmu komparativní ekonomie především výzkum vlivů institucí a jejich důležitosti v procesu ekonomického rozvoje.

V čerstvě publikovaném výzkumu analyzovali profesor Evžen Kočenda, profesor Ichiro Iwasaki a Yoshisada Shida faktory, které stály za více než 23 000 akvizicemi firem v ekonomických a finančních obtížích, a které se udály na rozvíjejících se evropských trzích v letech 2007 až 2019. V článku říkají, že mimo vlivu finančních ukazatelů, právních forem, vlastnických struktur, velikosti a stáří firmy, hrály nezpochybnitelnou roli instituce a jejich propagační kanály. Autoři zde ukazují, že instituce související s dobrou kvalitou a vymahatelností insolvenčních zákonů, stejně jako míra potírání korupce a pokrok v bankovních reformách přímo souvisí s nižší pravděpodobností problémových akvizic. Instituce mají tendenci mít výraznější vliv na problémové akvizice v méně vyspělých zemích než v ekonomicky silnějších státech. To považují autoři za nepřímý důkaz klesajících mezních výnosů institucí s ohledem na jejich kvalitu. Zjistili také, že vliv institucí se zvýšil po globální finanční krizi (GFC), ale se zlepšující se ekonomickou situací jejich vliv klesá.

Celý článek si můžete přečíst zde. 

Blahopřejeme k publikaci! 

23.11.2021 - Knihovna Opletalova bude většinu dne 24.11. uzavřena

Ve středu 24.11. bude knihovna Opletalova v době od 10:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 mimořádně uzavřena z důvodu natáčení videí o studiu na IES.

Prosíme všechny studenty a vyučující, kteří tento den plánovali využít služeb knihovny, aby tak učinili ve speciální otevírací době:

od 9:00 do 10:30

od 12:00 do 13:00

od 16:00 do 17:00 

nebo zvážili návštěvu knihovny jiný den. V době natáčení nebude vstup do knihovny umožněn. 

Bibliobox před vchodem zůstává pro účely vracení knih k dispozici.

Přístup do studovny bude umožněn přes kartu ISIC extra vchodem. 

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace. 

13.11.2021 - Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance

Na webu časopisu Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance je nyní k dispozici druhé vydání za rok 2021. 
Odkazy na jednotlivé články najdete níže: 

Błażej KOCHAŃSKI:
A Simulation Model for Risk and Pricing Competition in the Retail Lending Market

Deyan RADEV:
Multinational Banks and the Drivers of Cross-Border Contagion

Pedro L. ANGOSTO-FERNÁNDEZ, Victoria FERRÁNDEZ-SERRANO:
Who Fears the Far Right? Aggregate and Firm-Level Evidence from Three Western European Stock Markets

Dejan ŽIVKOV, Slavica MANIĆ, Jasmina ĐURAŠKOVIĆ, DEJAN VIDUKA:
Measuring Downside Risk in Portfolios with Bitcoin

Časopis Czech Journal of Economics and Finance je vydáván Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době jeho redakční radu tvoří šéfredaktor Roman Horváth a hlavní redaktoři Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (IES FSV UK), Ondřej Schneider (IES, IIF), Laurent Weill (University of Strasbourg) a Stefan Lyocsa (Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences).

Kompletní přehled členů redakční rady najdete zde.

04.11.2021 - Student IES mezi šesti finalisty celosvětové soutěže Better Working World Data Challenge

Dominik Benk, student magisterského programu Ekonomie a finance, pracoval v rámci soutěže EY Better Working World Data Challenge 2021 na algoritmu, který může s pomocí satelitních snímků a infračervené technologie zachytit hranice požáru a umožnit tak hasičům rychleji zasáhnout.
S tímto projektem zvítězil v českém kole a probojoval se dokonce mezi top 6 studentů celosvětového finále.

Co kromě skvělého pocitu z dobře odvedené práce a finanční odměny od EY soutěž Dominikovi přinesla a jak mu při řešení zadání pomohla studia u nás? "Při studiu na IES jsem získal především analytické dovednosti a díky prg.ai i znalosti z oblasti strojového učení a umělé inteligence. Soutěž pro mě byla jedinečnou příležitostí jak vše aplikovat na reálném problému a vyzkoušet si jak těžké je obstát v globální konkurenci," řekl nám.

Jak Dominika napadlo se do soutěže přihlásit a jak se mu podařilo uspět i bez dalších kolegů v týmu a předchozích hlubších znalostí programování? Ovlivnila tato zkušenost jeho další kariérní směřování? Podrobnější rozhovor najdete na webu Cesta s EY.
Fotografie ze slavnostního předávání najdete také na Instagramu EY. 

Za IES srdečně blahopřejeme! 

 

04.11.2021 - Proběhlo předávání ocenění Zlatý kurz za LS 2020/2021

Blahopřejeme našim vyučujícím k ocenění Zlatý kurz za letní semestr akademického roku 2020/2021!
Slavnostní vyhlášení se uskutečnilo dne 2. listopadu 2021 v rámci zasedání Akademického senátu FSV UK. 

Za IES si tentokrát ocenění odnesly kurzy

 • NMMA704 - Matematika 4 (prof. RNDr. Ondřej Kalenda + tým asistentů)
 • JEM116 - Applied Econometrics (prof. Roman Horváth, Ph.D., doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D., PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D., PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. + tým asistentů)

Všem kdo se na přípravě úspěšných kurzů podíleli děkujeme za jejich práci a studentům a studentkám za cennou zpětnou vazbu. 

03.11.2021 - IES součástí Týdne akademie věd - přijďte na přednášku!

Do programu listopadového Týdne Akademie věd se letos zapojí také Institut ekonomických studií FSV UK:
V budově Opletalova proběhne veřejně přístupná přednáška našeho kolegy Jiřího Kukačky na téma "Ekonomie, emoce a iracionalita."

 • Kdy? Ve čtvrtek 4.11. od 18:00 do 19:30 
 • Kde? V učebně č. 314, budova IES, Opletalova 26
 • Jak? Akce je plánována prezenční formou s aktivním zapojením publika (přednášet se bude v českém jazyce a budete moci odpovídat na otázky přednášejícího přes své mobily). Prosíme o dodržení platných opatření, tedy účast v respirátoru třídy FFP2.
  U vstupu do budovy budeme podobně jako u vstupu do kina nebo divadla kontrolovat bezinfekčnost dle systému O-N-T (očkování - prodělaná nemoc- negativní test - detaily ZDE). Děkujeme vám za pochopení a spolupráci. 
 • O čem?  V únoru 2020 se světové akciové trhy propadly během měsíce o více než 33 %, aby se již v srpnu zotavily do původních hodnot. Šlo o největší krach od gradace globální finanční krize v letech 2008 a 2009, kdy hodnota amerického trhu spadla za půl roku téměř na polovinu. Dokáže moderní ekonomie vysvětlit a modelovat podobné extrémní jevy? Jsou investoři skutečně tak racionální, jak mnohé finanční modely předpokládají? A kolikrát více člověka mrzí ztráta než jej potěší zisk stejného množství peněz?

Budeme rádi, když přijdete a dáte vědět také svým přátelům a známým z řad veřejnosti nebo zájemcům o studium ekonomie u nás. 

Sledujte také náš Facebook, kde brzy zveřejníme další podrobnosti. 

Těšíme se na vás!

01.11.2021 - Nová otevírací doba knihovny Opletalova

Prosíme, věnujte pozornost změně otevírací doby knihovny Opletalova, k níž dochází s platností od 2.11. 2021

pondělí 10:00-17:00
úterý 9:00-17:00
středa 9:00-17:00
čtvrtek 9:00-19:00
pátek 9:00-15:00
víkend zavřeno
 

Studovna bude otevřena každý den od 8:00 do 20:00.

V rámci ochrany proti šíření nemoci COVID-19 prosíme o dodržování platných opatření (nošení respirátoru FFP2 po celou dobu přítomnosti v knihovně, desinfekce rukou, rozestupy 1,5 m) 

Foto: Shutterstock

01.11.2021 - Nové termíny webináře Career Confidence with the CFA® Program

Pokud jste nestihli webinář "Career Confidence with the CFA® Program" v původně vypsaných termínech, máme pro vás dobrou zprávu: 

Na hodinová setkání, kde získáte detailní vhled do CFA programu a dozvíte se, jakými způsoby vám může pomoci nastartovat kariéru nebo ji posunout na vyšší úroveň, se můžete registovat ještě ve třech dalších dnech a časech níže: 

 • Registrační link na středu, 3.11. (15:00 GMT  = 16:00 CET/Praha) zde.  
 • Registrační link na úterý, 9.11. (17:00 GMT  = 18:00 CET/Praha) zde.
 • Registrační link na středu, 10.11. (10:00 GMT = 11:00 CET/Praha) zde.

Těšíme se na vás! 

Katharine Warren and Peter Watkins

Více o IES-CFA partnerství a příležitostech, které přináší našim studentům, najdete také zde

29.10.2021 - Profesor Michal Mejstřík oceněn státní Medailí Za zásluhy I. stupně, in memoriam

U příležitosti státního svátku dne 28. října 2021 byla zveřejněna jména osobností, kterým má být uděleno či propůjčeno státní vyznamenání.

Mezi oceněnými in memoriam je také významný český ekonom, zakladatel a dlouholetý ředitel Institutu ekonomických studií FSV UK, profesor Michal Mejstřík. Medaili Za zásluhy I. stupně získal za přínos státu v oblasti vědy, výchovy a školství.

Vzpomínku na mimořádnou osobnost a široký záběr aktivit profesora Mejstříka si můžete připomenout zde.

Ceremoniál předávání vyznamenání se uskuteční dne 1. ledna 2022. 

Foto: Anna Šolcová

26.10.2021 - Naši kolegové publikovali článek v Experimental Economics

Výzkumníci z IES FSV UK Tomáš Havránek, Zuzana Havránková a Jindřich Matoušek publikovali článek Individual discount rates: a meta-analysis of experimental evidence v časopise Experimental Economics

Individuální diskontní sazba je klíčovým parametrem, odhadovaným v ekonomických experimentech v laboratorním prostředí i v terénu, přičemž výsledky těchto odhadů se značně liší. Naši kolegové zkoumali, do jaké míry lze tento rozptyl přičíst pozorovatelným rozdílům v metodách, skupinách subjektů a potenciálnímu publikačnímu zkreslení. Zajímavé na jejich závěrech je, že lidé jsou méně trpěliví, když je v sázce jejich zdraví, než když jde o peníze. Také zjistili, že se systematicky liší výsledky experimentů v laboratoři a v terénu, a že záleží na tom, zda se výsledky experimentů spoléhají jen na studenty nebo používají reprezentativní vzorky populace.    

Anotace:

A key parameter estimated by lab and field experiments in economics is the individual discount rate—and the results vary widely. We examine the extent to which this variance can be attributed to observable differences in methods, subject pools, and potential publication bias. To address the model uncertainty inherent to such an exercise we employ Bayesian and frequentist model averaging. We obtain evidence consistent with publication bias against unintuitive results. The corrected mean annual discount rate is 0.33. Our findings also suggest that discount rates are independent across domains: people tend to be less patient when health is at stake compared to money. Negative framing is associated with more patience. Finally, the results of lab and field experiments differ systematically, and it also matters whether the experiment relies on students or uses broader samples of the population.

https://link.springer.com/article/10.1007/s10683-021-09716-9  

Blahopřejeme k publikaci! 

24.10.2021 - Tři studenti z IES absolvovali program prg.ai Minor

Mezi čerstvými absolventy meziuniverzitního vzdělávacího programu programu prg.ai Minor, jehož cílem je vychovat novou generaci odborníků na umělou inteligenci, jsou i naši studenti Lukáš Janásek, Vojtěch Nedvěd a Michal Bodický. Blahopřejeme!

Na programu prg.ai Minor se podílejí Fakulta elektrotechnická a Fakulta informačních technologií ČVUT a Fakulta sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy. Kromě pestré nabídky z oblastí strojového učení, umělé inteligence, robotiky nebo programování mají účastnicí díky zapojení FSV UK možnost porozumět etickým, bezpečnostním a společenským aspektům umělé inteligence.

Na to, co si ze studia odnáší, se našich studentů ptala Klára Hyláková, tisková mluvčí FSV UK:

 • „Prg.ai Minor je pro studenty IES skvělou volbou zejména v oblasti aplikace metod strojového učení pro modelování v ekonomii, financích či marketingu a zároveň i jako seznámení s úskalími a možnostmi AI obecně, jejichž význam v následujících letech nebude radno podcenit. Povinný sylabus zaručí osvojení základních znalostí, které je možné dále specializovat dle vlastního uvážení. Příkladem jsou kvantitativně orientované předměty strojového učení, algoritmicky orientované předměty symbolické AI až na úroveň bezpečnosti a komunikace v předmětech z FSV. Uplatnění Minoru je různé, budete vědět jak telefon pozná váš obličej, jak funguje automatický překladač či proč autonomní auta nejsou nejlepším nápadem. Dokonce lépe, budete umět i podobné systémy naprogramovat. Do budoucna Minor určitě rozšířil moje možnosti s výběrem profese. Většina Data Science/Machine Learning pozic je rázem více na dosah a obecný vhled do IT a problematiky vedení projektů se také více poodkryje,“ říká absolvent Michal Bodický. 
 • „Prg.ai Minor byla neskutečná zábava... Vývoj umělé inteligence, například neuronových sítí, se těší velké oblibě a studenti prg.ai minoru se naučí různé přístupy, strojovým viděním počínaje a zpracováním jazyka konče. Co ovšem budeme dělat až bude inteligence nepřiměřeně schopná? Dojde na nějakou apokalypsu? Neměli bychom ji vytvořit jasná pravidla, jako jsou například zákony pro lidi? Tak i takovým tématům se studenti prg.ai věnují a já se domnívám, že jsou neméně důležitá a zaslouží si svou pozornost. Zajímavou zkušeností bylo studovat se studenty z jiných fakult a škol a zároveň se podívat do jejich hodin a vyzkoušet si na vlastní kůži jejich přístup k výuce. Minor mi pomohl najít mou comparative advantage a v čem takový student IES může excelovat a konkurovat technickým studentům z ČVUT a MFF. Na první pohled se může zdát, že proti technickým studentům nemáme co nabídnout, ale opak je pravdou. Například, vynikáme v ekonometrickém modelování a v aplikaci teoretických algoritmů na reálné problémy,“ doplňuje Vojtěch Nedvěd.

Certifikáty si všichni úspěšní absolventi přebrali letos v říjnu v sále Staroměstské radnice za účasti primátora Zdeňka Hřiba, radního Víta Šimrala a představitelů všech zúčastněných fakult. 

Registrace do dalšího ročníku programu budou otevřeny v březnu 2022.
Novinky z prg.ai můžete sledovat také na Facebooku. 

Foto: prg.ai
 

22.10.2021 - Barbara Pertold-Gebicka píše pro Aktuálně.cz o příčinách platové nerovnosti

Na 24.10. letos připadá den, od něhož až do konce roku ženy v České republice pomyslně pracují zadarmo, vezmeme-li v potaz takzvanou gender pay gap. Znamená to, že by Češky musely pracovat o 69 dní déle než Češi, aby si v průměru vydělaly stejně jako muži. Redaktorka Clara Zangová věnovala u této příležitosti tématu článek na serveru Aktuálně.cz. Jedna z přizvaných odbornic, naše kolegyně Barbara Pertold - Gebicka v něm na základě svých výzkumů upřesňuje, jak u nás situace na trhu práce skutečně vypadá, v čem mají zaměstnané Češky specifické výhody a nevýhody a co by pomohlo situaci na trhu zlepšit do budoucna. 

Ačkoli v Evropské unii sice existují země, kterým se podařilo mzdovou nerovnost srazit i na pět procent, ve většině zemí se stále pohybuje okolo 10 až 14 procent. Evropský statistický úřad Eurostat uvádí, že průměrný rozdíl ve mzdách žen a mužů (tedy tzv. gender pay gap) činí v České republice 18,9 procenta. Tuzemsko se tak řadí k nejhorším v unii.

Podle Barbary Pertold-Gebické bychom se však měli více než na pay gap - celkový rozdíl v ročních příjmech - soustředit na tak zvaný wage gap - rozdíl v hodinové mzdě za stejnou práci. Ten by na trhu práce neměl být přítomný, protože indikuje diskriminaci na základě pohlaví. Rozdíl v hodinové mzdě za stejnou práci mezi muži a ženami se sice postupně zmenšuje a dá se předpokládat, že tento trend bude pokračovat, podle naší kolegyně už ale spíše zpomaluje.

V článku naše kolegyně zmiňuje i další faktory, které k obtížnější situaci žen na trhu přispívají -  menší dravost a sebevědomí žen při hledání zaměstnání i vyjednávání o mzdě, stále ještě společensky silně zažitý tlak na péči žen o rodinu, zároveň ale možnost "dovolit" si vydělávat méně, mezi škodlivými faktory jmenuje i úskalí zkrácených úvazků v současné podobě i dlouhou rodičovskou dovolenou a obtížný návrat po ní na trh práce i k adekvátnímu (ne-juniornímu) platovému ohodnocení. Reforma původně dlouhé rodičovské dovolené již proběhla například v Německu, kde jsou po deseti letech výrazné změny v zaměstnanosti žen i celospolečenském přístupu k rodičovství znatelné. V Česku by podle naší kolegyně pomohla zejména změna pohledu na mateřské školy a zejména dětské skupiny. 

Ve svých příspěvcích vycházela Barbara Pertold-Gebicka mj. z výzkumu o návratu žen do pracovního procesu po mateřské dovolené "Parental leave length, social norms, and female labor market re-entry frictions", na kterém spolupracovala s naším absolventem Vojtěchem Bartošem. Více o tomto tématu si můžete připomenout také v záznamu loňského rozhovoru pro Radio Prague International v anglickém jazyce zde. 

Foto: Shutterstock

21.10.2021 - V Respektu vychází článek Petra Janského o přínosech a úskalích mezinárodní daňové reformy

Týdeník Respekt dnes zveřejnil nový článek našeho kolegy Petra Janského s přehledným shrnutím toho, jak se vyvíjí mezinárodní dohoda na novém systému zdanění zisků nadnárodních korporací (navazuje tak na rozhovor z letošního června). 

V čem jsou její přínosy pro zdravé ekonomické prostředí a konkrétně pro ČR?
Proč i tato přelomová dohoda stále skrývá nebezpečí, že některé problémy nejen nevyřeší, ale možná také vyvolá?
Jaké alternativy navrhují vědci z IES?

Odemčený článek "Ani největší daňová reforma za posledních 100 let není dokonalá" s odkazy na odborné výzkumy našich kolegů si můžete přečíst zde. 

Rozhovor na téma mezinárodní daňové reformy s Petrem Janským přinesl tento týden také slovenský server Index. Přečíst si jej můžete zde.

Foto: Shutterstock

20.10.2021 - Scapegoating: experiment našich kolegů zkoumá diskriminaci etnických minorit

Server VoxEU zveřejnil článek "Scapegoating of ethnic minorities: Experimental evidence", který shrnuje CEPR Discussion Paper 16453 na téma diskriminace etnických minorit a jejích spouštěčů, jehož spoluatory jsou naši kolegové a členové CEPR Michal Bauer a Julie Chytilová. 

Scapegoating je společenský jev, kdy se příslušníci většinové skupiny za svá příkoří mstí nevinným obětem, obvykle příslušníkům zranitelných menšin. Článek popisuje experiment, který se uskutečnil mezi květnem a zářím 2017 na východním Slovensku, kde početná romská menšina pravidelně trpí diskriminací. Naši kolegové měřili, jak přesně nespravedlnost, která postihuje příslušníka vlastní skupiny, formuje potrestání nesouvisející osoby (neboli obětního beránka). Zúčastnilo se 337 mladých slovenských studentů a studentek z posledních dvou ročníků střední školy a z místní univerzity, spolu s 484 mladými příslušníky romské menšiny ze stejných regionů. Experiment potvrdil, že příslušníci většinové skupiny systematicky přenášejí trest na nevinné členy etnické menšiny.

O tomto výzkumu Michal Bauer hovořil také jako jeden z hlavních řečníků na nejvýznamnější konferenci experimentálních ekonomů ESA Global Online Around-the-Clock Meeting 2021, v rámci přehledové přednášky "Triggers of Inter-group Hostility", videozáznam této přednášky můžete zhlédnout zde.

 

17.10.2021 - Petr Janský shrnuje ekonomickou situaci v Otázkách Václava Moravce

V nedělních Otázkách Václava Moravce poskytl náš kolega Petr Janský pohled ekonomů na to, zda je reálné, aby nová vláda za náročné situace mohla aplikovat a splnit vše, co si koalice předsevzaly ve svých volebních programech: 
Nová vláda nemůže mít vše co si přeje, aniž by by významně rostly deficity … bude si muset vybrat a učinit politické rozhodnutí, zda jako prioritu rychleji snižovat deficit nebo chce aby jí pomaleji rostly platy v státním sektoru nebo zda upřednostňuje více veřejných investic…” uvedl v živém vstupu, který si můžete přehrát (začíná v čase 1:00) zde. 

Pokud studujete na IES a téma veřejných financí vás zajímá podrobněji, můžeme vám nabídnout spolupráci na analýze detailních dat státního rozpočtu. V případě, že máte v nejbližších týdnech a měsících čas, zkušenost s analýzou dat (data o veřejných financích pro R jsou zde) a bavilo by vás pomáhat Petrovi Bouchalovi a Petrovi Janskému zodpovědět důležité otázky: z jakých důvodů rostly veřejné výdaje, jaké jsou možnosti jejich snížení a proč jsou veřejné investice důležité, můžete se ozvat na mail petr.jansky@fsv.cuni.cz a stát se spoluautory výsledné studie.

 

 

14.10.2021 - Přihlaste svou diplomovou práci do soutěže o Cenu profesora Michala Mejstříka

V rámci dvacátého ročníku oceňování nejlepších bank a pojišťoven “Mastercard Banka roku 2021” bude letos poprvé na počest profesora Michala Mejstříka, předního českého ekonoma a zakladatele IES, udělena také cena za mimořádně přínosnou diplomovou práci v oboru ekonomie, nesoucí jeho jméno.

O Cenu profesora Michala Mejstříka se mohou ucházet autoři a autorky diplomových prací obhájených v období od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2021 na vysoké škole v České republice v oboru ekonomie, případně oboru úzce souvisejícím. Práce by měla mít mimořádný přínos pro rozvoj oboru, zejména z hlediska praktické využitelnosti nashromážděných poznatků.
Cena je dotována celkovou částkou až do výše 50 000 Kč. 

Zaslané diplomové práce budou hodnotit členové odborné poroty ocenění Banka roku. V té letos nově zasednou Mojmír Hampl (KPMG), Veronika Jůvová (Conseq), Marie Karfíková (profesorka finančního práva PF UK), David Manych (partner Natland), Martin Prunner (Global Sales Executive ve společnosti PayU), Karel Šulc (místopředseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select) a Ilona Švihlíková (prorektorka Vysoké školy obchodní). Slavnostní vyhlášení se uskuteční dne 18. listopadu v Obecním domě v Praze. 

Uzávěrka přihlašování diplomových prací do soutěže: 28. 10. 2021.

Diplomovou práci v elektronické podobě zasílejte na e mailovou adresu info@boyawards.cz.
Práce musí být doručena včetně kopií posudků vedoucího a oponenta diplomové práce a průvodního dopisu v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje diplomanta/ky (kontaktní adresa, e-mail a tel. číslo). 
Bližší informace získáte na: info@boyawards.cz (Adam Zvonař, Filip Novák).

Foto: Shutterstock

 

13.10.2021 - Probíhá volba studentského ombudsmana

Dovolujeme si připomenout, že ode dneška, 13.10., až do 14.10. do půlnoci můžete elektronicky dát svůj hlas kandidátům na funkci studentského ombudsmana. Student/ka na této pozici bude napomáhat efektivnějšímu a rychlejšímu řešení problémů. Bude fungovat jako poradní a mediátorský hlas mezi studenty, pedagogy, vedením jednotlivých institutů, ale i celou fakultou. 

Za IES na funkci kandidují Viktorija Pasichnyk a Vít Kubů (jejich medailonky najdete mimo jiné na našem Facebooku, Instagramu a sociálních sítích spolku E-klub).

Jak volit? Volební vouchery obdrželi všichni oprávnění voliči na své školní e-mailové adresy. V případě technických problémů s aplikací se ozvěte na volby.as@fsv.cuni.czDetailní informace a postup najdete zde, složení volebních komisí najdete zde.

12.10.2021 - Public Economics Seminar starting October 13

All students and researchers interested in public finance and public economics are warmly invited to a first Public Economics Seminar this Wednesday between 12:30 and 13:50 in room 105 at IES. 

This week we will have presentations by Daniel Kolář on "Correcting wealth surveys with income tax data" and by Miroslav Palanský on "Indicators of tax havens".

The informal research seminar will take place every other Wednesday.
Together with other details, the programme is available here and will be continually updated.
Please write to Petr Janský or Miroslav Palanský if you would like to present or discuss somebody's presentation.

Undergraduate as well as graduate students are, of course, welcome and they can, for example, learn about potential topics for their theses and get to know their potential thesis supervisors.  

We are looking forward to seeing you!

Photo: Shutterstock

 

12.10.2021 - GA UK vyhlásila soutěž pro rok 2022

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2022.
Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia.

Podrobné informace pro žadatele pravidla soutěže vstup do aplikace.

Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 25. října 2021

09.10.2021 - Proběhla konference Statistics of Machine Learning

Ve dnech 7.-8.10. 2021 proběhla konference Statistics of Machine Learning, kterou organizovali náš kolega Jozef Baruník, Wolfgang Karl Härdle z Humboldtovy univerzity v Berlíně a Miloš Kopa z Matematicko-fyzikální fakulty UK ve spolupráci s Akademií věd.

Mezi řečníky měli silné zastoupení prezentující z IES: Jozef BaruníkFrantišek ČechMartin Hronec, Josef Kurka, Matěj Nevrla, Lenka Nechvátalová. Přehled všech vystupujících a témat jejich příspěvků najdete zde.

08.10.2021 - Komentář Jiřího Nováka k opatřením ČNB pro Deník N

V Deníku N vyšel tento týden článek našeho kolegy Jiřího Nováka, který komentuje nedávné kroky ČNB v reakci na zvýšení inflace.
V úvodu článku Jiří Novák připomíná, jak reagovaly evropské banky na krizi v roce 2008 a vysvětluje, v čem se současná ekonomická krize od té předchozí liší, tedy i proč je vhodné reagovat na ni jiným způsobem. Shrnuje faktory, které dnes brzdí ekonomický růst a které jej naopak neomezují a dochází k závěru, že fiskální politika, která ještě loni pomáhala, je v současné situaci nevhodná. Včasné zvýšení úrokových sazeb tedy vnímá stejně jako náš kolega Tomáš Havránek jako krok správným směrem. 

Článek "Odpovědní budeme až zítra. Proč za zdražení hypoték a úvěrů nevinit Českou národní banku" je pro vás odemčen v plném znění zde.   

Foto: Shutterstock

 

 

07.10.2021 - Výzkumy našich kolegů k problematice daňových rájů v českých i světových médiích

Jedním z mnoha aktuálních témat, kterým se ve svých výzkumech věnují naši kolegové, je problematika daňových rájů, vyvádění zisků nadnárodních korporací mimo místa jejich reálného podnikání, vyčíslování dopadů těchto praktik na pokladny konkrétních států, na menší firmy a zdravé ekonomické prostředí. V souvislosti s probíhajícími jednáními o podobě celosvětové reformy současného stavu i s kauzou Pandora Papers jsou výzkumníci z IES FSV UK v posledních týdnech často žádáni o vyjádření či poskytnutí konkrétních dat pro odbornou i pro laickou veřejnost. 

V září vystoupil Petr Janský na mezinárodní online konferenci "The fiscal and distributional consequences of global tax avoidance and tax evasion", spolupořádané Evropskou komisí, s příspěvkem "Profit Shifting by Multinational Corporations Worldwide: Evidence from Country-by-Country Reporting", založeném na akademickém výzkumu, na kterém s ním spolupracoval kolega z projektu CORPTAX Javier Garcia-Bernardo (working paper v plném znění zde). Videozáznam z konference najdete zde, příspěvek P. Janského začíná v čase 1:55 (Day 2).

Tématu daňových rájů byl v nedávné době věnován prostor také v Českém rozhlase Plus: rozhovor redaktora Filipa Rambouska s Petrem JanskýmMiroslavem Palanským s konkrétními příklady, jak by bylo v budoucnu možné aktivity nadnárodních korporací trasovat či situaci řešit alternativními způsoby, si můžete poslechnout zde

Podrobný rozhovor přinesl tento týden také server Investigace.cz, kde Petr Janský s Josefem Šlerkou přehledně a srozumitelně rozebírají definici daňových rájů, co tyto země svým "klientům" nabízejí a v čem je to pro ně výhodné, proč a v čem představují problém na evropské a na světové úrovni, i jaká opatření proti těmto praktikám lze v budoucnosti nastavit. Můžete si jej přečíst zde, případně zhlédnout ve formě videozáznamu či poslechnout ve formě podcastu. Ten byl přidán do Playlistu IES s výstupy našich kolegů na platformě Spotify.

V souvislosti s kauzou Pandora Papers citoval Petra Janského také zahraniční server International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ a krátký vstup o škodlivosti daňových rájů měl Petr Janský tento týden také také v Televizních novinách (téma začíná v čase 3:34).

Pokud vás vývoj situace kolem globální daňové reformy dlouhodobě zajímá, doporučujeme sledovat stránky projektu CORPTAX a EU Tax Observatory.  

Autor fotografie: Lukáš Nechvátal, investigace.cz

 

01.10.2021 - Nový kód pro aktivaci digitálního předplatného HN

Vydavatelství Economia ve spolupráci se společností KPMG připravilo pro akademické pracovníky a studenty Institutu ekonomických studií FSV UK přístup k digitálním Hospodářským novinám, který platí až do 31. 12. 2023 zdarma.
 
Hospodářské noviny můžete číst po aktivaci předplatného nově přímo v prohlížeči nebo v mobilní aplikaci, dostupné zdarma pro iOS i Android.

Aktualizovaný postup pro aktivaci předplatného od 1.10. 2021:
Předplatné prosím aktivujte na stránce hn.cz/ies, kde zadáte aktivační kód HNIES-2022 a provedete krátkou registraci,
případně by vám měla po zadání tohoto kódu znovu začít fungovat registrace původní. 

K té využijte svůj email končící @fsv.cuni.cz, aby vám výhoda mohla být aktivována. 

 

Příjemné čtení přejí
Economia, KPMG a IES FSV UK  

 

29.09.2021 - Provozní doba budovy Opletalova

Budova IES v Opletalově je od 29.9.2021 otevřena každý všední den (Po-Pá) od 7 do 20 hodin.

Otevírací doba knihovny je následující:

Pondělí 10:00-19:00  
Úterý 9:00-19:00  
Středa 9:00-19:00  
Čtvrtek 9:00-19:00  
Pátek 9:00-17:00  
   

 

25.09.2021 - Hlaste se do soutěže Mladý ekonom roku

Česká společnost ekonomická vyhlašuje 28. ročník soutěže Mladý ekonom roku.

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (věkový limit platí i pro případné spoluautory). Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. 

Soutěžní příspěvek (odbornou práci bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz.

Termín pro zasílání prací: 10. říjen 2021

Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže v rámci Valného shromáždění České společnosti ekonomické, které se uskuteční 25. listopadu 2021 na IES FSV UK.
Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt na webu ČSE

Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 30 000 Kč, za druhé místo 20 000 Kč, za třetí místo 10 000 Kč.
Prezident společnosti může dále udělit Cenu Karla Engliše za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. 
Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Případné dotazy zasílejte na adresu young.economist@cse.cz.

Soutěž je podporována Radou vědeckých společností České republiky. Mediálními partnery soutěže jsou Roklen24.cz a časopis Bankovnictví.

Foto: archiv ČSE, předávání cen studentům IES za rok 2020

14.09.2021 - Informace (nejen) pro čerstvě přijaté studenty

Vítejte na IES!
Nestihli jste náš červnový webinář pro čerstvě přijaté studenty? Nemohli jste se zúčastnit seznamovacího kurzu E-go
Sháníte podrobnější informace o studiu než ty, které naleznete v příručce prváka
Níže naleznete přehled nejdůležitějších užitečných odkazů, kontaktů a materiálů. Věříme, že některé z nich ocení i studenti starších ročníků.

Co vás čeká v bakalářském studiu

 • Videozáznam prezentace docentky Julie Chytilové (garantky bakalářského programu Ekonomie a finance), která vás mj. provede doporučeným rozvrhem, si můžete připomenout zde: https://bit.ly/bcIES2021
  Samotnou prezentaci si můžete v .pdf verzi stáhnout zde. Doporučené rozvrhy najdete zde.
 • Jak na studium cizích jazyků? Zjistíte v prezentaci Lucie Poslušné, vedoucí Centra jazykové přípravy FSV UK.
 • nepřehlédněte také možnost hlásit se na kurz Jazykový tandem 
 • Harmonogram akademického roku 2021/22 je dostupný zde.
 • FAQ - odpovědi na nejčastější dotazy studentů prvních ročníků najdete na fakultním webu zde a na IES webu zde a zde
 • Nejčerstvější informace k organizaci ZS 2021/22 uveřejníme na webu příští týden.

Studijní informační systém (SIS)

Důležité kontakty

Covid opatření 

Databáze a informační zdroje

 • Novinky a otevírací dobu všech knihoven FSV UK můžete sledovat zde.
 • databáze a software dostupné studentům IES a podrobnosti o nich najdete zde. 
 • UK databáze Bookport nově pořízena v roce 2021 - najdete zde mj. tituly z obasti byznys nebo účetnictví 

Studentské výhody a slevy

 • díky spolupráci s vydavatelstvím Economia a společností KPMG mají všichni studenti IES FSV UK přístup k digitálním Hospodářským novinám zdarma. Návod jak aktivovat předplatné najdete zde.
 • Vše o průkazech ISIC a výhodách, které vám přináší, najdete zde.
 • Studenti prvních ročníků mohou navíc na podzim využít slevy 50 % na představení Národního divadla.

 Sociální sítě    

 

Úvodní foto: Shutterstock
Foto v článku: Anna Šolcová

10.09.2021 - Petr Janský řečníkem na konferenci o následcích globálních daňových úniků

Na mezinárodní online konferenci "The fiscal and distributional consequences of global tax avoidance and tax evasion"spolupořádané Evropskou komisí ve dnech 27. - 29.9. 2021, vystoupí jako jeden z řečníků i náš kolega Petr Janský

Jeho příspěvek "Profit Shifting by Multinational Corporations Worldwide: Evidence from Country-by-Country Reporting",
založený na výzkumu, na kterém s ním spolupracoval kolega z projektu CORPTAX Javier Garcia-Bernardo (working paper v plném znění zde), přijde na řadu v úterý 28.9. od 16 hodin

Přístup na celou online konferenci získáte po krátké registraci zdarma zde.  

Kompletní program a jména dalších řečníků najdete zde

Foto: Milan Jaroš

 

06.09.2021 - Nová vyhledávací služba a otevírací doba v knihovnách FSV UK

Od pondělí 6. září 2021 dochází k obnovení běžného provozu všech knihoven na FSV UK.
Otevírací dobu všech poboček najdete zde. Knihovna Opletalova má nyní provoz následující: 

pondělí 10:00-16:00
úterý 9:00-16:00
středa 9:00-16:00
čtvrtek 9:00-16:00
pátek 9:00-15:00
víkend  zavřeno

 V rámci ochrany proti šíření nemoci COVID-19 nadále platí tato opatření: 

·     Počet uživatelů přítomných naráz v knihovně je regulován v zájmu dodržení limitu 1 uživatel na 10 m². 
·     Do knihovny prosím vstupujte pouze s nasazeným respirátorem FFP2, je nutné jej mít nasazený po celou dobu přítomnosti v knihovně. 
·     Před vstupem do knihovny si dezinfikujte ruce připravenou dezinfekcí. 
·     Dodržujte předepsané 1,5 metrové rozestupy.

Stejně jako ve všech ostatních pobočkách knihoven Univerzity Karlovy byl u nás zahájen  provoz v nové knihovní platformě Alma.
Její součástí je také nová podoba centrálního vyhledávače UKAŽ (ukaz.cuni.cz), který nahrazuje a sjednocuje funkce původního knihovního katalogu CKIS, linkserveru SFX a služby Ebsco Discovery Service.

Nový centrální vyhledávač kromě prohledávání tištěných, elektronických a digitálních informačních zdrojů z fondů Univerzity Karlovy umožňuje přímou obsluhu uživatelského konta. Vše je dostupné na jednom místě, s jednou online registrací.

Bližší informace a návody k používání vyhledávače naleznete na samostatné stránce.

01.09.2021 - Tomáš Havránek členem Grantové rady Univerzity Karlovy

Náš kolega Tomáš Havránek byl dnes jmenován členem Grantové rady UK.
Zároveň se nově stal místopředsedou oborové rady A GAUK (za oblast společenské vědy).

Členové tohoto stálého poradního orgánu pro rozdělování prostředků vyčleněných pro vnitřní grantový systém univerzity jsou jmenováni rektorem na dobu tří let. Více o fungování a činnosti Grantové rady se můžete dočíst zde: https://cuni.cz/UK-1417.html

Srdečně blahopřejeme!  

Rozhovor s Tomášem Havránkem na téma jeho předchozích zkušeností z hodnocení žádostí o prestižní pokročilé granty Evropské výzkumné rady si můžete připomenout v univerzitním magazínu Forum UK.

Foto: archiv UK a Tomáše Havránka

31.08.2021 - Proběhlo slavnostní předání cen DOT Awards

Dne 30. srpna 2021 proběhlo slavnostní vyhlášení a předání ocenění Deloitte Outstanding Thesis Award (DOT Award) za rok 2021.

Tato cena je udílena od roku 2018 díky dlouhodobému partnerství mezi IES a Deloitte (od r. 2014). Svým názvem odkazuje  DOT Award nejen k logu společnosti Deloitte, ale představuje též symbolickou tečku za náročným studiem či jeho etapou na IES FSV UK.
Je určena pro mimořádně kvalitní a vynikající závěrečné práce, které na ni nominují přímo zkušební komise. Práce jsou posléze ještě posuzovány garanty programů a prezentovány zástupcům Deloitte. Každoročně je takto oceněno přibližně 10 % nejlepších prací. 

Prezentace spojené s předáním diplomů a věcných cen a následným rautem a networkingem se letos konaly v prostorách budovy Churchill. Zúčastnili se jej představitelé firmy Deloitte Marek Romancov, Roman Lux a Petr Čihák, koordinátor spolupráce za IES Jiří Novák, koordinátorka spolku Alumni a kariérní poradkyně Eliška Krohová a laureáti ceny z řad studentů za rok 2021: Kateřina Kroupová, Marie Ptáčníková, Lukáš Janásek, Petr Čala a Katarína Gömöryová. Možnost převzít diplomy osobně a posléze si v příjemné atmosféře  popovídat se zástupci firmy i s kolegy z řad alumni využili také někteří z oceněných studentů za rok 2020, jejichž prezentace se musela kvůli pandemické situaci konat online.  

Marek Romancov, partner v daňovém oddělení firmy Deloitte ve své úvodní řeči ocenil, že práce našich studentů mají kromě vynikající kvality často významný sociologický přesah nebo využívají moderních metod výzkumu. Neopomněl také zmínit dlouhodobě dobrou zkušenost s absolventy IES FSV UK, kteří se rozhodli svou další kariéru spojit právě s firmou Deloitte. 

Jiří Novák také vyzdvihl mimořádnou odvahu autorů prací zkoumat zajímavé problémy náročnými metodami i odvahu firmy Deloitte, která nevypisuje pro tuto soutěž žádné povinné okruhy, ale podporuje různorodost témat, která studenty IES skutečně zajímají.
Letošní ocenění se rozhodli zkoumat například to, do jaké míry motivuje zaměstnance finanční odměna, jestli počet dětí a jejich pohlaví ovlivňuje to, zda budou jejich rodiče ve stáří umístěni do domova důchodců, jak získávat cenné informace a rozhodovat se na základě dat nebo jaký vliv mají tradiční vs. moderní metody výuky u nás a v zahraničí na studijní úspěchy studentů. 

A co oceňují sami studenti? Všichni autoři oceněných prací se shodli na tom, že se jim na IES dostalo mimořádné podpory v podobě vynikajícího vedení, častých a přínosných konzultací, cenných rad a správného nasměrování výzkumu. Vedoucí Jozef Baruník, Barbara Pertold-Gebicka, Zuzana Havránková, Tomáš Havránek a Jana Votápková měli dle prezentujících nemalý podíl na výsledné kvalitě těchto prací. Doufáme, že tato přátelská a zároveň efektivní spolupráce mezi pedagogy a studenty, stejně jako dobré vztahy mezi absolventy budou i nadále dělat dobré jméno IES. 

Detaily o každé z prací včetně abstraktů a posudků naleznete na odkazech níže:

Všem ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za výjimečné úsilí, které výběru tématu i kvalitě zpracování své absolventské práce věnovali.

30.08.2021 - Studenti IES získali čtvrté místo v mezinárodní soutěži RETC

Tým našich studentů ve složení Martin Bosák, Diana Bosáková, Filip Jonáš a Tereza Tížková sestavený s podporou doc. Baruníka reprezentoval v pátek 27.8. 2021 IES FSV UK a Českou republiku na celoevropské tradingové soutěži Rotman European Trading Competition.
V konkurenci 31 týmů z evropských univerzit nakonec vybojovali skvělé čtvrté místo. Gratulujeme!
Přesto, že se soutěž uskutečnila letos v online podobě, účastníci považují tuto zkušenost za velmi přínosnou a doporučují možnost vyzkoušet si nabyté znalosti v praxi i dalším studentům z IES.

Detailní výsledky a info o soutěži najdete zde.  

19.08.2021 - Psychologie chudoby: článek našich kolegů v The Economic Journal

Článek Psychological Effects of Poverty on Time Preferencesna kterém spolupracovali naši kolegové Julie ChytilováMichal Bauer a Vojtěch Bartoš a Ian Levely, byl publikován v srpnovém čísle časopisu The Economic Journal, který se zaměřuje na publikování vysoce kvalitních a inovativních ekonomických výzkumů. 

Autoři se v článku zabývají psychologií chudoby. Motivováni výzkumem v behaviorální ekonomii, který zdůrazňuje, že odkládání uspokojení a uplatňování sebeovládání lze považovat za nákladné duševní procesy, testovali, zda kognitivní nebo emocionální zátěž spojená s životem v chronické chudobě může sebeovládání zhoršovat.

Výsledky experimentů mezi farmáři v Ugandě, které autoři výzkumu motivovali k přemýšlení o nesnadné finanční situaci a poté monitorovali jejich rozhodování v různých úlohách, dokazují, že lidé jsou pod vlivem stresu z chudoby méně trpěliví - mají tendenci odkládat nepříjemné aktivity a upřednostňovat ihned dostupnou zábavu před prací. Tento jev může přispívat k dlouhodobému charakteru chudoby.  

Anotace:  

We test whether an environment of poverty affects time preferences through purely psychological channels. We measured discount rates among farmers in Uganda who made decisions about when to enjoy entertainment instead of working. To circumvent the role of economic constraints, we experimentally induced thoughts about poverty-related problems, using priming techniques. We find that thinking about poverty increases the preference to consume entertainment early and to delay work. Using monitoring tools similar to eye tracking, a novel feature for this subject pool, we show that this effect is unlikely to be driven by less careful decision-making processes.

Blahopřejeme k publikaci!

 

 

03.08.2021 - Prof. Mlčoch se v rozhovoru pro Hospodářské noviny zamýšlí nad následky pandemie

Profesor Lubomír Mlčoch, emeritní profesor Institutu ekonomických studií a držitel loňské Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení, poskytl Hospodářským novinám rozhovor, kde rozebírá téma pandemie a jejích následků nejen z ekonomického, ale i širšího společenského hlediska. 

Podle profesora Mlčocha je tato pandemie prvním skutečně celosvětovým problémem, který navíc významně prohloubil mnohé společenské rozdíly - mezi chudšími a bohatšími jednotlivci i zeměmi, mezi městy a venkovem, mezi profesemi, které mohou být vykonávány na dálku a těmi, kde je fyzická přítomnost na pracovišti nezbytná, mezi úplnými a neúplnými rodinami. 
  
Z ekonomického hlediska považuje profesor Mlčoch za nebezpečné zejména to, jak snadno se "legitimizoval" bezprecedentní státní dluh. Pomoc, kterou je dluh obhajován, zdaleka ne vždy putovala tam, kde by jí bylo nejvíce třeba. Naivní je také představa, že dluh vyřeší nové daně nebo očekávání, že zmizí sám od sebe - k anulování státních dluhů zatím v minulosti došlo jedině po válečných konfliktech. 

Pokud tedy nechceme k zásadnímu válečnému konfliktu dospět, je třeba hledat zcela nové cesty ven z krize, na kterou jsou stávájící ekonomické teorie krátké. Profesor Mlčoch by tyto cesty rád viděl mj. v globální spolupráci, solidaritě, v ekonomických reformách i v nalezení souladu v řešení klimatických otázek. 

Rozhovor jsme pro vás odemkli v plném znění zde. 

Foto: Jan Rasch, Hospodářské noviny

 

02.08.2021 - Letní otevírací doba knihoven

Od 1. července do 11. srpna 2021 budou mít pobočky knihoven FSV UK omezenou provozní dobu.

V době od 12. srpna do 31. srpna 2021 bude knihovna přecházet na novou knihovní platformu.
Původní knihovní systém bude zcela mimo provoz. Z tohoto důvodu nebude možné půjčovat knihy.
Otevřeno bude pouze pro prezenční studium.

Knihy vypůjčené od 1. června 2021 mají prodlouženou výpůjční lhůtu až do 6. září 2021.

Otevírací doba od 1. 7. do 11. 8. 2021:

Hollar

St, Čt

11:00-16:00

Jinonice

Út, St

9:00-17:00

Opletalova

St

11:00-15:00

Otevírací doba od 12. 8. do 31. 8. 2021

Hollar

Út

9:00-12:00, 13:00-16:00

Jinonice

St

9:00-17:00

Opletalova

St

11:00-15:00

Děkujeme za pochopení.

27.07.2021 - Absolventské práce nominované na Deloitte Outstanding Thesis Award 2021

Na ocenění Deloitte Outstanding Thesis Award (DOT Award), jehož cílem je pravidelně oceňovat nejlepší absolventské práce studentů IES FSV UK, byly letos v únoru a v červnu zkušebními komisemi z IES nominovány tyto práce našich čerstvých absolventů a absolventek:  

Bakalářské práce:

Magisterské práce:

Cena DOT Award vznikla v roce 2018 díky dlouhodobému partnerství IES a firmy Deloitte, které trvá již od roku 2014.
Zkušební komise nominují přibližně 10 % nejlepších absolventských prací, o nominacích následně rozhodují garanti studijních programů. 
Vítěze vyberou zástupci společnosti Deloitte. 

Vyhlášení se v letošním roce bude konat na konci srpna v Praze. Při této příležitosti budou ceny předány také nejlepším autorům absolventských prací za rok 2020, kteří kvůli epidemiologické situaci byli zatím oceněni pouze online. Práce studentů, kteří obhajují své absolventské práce v září 2021 budou zahrnuty do nominací pro jaro 2022.  

Blahopřejeme a děkujeme všem nominovaným za výjimečné úsilí, které výběru tématu i kvalitě zpracování své absolventské práce věnovali. 

Foto: archiv Deloitte, předávání ceny DOT Award absolventům IES

26.07.2021 - Dopady TCJA: studie autorů z IES a Berkeley citována CBS News

Hlavním účelem zákona The Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) o snižování daní a zaměstnanosti z roku 2017 v USA bylo odradit nadnárodní korporace od vyvádění miliardových zisků do daňových rájů, vrátit tyto peníze zpět do USA a podpořit tak vznik pracovních míst i hospodářský růst.

Studie,
na které společně pracovali náš kolega Petr Janský a Javier Garcia-Bernardo z Univerzity Karlovy v Praze a Gabriel Zucman z Kalifornské univerzity v Berkeley, však dochází k závěru, že TCJA nedokázal zastavit odliv zisků společností do zahraničí a měl jen malý dopad na podíl zahraničních příjmů, které americké společnosti danily v daňových rájích, např. na Bermudách či v Irsku.
V letech 2015 až 2020 - tedy v letech před a po nabytí účinnosti zákona - se tento podíl udržel na stabilní úrovni přibližně 50 %.

Z této studie čerpaly letos v červenci i CBS news, podrobnosti najdete v článku zde.

Foto: Shutterstock

 

22.07.2021 - Uzávěrka přihlášek na seznamovací kurz E-Go je 25.7.

Všem studentkám a studentům nastupujícím do prvního ročníku na IES bychom rádi i touto cestou připomněli,
že v neděli 25.7. 2021 končí možnost přihlásit se na tradiční seznamovací kurz E-Go, organizovaný současnými studenty IES a členy spolku E-klub. 

Přihlašovací formulář najdete ve svých mailových schránkách, na sociálních sítích a zde.

Jedná se o výjimečnou příležitost ještě před začákem semestru poznat své budoucí spolužáky i starší kolegy, načerpat rady do studia a zažít skvělou atmosféru - čeká vás spousta her, zábavy a možností sportovního vyžití. 

 • Kdy se kurz koná? 2.9. - 5.9. 2021 - předpokládá se společný odjezd vlakem ve čtvrtek a návrat v neděli, čas bude upřesněn. 
 • Kde se kurz koná?  Ubytuje a pohostí nás výcvikové středisko Univerzity Karlovy v Horním Poříčí u řeky Otavy. Přesné souřadnice zde.
 • Kolik to stojí? Předběžně, prosím, raději počítejte s částkou cca 1800 Kč, přesná cena se však odvíjí také od počtu účastníků.
  Bude upřesněna koncem léta. 
 • Co je v ceně? V ceně je zahrnuta doprava vlakem tam i zpět, plná penze (začínáme večeří, končíme obědem) a ubytování v chatkách. Chatky jsou vybavené přikrývkami, spacák tedy není nutný. Vlak nám zastaví na objednání v zastávce, ve které běžně nestaví.
 • Máte další dotazy? Neváhejte kontaktovat organizátory v události na FB nebo na mailu info@e-klub.cz 

Už se těšíte? Nezapomeňte tedy vyplnit přihlášku, užívejte si zasloužených prázdnin a vyčkejte na info mail s detaily. Dobrou náladu zajistíme!   

04

Prosinec

Prosinec 2021
poútstčtsone
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance