Barbora Holková - Novinky

15.11.2021 - Článek Martina Gregora Electives Shopping, Grading Policies and Grading Competition byl publikován v časopise Economica

Článek Martina Gregora Electives Shopping, Grading Policies and Grading Competition byl publikován v impaktovaném časopise Economica, vydávaném LSE.

Článek analyzuje klasifikační soutěž mezi vyučujícími volitelných předmětů, kdy studenti usilují o co nejlepší hodnocení, vyučující maximalizují počet studentů na kurzu a škola stanoví strop pro průměrné skóre daného kurzu, aby omezila inflaci známek. Ukazuje, že řešení inflace známek prostřednictvím klasifikačních politik může vytvářet nerovnosti, rigidity a neefektivity.

O tématu svého výzkumu a o tom, jak se známkování vyvíjí ve světě i na naší fakultě se M. Gregor zmiňuje v rozhovoru, který si můžete přečíst zde.

Anotace:     

This paper analyses grading competition between instructors of elective courses when students shop for high course scores, the instructors maximize class size, and the school imposes a ceiling on mean course scores to limit grade inflation. We demonstrate that curriculum flexibility (more listed courses or fewer required courses) intensifies the competition: in particular, top scores increase. To tame incentives to provide large scores, we suppose that the school additionally introduces a top‐score grading policy. We consider three regimes. First, the school caps top scores. Then grading competition segregates students into a concentrated group of achievers and a dispersed group of laggards. This effect extends to constraints on scores at lower quantiles. Second, the school normalizes the range of scores by adjusting the mean‐score ceiling. On normalization, scores of a less flexible curriculum first‐order stochastically dominate scores of a more flexible curriculum. Hence all students prefer rigid curricula. Third, the school requires that the mean score is evaluated for enrolled students instead of a representative sample of students. Then the instructors stop competing for students, which introduces assortative inefficiencies. Overall, we show that addressing grade inflation through grading policies may generate inequalities, rigidities and inefficiencies.

 

30.10.2021 - Tomáš Havránek v HN: výzkum ČNB dělá Česku dobrou reklamu

Podle databáze RePEc (Research Papers in Economics, největší volně dostupná ekonomická databáze) patří ČNB mezi tři nejlepší české výzkumné instituce v ekonomii. Celosvětově patří mezi sedm procent špičkových institucí (žebříčku kralují Harvard a MIT). Sice se řadí až za centrální banky Švýcarska a Švédska, podobně lidnaté země s vlastní měnou, ale je na úrovni Japonska a před Austrálií a Novým Zélandem, nemluvě o Polsku a Maďarsku. Zároveň výzkumníci ČNB v posledních třech letech publikovali v prestižních vědeckých časopisech Journal of International Economics, Review of Economic Dynamics, Journal of Financial Stability a International Journal of Central Banking, což jsou zářezy oceňované i v nejbohatších centrálních bankách.

"Centrální banky všude na světě, vyjma nejchudších rozvojových zemí, mají svá oddělení výzkumu. Někde je to jen pár lidí v neformální skupince. Jinde, třeba v americkém Fedu, se jedná de facto o paralelní špičkovou univerzitu se stovkami pracovníků. Obecně čím vyspělejší země, tím víc centrální banka podporuje výzkum. Česká národní banka historicky volila střední cestu a udržovala malý výzkumný odbor, který ale disponoval značnou nezávislostí. Brzy to bude pět let, co bankovní rada rozhodla o jeho rozdělení a větším zapojení do běžné agendy banky. Je tedy načase zhodnotit, jak si výzkum ČNB vede v nové podobě."

Článek je pro vás odemčen v plném znění ZDE díky spolupráci s KPMG a nakladatelstvím Economia - tato spolupráce našim studentům a zaměstnancům umožňuje přístup k elektronické verzi HN zdarma (Návod zde). 

https://archiv.ihned.cz/c7-66952600-13i6j3-4879747512591f8 

Foto: Hospodářské noviny

Magisterský studijní program Ekonomie a finance se specializací Centrální bankovnictví a finanční regulace  je zaměřen na získání znalostí a dovedností v makroekonomii a financích na základě matematických, statistických a ekonometrických postupů. Důraz je kladen na analýzu otevřené ekonomiky, mezinárodních financí, politik centrálních bank a finanční regulace. Výuka je zajišťována předními akademiky a centrálními bankéři.  

https://ies.fsv.cuni.cz/cs/node/451

30.10.2021 - IES součástí Týdne akademie věd

 Přednáška Ekonomie, emoce a iracionalita. 

24.10.2021 - Tomáš Havránek publikoval v Experimental Economics

Naši kolegové Tomáš Havránek, Zuzana Havránková a Jindřich Matoušek publikovali článek Individual discount rates: a meta-analysis of experimental evidence v časopise Experimental Economics:

Zajímavé na jejich závěrech je, že lidé jsou méně trpěliví, pokud jde o zdraví ve srovnání s penězi. Také zjistili, že se systematicky liší výsledky experimentů v laboratoři a v v terénu (field) a výsledky experimentů, které se spoléhají jen na studenty a těch experimentů, které používají reprezentativní vzorky populace.    

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10683-021-09716-9  

Blahopřejeme k publikaci! 

23.10.2021 - Petr Janský hostem pořadu Otázky Václava Moravce

 .

13.10.2021 - Probíhá volba studentského ombudsmana

Dovolujeme si připomenout, že ode dneška, 13.10., až do 14.10. do půlnoci můžete elektronicky dát svůj hlas kandidátům na funkci studentského ombudsmana. Student/ka na této pozici bude napomáhat efektivnějšímu a rychlejšímu řešení problémů. Bude fungovat jako poradní a mediátorský hlas mezi studenty, pedagogy, vedením jednotlivých institutů, ale i celou fakultou. 

Za IES na funkci kandidují Viktorija Pasichnyk a Vít Kubů (jejich medailonky najdete mimo jiné na našem Facebooku, Instagramu a sociálních sítích spolku E-klub).

Jak volit? Volební vouchery obdrželi všichni oprávnění voliči na své školní e-mailové adresy. V případě technických problémů s aplikací se ozvěte na volby.as@fsv.cuni.czDetailní informace a postup najdete zde, složení volebních komisí najdete zde.

12.10.2021 - Přihlaste svou diplomovou práci do soutěže o Cenu profesora Michala Mejstříka

V rámci dvacátého ročníku oceňování nejlepších bank a pojišťoven “Mastercard Banka roku 2021” bude letos poprvé na počest profesora Michala Mejstříka, předního českého ekonoma a zakladatele IES, udělena také cena za mimořádně přínosnou diplomovou práci v oboru ekonomie, nesoucí jeho jméno.

O Cenu profesora Michala Mejstříka se mohou ucházet autoři a autorky diplomových prací obhájených v období od 1. 9. 2020 do 30. 9. 2021 na vysoké škole v České republice v oboru ekonomie, případně oboru úzce souvisejícím. Práce by měla mít mimořádný přínos pro rozvoj oboru, zejména z hlediska praktické využitelnosti nashromážděných poznatků.
Cena je dotována celkovou částkou až do výše 50 000 Kč. 

Zaslané diplomové práce budou hodnotit členové odborné poroty ocenění Banka roku. V té letos nově zasednou Mojmír Hampl (KPMG), Veronika Jůvová (Conseq), Marie Karfíková (profesorka finančního práva PF UK), David Manych (partner Natland), Martin Prunner (Global Sales Executive ve společnosti PayU), Karel Šulc (místopředseda představenstva Fincentrum & Swiss Life Select) a Ilona Švihlíková (prorektorka Vysoké školy obchodní). Slavnostní vyhlášení se uskuteční dne 18. listopadu v Obecním domě v Praze. 

Uzávěrka přihlašování diplomových prací do soutěže: 28. 10. 2021.

Diplomovou práci v elektronické podobě zasílejte na e mailovou adresu info@boyawards.cz.
Práce musí být doručena včetně kopií posudků vedoucího a oponenta diplomové práce a průvodního dopisu v českém jazyce, ve kterém budou uvedeny kontaktní údaje diplomanta/ky (kontaktní adresa, e-mail a tel. číslo). 
Bližší informace získáte na: info@boyawards.cz (Adam Zvonař, Filip Novák).

Foto: Shutterstock

 

12.10.2021 - Public Economics Seminar starting October 13

All students and researchers interested in public finance and public economics are warmly invited to a first Public Economics Seminar this Wednesday between 12:30 and 13:50 in room 105 at IES. 

This week we will have presentations by Daniel Kolář on "Correcting wealth surveys with income tax data" and by Miroslav Palanský on "Indicators of tax havens".

The informal research seminar will take place every other Wednesday.
Together with other details, the programme is available here and will be continually updated.
Please write to Petr Janský or Miroslav Palanský if you would like to present or discuss somebody's presentation.

Undergraduate as well as graduate students are, of course, welcome and they can, for example, learn about potential topics for their theses and get to know their potential thesis supervisors.  

We are looking forward to seeing you!

Photo: Shutterstock

 

12.10.2021 - GA UK vyhlásila soutěž pro rok 2022

Grantová agentura UK vyhlásila soutěž na podávání projektů s počátkem řešení v roce 2022.
Projekty na 1-3 roky si mohou podávat studenti magisterského a doktorského studia ve standardní době studia.

Podrobné informace pro žadatele pravidla soutěže vstup do aplikace.

Termín elektronického podání projektu na odd. vědy: 25. října 2021

09.10.2021 - Proběhla konference Statistics of Machine Learning

Ve dnech 7.-8.10. 2021 proběhla konference Statistics of Machine Learning, kterou organizovali náš kolega Jozef Baruník, Wolfgang Karl Härdle z Humboldtovy univerzity v Berlíně a Miloš Kopa z Matematicko-fyzikální fakulty UK ve spolupráci s Akademií věd.

Mezi řečníky měli silné zastoupení prezentující z IES: Jozef BaruníkFrantišek ČechMartin Hronec, Josef Kurka, Matěj Nevrla, Lenka Nechvátalová. Přehled všech vystupujících a témat jejich příspěvků najdete zde.

08.10.2021 - Komentář Jiřího Nováka k opatřením ČNB pro Deník N

V Deníku N vyšel tento týden článek našeho kolegy Jiřího Nováka, který komentuje nedávné kroky ČNB v reakci na zvýšení inflace.
V úvodu článku Jiří Novák připomíná, jak reagovaly evropské banky na krizi v roce 2008 a vysvětluje, v čem se současná ekonomická krize od té předchozí liší, tedy i proč je vhodné reagovat na ni jiným způsobem. Shrnuje faktory, které dnes brzdí ekonomický růst a které jej naopak neomezují a dochází k závěru, že fiskální politika, která ještě loni pomáhala, je v současné situaci nevhodná. Včasné zvýšení úrokových sazeb tedy vnímá stejně jako náš kolega Tomáš Havránek jako krok správným směrem. 

Článek "Odpovědní budeme až zítra. Proč za zdražení hypoték a úvěrů nevinit Českou národní banku" je pro vás odemčen v plném znění zde.   

Foto: Shutterstock

 

 

07.10.2021 - Výzkumy našich kolegů k problematice daňových rájů v českých i světových médiích

Jedním z mnoha aktuálních témat, kterým se ve svých výzkumech věnují naši kolegové, je problematika daňových rájů, vyvádění zisků nadnárodních korporací mimo místa jejich reálného podnikání, vyčíslování dopadů těchto praktik na pokladny konkrétních států, na menší firmy a zdravé ekonomické prostředí. V souvislosti s probíhajícími jednáními o podobě celosvětové reformy současného stavu i s kauzou Pandora Papers jsou výzkumníci z IES FSV UK v posledních týdnech často žádáni o vyjádření či poskytnutí konkrétních dat pro odbornou i pro laickou veřejnost. 

V září vystoupil Petr Janský na mezinárodní online konferenci "The fiscal and distributional consequences of global tax avoidance and tax evasion", spolupořádané Evropskou komisí, s příspěvkem "Profit Shifting by Multinational Corporations Worldwide: Evidence from Country-by-Country Reporting", založeném na akademickém výzkumu, na kterém s ním spolupracoval kolega z projektu CORPTAX Javier Garcia-Bernardo (working paper v plném znění zde). Videozáznam z konference najdete zde, příspěvek P. Janského začíná v čase 1:55 (Day 2).

Tématu daňových rájů byl v nedávné době věnován prostor také v Českém rozhlase Plus: rozhovor redaktora Filipa Rambouska s Petrem JanskýmMiroslavem Palanským s konkrétními příklady, jak by bylo v budoucnu možné aktivity nadnárodních korporací trasovat či situaci řešit alternativními způsoby, si můžete poslechnout zde

Podrobný rozhovor přinesl tento týden také server Investigace.cz, kde Petr Janský s Josefem Šlerkou přehledně a srozumitelně rozebírají definici daňových rájů, co tyto země svým "klientům" nabízejí a v čem je to pro ně výhodné, proč a v čem představují problém na evropské a na světové úrovni, i jaká opatření proti těmto praktikám lze v budoucnosti nastavit. Můžete si jej přečíst zde, případně zhlédnout ve formě videozáznamu či poslechnout ve formě podcastu. Ten byl přidán do Playlistu IES s výstupy našich kolegů na platformě Spotify.

V souvislosti s kauzou Pandora Papers citoval Petra Janského také zahraniční server International Consortium of Investigative Journalists - ICIJ a krátký vstup o škodlivosti daňových rájů měl Petr Janský tento týden také také v Televizních novinách (téma začíná v čase 3:34).

Pokud vás vývoj situace kolem globální daňové reformy dlouhodobě zajímá, doporučujeme sledovat stránky projektu CORPTAX a EU Tax Observatory.  

Autor fotografie: Lukáš Nechvátal, investigace.cz

 

01.10.2021 - Nový kód pro aktivaci digitálního předplatného HN

Vydavatelství Economia ve spolupráci se společností KPMG připravilo pro akademické pracovníky a studenty Institutu ekonomických studií FSV UK přístup k digitálním Hospodářským novinám, který platí až do 31. 12. 2023 zdarma.
 
Hospodářské noviny můžete číst po aktivaci předplatného nově přímo v prohlížeči nebo v mobilní aplikaci, dostupné zdarma pro iOS i Android.

Aktualizovaný postup pro aktivaci předplatného od 1.10. 2021:
Předplatné prosím aktivujte na stránce hn.cz/ies, kde zadáte aktivační kód HNIES-2022 a provedete krátkou registraci,
případně by vám měla po zadání tohoto kódu znovu začít fungovat registrace původní. 

K té využijte svůj email končící @fsv.cuni.cz, aby vám výhoda mohla být aktivována. 

 

Příjemné čtení přejí
Economia, KPMG a IES FSV UK  

 

29.09.2021 - Provozní doba budovy Opletalova

Budova IES v Opletalově je od 29.9.2021 otevřena každý všední den (Po-Pá) od 7 do 20 hodin.

Otevírací doba knihovny je následující:

Pondělí 10:00-19:00  
Úterý 9:00-19:00  
Středa 9:00-19:00  
Čtvrtek 9:00-19:00  
Pátek 9:00-17:00  
   

 

25.09.2021 - Hlaste se do soutěže Mladý ekonom roku

Česká společnost ekonomická vyhlašuje 28. ročník soutěže Mladý ekonom roku.

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané působící na území České republiky do 30 let věku (věkový limit platí i pro případné spoluautory). Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) včetně povinně uvedeného abstraktu, klíčových slov a JEL klasifikace. 

Soutěžní příspěvek (odbornou práci bez uvedení identifikace autora/autorů v textu) spolu s netechnickým shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální propagaci v případě ocenění a vyplněnou přihláškou zasílejte na e-mailovou adresu young.economist@cse.cz.

Termín pro zasílání prací: 10. říjen 2021

Každý účastník soutěže se zavazuje v případě ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení výsledků soutěže v rámci Valného shromáždění České společnosti ekonomické, které se uskuteční 25. listopadu 2021 na IES FSV UK.
Přihlášku lze spolu se statutem soutěže nalézt na webu ČSE

Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom roku činí 30 000 Kč, za druhé místo 20 000 Kč, za třetí místo 10 000 Kč.
Prezident společnosti může dále udělit Cenu Karla Engliše za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. 
Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající práci může být rovněž oceněna práce autora do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.

Případné dotazy zasílejte na adresu young.economist@cse.cz.

Soutěž je podporována Radou vědeckých společností České republiky. Mediálními partnery soutěže jsou Roklen24.cz a časopis Bankovnictví.

Foto: archiv ČSE, předávání cen studentům IES za rok 2020

14.09.2021 - Informace (nejen) pro čerstvě přijaté studenty

Vítejte na IES!
Nestihli jste náš červnový webinář pro čerstvě přijaté studenty? Nemohli jste se zúčastnit seznamovacího kurzu E-go
Sháníte podrobnější informace o studiu než ty, které naleznete v příručce prváka
Níže naleznete přehled nejdůležitějších užitečných odkazů, kontaktů a materiálů. Věříme, že některé z nich ocení i studenti starších ročníků.

Co vás čeká v bakalářském studiu

 • Videozáznam prezentace docentky Julie Chytilové (garantky bakalářského programu Ekonomie a finance), která vás mj. provede doporučeným rozvrhem, si můžete připomenout zde: https://bit.ly/bcIES2021
  Samotnou prezentaci si můžete v .pdf verzi stáhnout zde. Doporučené rozvrhy najdete zde.
 • Jak na studium cizích jazyků? Zjistíte v prezentaci Lucie Poslušné, vedoucí Centra jazykové přípravy FSV UK.
 • nepřehlédněte také možnost hlásit se na kurz Jazykový tandem 
 • Harmonogram akademického roku 2021/22 je dostupný zde.
 • FAQ - odpovědi na nejčastější dotazy studentů prvních ročníků najdete na fakultním webu zde a na IES webu zde a zde
 • Nejčerstvější informace k organizaci ZS 2021/22 uveřejníme na webu příští týden

Studijní informační systém (SIS)

Důležité kontakty

Covid opatření 

Databáze a informační zdroje

 • Novinky a otevírací dobu všech knihoven FSV UK můžete sledovat zde.
 • databáze a software dostupné studentům IES a podrobnosti o nich najdete zde. 
 • UK databáze Bookport nově pořízena v roce 2021 - najdete zde mj. tituly z obasti byznys nebo účetnictví 

Studentské výhody a slevy

 • díky spolupráci s vydavatelstvím Economia a společností KPMG mají všichni studenti IES FSV UK přístup k digitálním Hospodářským novinám zdarma. Návod jak aktivovat předplatné najdete zde.
 • Vše o průkazech ISIC a výhodách, které vám přináší, najdete zde.
 • Studenti prvních ročníků mohou navíc na podzim využít slevy 50 % na představení Národního divadla.

 Sociální sítě    

 

Úvodní foto: Shutterstock
Foto v článku: Anna Šolcová

10.09.2021 - Petr Janský řečníkem na konferenci o následcích globálních daňových úniků

Na mezinárodní online konferenci "The fiscal and distributional consequences of global tax avoidance and tax evasion"spolupořádané Evropskou komisí ve dnech 27. - 29.9. 2021, vystoupí jako jeden z řečníků i náš kolega Petr Janský

Jeho příspěvek "Profit Shifting by Multinational Corporations Worldwide: Evidence from Country-by-Country Reporting",
založený na výzkumu, na kterém s ním spolupracoval kolega z projektu CORPTAX Javier Garcia-Bernardo (working paper v plném znění zde), přijde na řadu v úterý 28.9. od 16 hodin

Přístup na celou online konferenci získáte po krátké registraci zdarma zde.  

Kompletní program a jména dalších řečníků najdete zde

Foto: Milan Jaroš

 

06.09.2021 - Nová vyhledávací služba a otevírací doba v knihovnách FSV UK

Od pondělí 6. září 2021 dochází k obnovení běžného provozu všech knihoven na FSV UK.
Otevírací dobu všech poboček najdete zde. Knihovna Opletalova má nyní provoz následující: 

pondělí 10:00-16:00
úterý 9:00-16:00
středa 9:00-16:00
čtvrtek 9:00-16:00
pátek 9:00-15:00
víkend  zavřeno

 V rámci ochrany proti šíření nemoci COVID-19 nadále platí tato opatření: 

·     Počet uživatelů přítomných naráz v knihovně je regulován v zájmu dodržení limitu 1 uživatel na 10 m². 
·     Do knihovny prosím vstupujte pouze s nasazeným respirátorem FFP2, je nutné jej mít nasazený po celou dobu přítomnosti v knihovně. 
·     Před vstupem do knihovny si dezinfikujte ruce připravenou dezinfekcí. 
·     Dodržujte předepsané 1,5 metrové rozestupy.

Stejně jako ve všech ostatních pobočkách knihoven Univerzity Karlovy byl u nás zahájen  provoz v nové knihovní platformě Alma.
Její součástí je také nová podoba centrálního vyhledávače UKAŽ (ukaz.cuni.cz), který nahrazuje a sjednocuje funkce původního knihovního katalogu CKIS, linkserveru SFX a služby Ebsco Discovery Service.

Nový centrální vyhledávač kromě prohledávání tištěných, elektronických a digitálních informačních zdrojů z fondů Univerzity Karlovy umožňuje přímou obsluhu uživatelského konta. Vše je dostupné na jednom místě, s jednou online registrací.

Bližší informace a návody k používání vyhledávače naleznete na samostatné stránce.

01.09.2021 - Tomáš Havránek členem Grantové rady Univerzity Karlovy

Náš kolega Tomáš Havránek byl dnes jmenován členem Grantové rady UK.
Zároveň se nově stal místopředsedou oborové rady A GAUK (za oblast společenské vědy).

Členové tohoto stálého poradního orgánu pro rozdělování prostředků vyčleněných pro vnitřní grantový systém univerzity jsou jmenováni rektorem na dobu tří let. Více o fungování a činnosti Grantové rady se můžete dočíst zde: https://cuni.cz/UK-1417.html

Srdečně blahopřejeme!  

Rozhovor s Tomášem Havránkem na téma jeho předchozích zkušeností z hodnocení žádostí o prestižní pokročilé granty Evropské výzkumné rady si můžete připomenout v univerzitním magazínu Forum UK.

Foto: archiv UK a Tomáše Havránka

31.08.2021 - Proběhlo slavnostní předání cen DOT Awards

Dne 30. srpna 2021 proběhlo slavnostní vyhlášení a předání ocenění Deloitte Outstanding Thesis Award (DOT Award) za rok 2021.

Tato cena je udílena od roku 2018 díky dlouhodobému partnerství mezi IES a Deloitte (od r. 2014). Svým názvem odkazuje  DOT Award nejen k logu společnosti Deloitte, ale představuje též symbolickou tečku za náročným studiem či jeho etapou na IES FSV UK.
Je určena pro mimořádně kvalitní a vynikající závěrečné práce, které na ni nominují přímo zkušební komise. Práce jsou posléze ještě posuzovány garanty programů a prezentovány zástupcům Deloitte. Každoročně je takto oceněno přibližně 10 % nejlepších prací. 

Prezentace spojené s předáním diplomů a věcných cen a následným rautem a networkingem se letos konaly v prostorách budovy Churchill. Zúčastnili se jej představitelé firmy Deloitte Marek Romancov, Roman Lux a Petr Čihák, koordinátor spolupráce za IES Jiří Novák, koordinátorka spolku Alumni a kariérní poradkyně Eliška Krohová a laureáti ceny z řad studentů za rok 2021: Kateřina Kroupová, Marie Ptáčníková, Lukáš Janásek, Petr Čala a Katarína Gömöryová. Možnost převzít diplomy osobně a posléze si v příjemné atmosféře  popovídat se zástupci firmy i s kolegy z řad alumni využili také někteří z oceněných studentů za rok 2020, jejichž prezentace se musela kvůli pandemické situaci konat online.  

Marek Romancov, partner v daňovém oddělení firmy Deloitte ve své úvodní řeči ocenil, že práce našich studentů mají kromě vynikající kvality často významný sociologický přesah nebo využívají moderních metod výzkumu. Neopomněl také zmínit dlouhodobě dobrou zkušenost s absolventy IES FSV UK, kteří se rozhodli svou další kariéru spojit právě s firmou Deloitte. 

Jiří Novák také vyzdvihl mimořádnou odvahu autorů prací zkoumat zajímavé problémy náročnými metodami i odvahu firmy Deloitte, která nevypisuje pro tuto soutěž žádné povinné okruhy, ale podporuje různorodost témat, která studenty IES skutečně zajímají.
Letošní ocenění se rozhodli zkoumat například to, do jaké míry motivuje zaměstnance finanční odměna, jestli počet dětí a jejich pohlaví ovlivňuje to, zda budou jejich rodiče ve stáří umístěni do domova důchodců, jak získávat cenné informace a rozhodovat se na základě dat nebo jaký vliv mají tradiční vs. moderní metody výuky u nás a v zahraničí na studijní úspěchy studentů. 

A co oceňují sami studenti? Všichni autoři oceněných prací se shodli na tom, že se jim na IES dostalo mimořádné podpory v podobě vynikajícího vedení, častých a přínosných konzultací, cenných rad a správného nasměrování výzkumu. Vedoucí Jozef Baruník, Barbara Pertold-Gebicka, Zuzana Havránková, Tomáš Havránek a Jana Votápková měli dle prezentujících nemalý podíl na výsledné kvalitě těchto prací. Doufáme, že tato přátelská a zároveň efektivní spolupráce mezi pedagogy a studenty, stejně jako dobré vztahy mezi absolventy budou i nadále dělat dobré jméno IES. 

Detaily o každé z prací včetně abstraktů a posudků naleznete na odkazech níže:

Všem ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za výjimečné úsilí, které výběru tématu i kvalitě zpracování své absolventské práce věnovali.

30.08.2021 - Studenti IES získali čtvrté místo v mezinárodní soutěži RETC

Tým našich studentů ve složení Martin Bosák, Diana Bosáková, Filip Jonáš a Tereza Tížková sestavený s podporou doc. Baruníka reprezentoval v pátek 27.8. 2021 IES FSV UK a Českou republiku na celoevropské tradingové soutěži Rotman European Trading Competition.
V konkurenci 31 týmů z evropských univerzit nakonec vybojovali skvělé čtvrté místo. Gratulujeme!
Přesto, že se soutěž uskutečnila letos v online podobě, účastníci považují tuto zkušenost za velmi přínosnou a doporučují možnost vyzkoušet si nabyté znalosti v praxi i dalším studentům z IES.

Detailní výsledky a info o soutěži najdete zde.  

19.08.2021 - Psychologie chudoby: článek našich kolegů v The Economic Journal

Článek Psychological Effects of Poverty on Time Preferencesna kterém spolupracovali naši kolegové Julie ChytilováMichal Bauer a Vojtěch Bartoš a Ian Levely, byl publikován v srpnovém čísle časopisu The Economic Journal, který se zaměřuje na publikování vysoce kvalitních a inovativních ekonomických výzkumů. 

Autoři se v článku zabývají psychologií chudoby. Motivováni výzkumem v behaviorální ekonomii, který zdůrazňuje, že odkládání uspokojení a uplatňování sebeovládání lze považovat za nákladné duševní procesy, testovali, zda kognitivní nebo emocionální zátěž spojená s životem v chronické chudobě může sebeovládání zhoršovat.

Výsledky experimentů mezi farmáři v Ugandě, které autoři výzkumu motivovali k přemýšlení o nesnadné finanční situaci a poté monitorovali jejich rozhodování v různých úlohách, dokazují, že lidé jsou pod vlivem stresu z chudoby méně trpěliví - mají tendenci odkládat nepříjemné aktivity a upřednostňovat ihned dostupnou zábavu před prací. Tento jev může přispívat k dlouhodobému charakteru chudoby.  

Anotace:  

We test whether an environment of poverty affects time preferences through purely psychological channels. We measured discount rates among farmers in Uganda who made decisions about when to enjoy entertainment instead of working. To circumvent the role of economic constraints, we experimentally induced thoughts about poverty-related problems, using priming techniques. We find that thinking about poverty increases the preference to consume entertainment early and to delay work. Using monitoring tools similar to eye tracking, a novel feature for this subject pool, we show that this effect is unlikely to be driven by less careful decision-making processes.

Blahopřejeme k publikaci!

 

 

03.08.2021 - Prof. Mlčoch se v rozhovoru pro Hospodářské noviny zamýšlí nad následky pandemie

Profesor Lubomír Mlčoch, emeritní profesor Institutu ekonomických studií a držitel loňské Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení, poskytl Hospodářským novinám rozhovor, kde rozebírá téma pandemie a jejích následků nejen z ekonomického, ale i širšího společenského hlediska. 

Podle profesora Mlčocha je tato pandemie prvním skutečně celosvětovým problémem, který navíc významně prohloubil mnohé společenské rozdíly - mezi chudšími a bohatšími jednotlivci i zeměmi, mezi městy a venkovem, mezi profesemi, které mohou být vykonávány na dálku a těmi, kde je fyzická přítomnost na pracovišti nezbytná, mezi úplnými a neúplnými rodinami. 
  
Z ekonomického hlediska považuje profesor Mlčoch za nebezpečné zejména to, jak snadno se "legitimizoval" bezprecedentní státní dluh. Pomoc, kterou je dluh obhajován, zdaleka ne vždy putovala tam, kde by jí bylo nejvíce třeba. Naivní je také představa, že dluh vyřeší nové daně nebo očekávání, že zmizí sám od sebe - k anulování státních dluhů zatím v minulosti došlo jedině po válečných konfliktech. 

Pokud tedy nechceme k zásadnímu válečnému konfliktu dospět, je třeba hledat zcela nové cesty ven z krize, na kterou jsou stávájící ekonomické teorie krátké. Profesor Mlčoch by tyto cesty rád viděl mj. v globální spolupráci, solidaritě, v ekonomických reformách i v nalezení souladu v řešení klimatických otázek. 

Rozhovor jsme pro vás odemkli v plném znění zde. 

Foto: Jan Rasch, Hospodářské noviny

 

02.08.2021 - Letní otevírací doba knihoven

Od 1. července do 11. srpna 2021 budou mít pobočky knihoven FSV UK omezenou provozní dobu.

V době od 12. srpna do 31. srpna 2021 bude knihovna přecházet na novou knihovní platformu.
Původní knihovní systém bude zcela mimo provoz. Z tohoto důvodu nebude možné půjčovat knihy.
Otevřeno bude pouze pro prezenční studium.

Knihy vypůjčené od 1. června 2021 mají prodlouženou výpůjční lhůtu až do 6. září 2021.

Otevírací doba od 1. 7. do 11. 8. 2021:

Hollar

St, Čt

11:00-16:00

Jinonice

Út, St

9:00-17:00

Opletalova

St

11:00-15:00

Otevírací doba od 12. 8. do 31. 8. 2021

Hollar

Út

9:00-12:00, 13:00-16:00

Jinonice

St

9:00-17:00

Opletalova

St

11:00-15:00

Děkujeme za pochopení.

27.07.2021 - Absolventské práce nominované na Deloitte Outstanding Thesis Award 2021

Na ocenění Deloitte Outstanding Thesis Award (DOT Award), jehož cílem je pravidelně oceňovat nejlepší absolventské práce studentů IES FSV UK, byly letos v únoru a v červnu zkušebními komisemi z IES nominovány tyto práce našich čerstvých absolventů a absolventek:  

Bakalářské práce:

Magisterské práce:

Cena DOT Award vznikla v roce 2018 díky dlouhodobému partnerství IES a firmy Deloitte, které trvá již od roku 2014.
Zkušební komise nominují přibližně 10 % nejlepších absolventských prací, o nominacích následně rozhodují garanti studijních programů. 
Vítěze vyberou zástupci společnosti Deloitte. 

Vyhlášení se v letošním roce bude konat na konci srpna v Praze. Při této příležitosti budou ceny předány také nejlepším autorům absolventských prací za rok 2020, kteří kvůli epidemiologické situaci byli zatím oceněni pouze online. Práce studentů, kteří obhajují své absolventské práce v září 2021 budou zahrnuty do nominací pro jaro 2022.  

Blahopřejeme a děkujeme všem nominovaným za výjimečné úsilí, které výběru tématu i kvalitě zpracování své absolventské práce věnovali. 

Foto: archiv Deloitte, předávání ceny DOT Award absolventům IES

26.07.2021 - Dopady TCJA: studie autorů z IES a Berkeley citována CBS News

Hlavním účelem zákona The Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) o snižování daní a zaměstnanosti z roku 2017 v USA bylo odradit nadnárodní korporace od vyvádění miliardových zisků do daňových rájů, vrátit tyto peníze zpět do USA a podpořit tak vznik pracovních míst i hospodářský růst.

Studie,
na které společně pracovali náš kolega Petr Janský a Javier Garcia-Bernardo z Univerzity Karlovy v Praze a Gabriel Zucman z Kalifornské univerzity v Berkeley, však dochází k závěru, že TCJA nedokázal zastavit odliv zisků společností do zahraničí a měl jen malý dopad na podíl zahraničních příjmů, které americké společnosti danily v daňových rájích, např. na Bermudách či v Irsku.
V letech 2015 až 2020 - tedy v letech před a po nabytí účinnosti zákona - se tento podíl udržel na stabilní úrovni přibližně 50 %.

Z této studie čerpaly letos v červenci i CBS news, podrobnosti najdete v článku zde.

Foto: Shutterstock

 

22.07.2021 - Uzávěrka přihlášek na seznamovací kurz E-Go je 25.7.

Všem studentkám a studentům nastupujícím do prvního ročníku na IES bychom rádi i touto cestou připomněli,
že v neděli 25.7. 2021 končí možnost přihlásit se na tradiční seznamovací kurz E-Go, organizovaný současnými studenty IES a členy spolku E-klub. 

Přihlašovací formulář najdete ve svých mailových schránkách, na sociálních sítích a zde.

Jedná se o výjimečnou příležitost ještě před začákem semestru poznat své budoucí spolužáky i starší kolegy, načerpat rady do studia a zažít skvělou atmosféru - čeká vás spousta her, zábavy a možností sportovního vyžití. 

 • Kdy se kurz koná? 2.9. - 5.9. 2021 - předpokládá se společný odjezd vlakem ve čtvrtek a návrat v neděli, čas bude upřesněn. 
 • Kde se kurz koná?  Ubytuje a pohostí nás výcvikové středisko Univerzity Karlovy v Horním Poříčí u řeky Otavy. Přesné souřadnice zde.
 • Kolik to stojí? Předběžně, prosím, raději počítejte s částkou cca 1800 Kč, přesná cena se však odvíjí také od počtu účastníků.
  Bude upřesněna koncem léta. 
 • Co je v ceně? V ceně je zahrnuta doprava vlakem tam i zpět, plná penze (začínáme večeří, končíme obědem) a ubytování v chatkách. Chatky jsou vybavené přikrývkami, spacák tedy není nutný. Vlak nám zastaví na objednání v zastávce, ve které běžně nestaví.
 • Máte další dotazy? Neváhejte kontaktovat organizátory v události na FB nebo na mailu info@e-klub.cz 

Už se těšíte? Nezapomeňte tedy vyplnit přihlášku, užívejte si zasloužených prázdnin a vyčkejte na info mail s detaily. Dobrou náladu zajistíme!   

20.07.2021 - Hledáme studentky IES do týmu na RETC

Do týmu odhodlaného reprezentovat IES v letošním ročníku mezinárodní tradingové soutěže RETC (Rotman European Trading Competition) hledají iniciátoři účasti Martin Bosák a Filip Jonáš dvě studentky magisterského či doktorského studia na IES, případně i čerstvé absolventky. 

RETC je soutěž, která dává týmům z celé Evropy příležitost vyzkoušet si, jak dokáží aplikovat své teoretické znalosti v praxi -  na simulovaném trhu. 
Pro lepší představu jak soutěž probíhá si můžete pustit video z ročníku 2018 zde.  
Doposud byla zorganizována třikrát, přičemž v roce 2016 dosáhl tým z IES úspěchu v podobě třetího místa.
Rozhovor s tehdejšími účastníky si můžete přečíst zde.

Účast v letošním ročníku je tedy nejen příležitostí získat cenné zkušenosti a kontakty pro budoucí kariéru a zpětnou vazbu od odborníků,
ale i další možností zapsat se do síně slávy (nejen) na webu IES a odnést si finanční odměnu ve výši 4000 eur v případě výhry, 2500 eur za druhé místo nebo 2000 eur za třetí. 

Soutěž se koná 27. 8. 2021, detailní info zde.
Zájemkyně o účast, pište do 25. 7. 2021 na mail přímo Filipovi (fildajonas_at_gmail.com).

Martin Bosák byl také členem týmu, který v loňském roce zvítězil v českém a slovenském kole CFA Research Challenge
Rozhovor o tom, co všechno vám účast v mezinárodních soutěžích může přinést, si můžete připomenout zde. 

Přejeme, ať se podaří postavit skvělý tým! 

Foto: Matteo Rapisarda, RETC

14.07.2021 - Globální daňová reforma: Petr Janský hostem pořadu Události, komentáře

Ministři financí států skupiny G20 na dvoudenním setkání v Benátkách jednali o společném postupu proti nadnárodním firmám, které v současném systému často daní zisky v daňových rájích a nikoli v zemích, kde zisky skutečně vytvářejí. Dle očekávání schválili nedávnou dohodu 131 zemí o stanovení globální minimální sazby daně z příjmů právnických osob na 15 procent. Dohoda by v ideálním případě měla vejít v platnost v roce 2023. 

O vyjádření k této přelomové dohodě byl požádán také náš kolega Petr Janský, který ve svém živém vstupu pro včerejší Události, komentáře uvedl, že se nejedná o náhlé rozhodnutí, ale výsledky mnohaletých snah a jednání, které mají kořeny již v době poslední velké ekonomické krize, přičemž krize současná a vidina nutnosti vypořádat se s jejími následky tato jednání uspíšila. To, že státní pokladny na současné praxi přesouvání zisků velkými firmami do daňových rájů tratí nemalé částky, ukazují dlouhodobé výzkumy Petra Janského a jeho kolegů. Pro Českou republiku se může jednat o ztráty ve výši až nižších desítek miliard korun. Petr Janský zároveň doplnil, že jednání o detailech nejsou zdaleka u konce, pro některé země (např. Irsko a jiné daňové ráje) je minimální sazba 15 % příliš vysoký práh, pro jiné (např. Indie, Nigérie) málo, je možné, že výsledná sazba bude ještě o něco vyšší a reforma tudíž efektivnější. 

Celý záznam rozhovoru si můžete přehrát v archivu na webu ČT. 

Podrobnosti k tématu si také můžete připomenout v nedávném rozhovoru s Petrem Janským v časopise Respekt. 

07.07.2021 - Hodnocení kurzů za LS končí 9.7.

Už jste ohodnotili výuku za letní semestr?

Připomínáme, že 9. 7. končí možnost podělit se o vaše dojmy z kurzů na adrese http://hodnocenifsv.ff.cuni.cz.
Použijte přihlašovací údaje do CASu.  V případě problémů kontaktujte sis@fsv.cuni.cz.

Vaše zpětná vazba je pro nás mimořádně cenná.
Hodně nám pomůže, když kromě hodnocení na škále nejlepší - nejhorší zanecháte i pár slov: 

 • Co konkrétního z obsahu či formy kurzu pro vás bylo přínosné?
 • Co vám nesedlo a mohli jsme udělat lépe? 

Příležitost dát svým vyučujícím upřímnou zpětnou vazbu a pomoci vylepšit kurzy do budoucna pro všechny máte teď, dnes... nezahoďte ji!
Děkujeme.  
Foto: Shutterstock

06.07.2021 - Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance

Vyšlo první letošní číslo časopisu Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance.
Seznam publikovaných článků i s odkazy na jejich plné znění najdete níže: 

Stepan JURAJDA a Pavla DOLEZELOVA:
Czech Kurzarbeit: Evidence from the 1st Pandemic Wave

Martin MANDEL, Jan VEJMELEK:
Testing the Properties of Financial Analysts’ Predictions of Future Spot Exchange Rates (Example of CZK/EUR)

Karen POGHOSYAN, Ruben POGHOSYAN:
On the Applicability of Dynamic Factor Models for Forecasting Real GDP Growth in Armenia

Tomas STOFA, Michal SOLTES:
Maximizing the Chances of Funding Success in Reward Crowdfunding

Časopis Czech Journal of Economics and Finance je vydáván Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době jeho redakční radu tvoří šéfredaktor Roman Horváth a hlavní redaktoři Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, Friedrichshafen), Martin Fukač (New Zealand Treasury), Evžen Kočenda (IES FSV UK), Ondřej Schneider (IES, IIF), Laurent Weill (University of Strasbourg) a Stefan Lyocsa (Institute of Economic Research, Slovak Academy of Sciences).

02.07.2021 - Výběr podcastů na ekonomická témata s hosty z IES

Ať už si potřebujete odpočinout od displejů a videokonferencí nebo jen hledáte inspirativní "společnost" na své prázdninové cesty, máme pro vás tipy na několik zajímavých podcastů z poslední doby, v nichž byli hosty naši kolegové a absolventi:

 • Zajímá vás, kudy vedla cesta našeho kolegy prof. Ladislava Krištoufka k ekonomii, na IES, do Akademického senátu i k postu proděkana? Proč jej zaujala témata kryptoměn a energetiky? Jak si vedou jeho kurzy o data science? Jaké je to být nejmladším profesorem na UK? A čemu se věnuje ve vzácném volném čase? Dozvíte se z rozhovoru v nejnovějším dílu podcastu fakultního podcastu De Facto zde nebo na Spotify.
 • Dva zahraniční podcasty, kde prof. Krištoufek nedávno hovořil na téma kryptoměn a životního prostředí si můžete poslechnout  v anglickém jazyce zde (Dezentrum podcast) a zde (podcast On the Brink).
 • Hostem zahraničního podcastu byl letos také náš kolega Petr Janský, který se podělil o data z oblasti přesouvání zisku velkých mezinárodních korporací do daňových rájů i výhledy na zmírnění tohoto jevu v budoucnosti v souvislosti s připravovanou mezinárodní daňovou reformou. Odkaz najdete zde
 • Garantku bakalářského studia na IES Julii Chytilovou jste mohli nedávno slyšet v podcastu Akedemie věd A / Věda na dosah vysvětlovat, co vše může nejen v době pandemie ovlivňovat chování lidí a jak to lze pomocí ekonomických experimentů měřit.  
 • Tvůrce podcastu Hospodářských novin Poprvé zaujal kariérní příběh naší absolventky Evy Hlavsové, která se vypracovala na viceprezidentku oddělení úvěrových rizik v londýnské bance Morgan Stanley a po návratu do Čech s manželem založila fintechový startup Fondee. 

I do budoucna pro vás budeme zajímavé rozhovory s našimi kolegy hlídat a ukládat do playlistu na platformě Spotify.

24.06.2021 - Hodnocení pokročilých grantů ERC očima Tomáše Havránka v magazínu Forum

Dnešní vydání univerzitního magazínu Forum UK přináší velký rozhovor s Tomášem Havránkem, který byl jako historicky první zástupce ČR v oboru ekonomie a finance a zároveň nejmladší hodnotitel z ČR napříč všemi vědami vybrán mezi hodnotitele žádostí o nejprestižnější evropské pokročilé granty ERC Advanced Grants (podrobnosti jsme psali zde). 

O prestižní granty ERC žádají uznávaní vědci včetně držitelů Nobelovy ceny. Konkurence je tvrdá, projekty velmi kvalitní, hodnotící proces důkladný, časově velmi náročný. Čím zkušenost z panelu hodnotitelů po boku dalších světově uznávaných kapacit našeho kolegu Tomáše Havránka překvapila, inspirovala a obohatila? Proč by doporučil českým vědcům o granty ERC usilovat? Kudy vedla jeho vlastní cesta k ekonomickému výzkumu a co podle něj stojí za úspěchem ekonomických pracovišť UK? 

Dočtete se v plném znění zde: https://bit.ly/35OCVZw 

Foto: archiv UK a Tomáše Havránka

23.06.2021 - Komentář Tomáše Havránka ke zvýšení úrokové sazby ČNB v Hospodářských novinách

Bankovní rada ČNB dnes poprvé od února 2020 zvýšila úrokové sazby. Základní úroková sazba stoupla o 0,25 procentního bodu na 0,5 procenta.

"To pomůže zmírnit zdražování, ale efekt bude spíše symbolický: podle 67 výzkumných studií je průměrný dopad takového opatření na ceny jen 0,225 %, a to navíc se zpožděním 29 měsíců. Ještě příští rok tedy efekt středečního zvýšení sazeb nepocítíme," říká náš kolega Tomáš Havránek ve svém nejnovějším komentáři pro Hospodářské noviny. Článek "Zvýšení úroků cenovou stabilitu nezajistí" jsme pro vás odemkli v plném znění. 

Dřívější podrobnější rozbory Tomáše Havránka na téma cenové stability a inflačního cílování si můžete připomenout v následujících článcích:

"Proč cenová stabilita neznamená stabilitu průměrných cen?" 
"Je inflace neústavní? Aneb budoucnost měnové politiky"

Foto: Hospodářské noviny

 

22.06.2021 - Petr Janský v rozhovoru pro Respekt o mezinárodní daňové reformě

Daňové úniky, přesouvání zisků velkých mezinárodních korporací, ztráty, které tyto transakce způsobují státním pokladnám, které země a kolik by  mohly při jakém scénáři reformy danění vydělat, návrhy konkrétních efektivních řešení... to vše je předmětem dlouhodobých výzkumů našeho kolegy Petra Janského a jeho kolegů z projektu CORPTAX.

V posledních měsících se tato témata i výzkumy dostávají do popředí zájmu světových i českých médií. Svět totiž v otázkách firemního zdanění po letech komplikovaných jednání míří k přelomovým dohodám a změnám: 

 "Hlavní novinkou je koncept globální minimální daně. Dnes existují místa, jako třeba právě Kajmanské ostrovy, kde jsou podnikové zisky daněny sazbou nula procent. Nově má pro tuto daň vzniknout globální minimální práh. Samozřejmě zásadní bude jeho výše. Návrhy se pohybují mezi 12,5 procenta a 25 procenty. Čím výš, tím větší dopad bude reforma mít. Státy G7 se na začátku června dohodly na minimu 15 procent pro firmy s obratem nad 750 milionů eur,"  říká Petr Janský ve velkém rozhovoru, který poskytl týdeníku Respekt. Přečíst si jej můžete zde.  

FOTO: Milan Jaroš, Respekt

21.06.2021 - Rozhovor s Tomášem Havránkem o možných řešeních státního dluhu

Diskuzi o tom, která odvětví zasažená pandemickou krizí lze ještě ze státních peněz podpořit, by měla začít nahrazovat diskuze, do které se nikomu nechce: kdo, jak a z čeho bude bezprecedentní státní dluh splácet.

Náš kolega Tomáš Havránek v roli hosta ve studiu Seznam zpráv (záznam dostupný zde) přehledně shrnuje čtyři možné nepříjemné scénáře, kterými by mohla do budoucna vláda chtít státní dluh řešit. Navrch přidává pátý, o kterém je osobně přesvědčen, že je prospěšný a bezbolestný: 

Spíše než radikální snížení důchodů, násobné zvýšení daní z nemovitostí, odkoupení státního dluhu ze strany ČNB (ovšem za cenu hyperinflace), či dokonce vyhlášení státního bankrotu by Tomáš Havránek doporučoval investovat velké devizové rezervy tak, aby došlo k jejich významnému zhodnocení. Uvědomuje si, že ČNB musí investovat s co nejmenšími riziky a nemůže se nechat od státu úkolovat, přesto by rád viděl v jejím investování ještě větší odvahu než doposud. Konkrétním číslům, příkladům a argumentům pro toto řešení věnovali s moderátorem Jiřím Zatloukalem prostor v samostatném rozhovoru - ten si můžete poslechnout či přečíst zde. 

21.06.2021 - Studie: Vliv pandemie na financování veřejného zdravotního pojištění

Plošná testování, očkování či výjimečné odměny zdravotníkům... do jaké míry zasáhla mimořádná pandemická opatření rozpočty zdravotních pojišťoven? Jak velký deficit jim hrozí a jaká jsou možná řešení financování veřejného zdravotního pojištění do budoucna? 

Tím se zabývaly naše kolegyně Lucie Bryndová a Lenka Šlegerová ve své nové studii IDEA při Cerge-EI. Situaci shrnují i v krátkém videu.

Z jejich závěrů čerpá i článek Hospodářských novin, který jsme pro vás odemkli v plném znění zde

Lucie Bryndová na IES vyučuje předmět Health Economics, který je mj. součástí nové specializace Ekonomie veřejného sektoru a zdravotnictví pro studenty magisterského programu Ekonomie a finance. Lenka Šlegerová nedávno získala grantovou podporu z programu START na projekt, který poskytne užitečné údaje k řešení problémů, jako je nedostatek zdravotnického personálu, dostupnost zdravotní péče nebo pochybení z důvodu nedostatečného výcviku. 

Foto: Shutterstock

07.06.2021 - The Economist cituje z výzkumu Petra Janského a Javiera Garcii-Bernarda

Týdeník The Economist v článku "Will poorer countries benefit from international tax reform?" (v tištěném vydání z 5.6. 2021) rozebírá širší souvislosti a dopady případné mezinárodní měnové reformy i to, proč se na její podobě 139 států na fóru pod vedením OECD zatím nedokázalo shodnout.
Čerpá přitom mj. z výzkumů a odhadů z nejnovější verze working paperu našeho kolegy Petra Janského a Javiera Garcíi-Bernarda z Tax Justice Network

"Současný systém globálního zdanění poškozuje chudé země dvěma způsoby. Nadnárodní společnosti jednak přesouvají své vykazované zisky do rájů s nízkým zdaněním a připravují je tak o příjmy, navíc současná pravidla přidělují práva na zdanění zemím v nichž sídlí ústředí těchto společností, a které jsou obvykle bohaté. Chudým zemím jsou daňové příjmy sníženy až o 5 % ve srovnání s alternativním řešením, kdy se zisk zdaňuje na základě reálného místa, kde vznikají společnostem příjmy, kde mají zaměstnance a mzdové náklady....  Naproti tomu příjmy v bohatých zemích jsou v tomto srovnání jen o 1 % nižší."   

Pokud vás toto velmi aktuální téma a posun ve výzkumech našich kolegů zajímá dlouhodobě, doporučujeme také sledovat web projektu CORPTAX či nově spuštěné EU TAX Observatory.

 

 

06.06.2021 - Výběrové řízení na tři pracovní pozice do Centra doktorských studií na IES

Organizačně-správní pracovník / pracovnice pro Centrum doktorských studií

Na pozice organizačně-správních pracovníků / pracovnic pro CDS Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy hledáme tři nové kolegy / kolegyně.

Požadavky:

 • magisterské vzdělání odpovídajícího směru
 • student/ka české formy prezenčního doktorského studia na Institutu ekonomických studií FSV UK v akademickém roce 2021/2022
 • znalost anglického a českého jazyka slovem i písmem na velmi dobré úrovni

Nabízíme:

 • pracovní úvazek ve výši 0,1 
 • předpokládaný nástup 1. 10. 2021
 • další finanční podpora nad rámec mzdy formou stipendia cca 12 500 Kč/měsíc
 • pracovní pozice není vhodná pro studenty, kteří mají jiný plný pracovní úvazek a to na 40 hodin/týden
 • pracovní náplň: organizační a administrativní podpora doktorského studia v rámci Centra doktorských studií při IES FSV UK

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • profesní životopis
 • motivační dopis

Zájemci mohou své přihlášky posílat do 10. 6. 2021 na emailovou adresu: kariera@fsv.cuni.cz 

nebo s označením „IES CDS“ do podatelny FSV na adrese:

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
personální oddělení
Smetanovo nábřeží 6
Praha 1, 110 01

V případě dotazů neváhejte kontaktovat administrátora řízení Lenku Sojkovou (Lenka.Sojkova@fsv.cuni.cz).

06.06.2021 - Zveme na červnový den otevřených dveří online

Srdečně zveme všechny studenty, kteří uvažují o studiu na IES FSV UK nebo byli ke studiu u nás čerstvě přijati, na Den otevřených dveří online, který se uskuteční formou webinářepátek 11. června 2021.

Webinář zahájíme ve 13:00 hodin.  

Prosíme zájemce o účast na webináři, aby se registrovali zde.

Program

13:00 - 15:30

Dostatečný prostor bude věnován také vašim dotazům, které můžete klást v registračním formuláři nebo do chatu v průběhu webináře

Facebook event najdete zde, budeme rádi za jeho šíření mezi vaše přátele, které by mohlo studium u nás zajímat. 

Do naší budovy v Opletalově ulici můžete zatím nahlédnout alespoň virtuálně formou 3D prohlídky a ve videu od spolku eKlub

Vše, co potřebujete vědět k distančnímu zápisu do studia, najdete na stránkách FSV UK zde.

Těšíme se na vás! 

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance