doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D. - Novinky

02.09.2021 - JEM231 Mergers and Acquisitions (Jana Fidrmuc, Warwick): a new 3-day course

We invite students to a special 3-day course on mergers and acquisitions taught by Jana Fidrmuc from Warwick Business School, University of Warwick. Jana Fidrmuc is Associate Professor in Finance, with a long experience in teaching corporate finance, mergers and acquisitions, and corporate control. She has published in leading journals in finance, including Journal of Finance and Review of Finance.

This course will introduce the basic issues in mergers and acquisitions (M&As) including value creation in M&As, announcement abnormal returns, merger waves, and takeover defences. Students will also work on a case study concerning a deal valuation.

The course will take place September 14-16, 2021, from 9:00 a.m. to 1 p.m. each day.

The course is available to both Masters and upper-level Bachelors. Basic knowledge of Excel and basics of financial economics is required. This 3-credit course will count into Winter term 21/22. 

The course will be taught in Room 109 without any online access. Upon entry, students will be asked to show either a negative test for coronavirus, a vaccination certificate, or a document on having undergone Covid-19. The number of seats is limited.

More details are on the course webpage.

04.06.2021 - Congratulations to UNCE Doctoral Fellows

We congratulate the following 5 doctoral candidates for receiving research fellowship from the Center for Advanced Economic Studies (HUM/035, a project of excellent research at Charles University, organized jointly by IES and CERGE):

The fellowship is provided for 18 months and serves to support doctoral candidates who work on ambitious research projects. The committee deciding on the fellowships consists of Director for Research, Director of Graduate Studies, and Director of IES.

12.05.2021 - JEM205 FinTech and Blockchain (open for Bachelors and Masters)

On May 17-19, Prof. Gonul Colak (Hanken School of Economics) will give a short course on recent developments in the area of financial innovation such as Blockchain, digital currencies, peer-to-peer method of identifying ownership, and smart contracts.  

It is expected that participating students have basic knowledge of computer technologies, financial institutions, accounting, and business law. As such, the course is suitable for bachelor and master students.

For details, follow the course webpage.

17.02.2021 - Online výuka a formy SZK v LS 2020/21

Předměty v následujícím letním semestru 2020/2021 na IES budou vyučovány a zkoušeny online.

Pouze v případě, že epidemiologická situace bude dostatečně příznivá (v případě aktuálního systému PES pro školství se jedná o 1. a 2. stupeň PES), se bude u kurzů s 50 a méně zapsanými studenty vyžadovat 1x měsíčně kontaktní setkání, případně tzv. praktická výuka. Toto setkání bude pro studenty dobrovolné. Představit si můžeme typicky tutorial/konzultaci, kde studenti mohou řešit své dotazy.

V této chvíli nicméně není realistické, že by k příznivé situaci umožňující tyto skupinové konzultace došlo dříve než v druhé polovině semestru.

Forma SZK v letním semestru 2020/2021 bude zvolena na základě aktuální epidemiologické situace a bude vyhlášena nejpozději jeden den následující po datu odevzdání závěrečných prací, tj. k 5. květnu 2021 (pro SZK v červnu 2021) a k 28. červenci 2021 (pro SZK v září 2021). Zároveň platí, že studentům se zdravotními důvody (např. infekční onemocnění, karanténa) a se závažnými mobilitními omezeními (např. dlouhodobý pobyt v zahraničí) bude umožněno složit SZK online. Konkrétní instrukce k organizaci SZK budou včas zveřejněny.

13.01.2021 - Prof. Ladislav Krištoufek mezi deseti nejvíce citovanými vědci v ČR

Na základě dat z databáze Scopus připravil tým Johna P. A. Ioannidise ze Stanfordovy univerzity, společnosti Elsevier a SciTech Strategies seznam 2 % nejcitovanějších vědců ze všech oborů, které zahrnuje databáze Scopus.

V daném seznamu se nachází i náš kolega prof. Ladislav Krištoufek - nachází se konkrétně 8. místě mezi českými vědci a na 5028. místě celkově.

Ke špičkovému umístění gratulujeme!

01.12.2020 - Tomáš Havránek a Petr Janský získali nové granty GA ČR

Blahopřejeme kolegům doc. Tomášovi Havránkovi a doc. Petrovi Janskému k obdržení financování ze strany Grantové agentury ČR, které jim umožní v následujících třech letech soustředit se na tyto projekty:

 • doc. PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.: Meta-analýzy výnosů strategií správy finančních investic
 • doc. Petr Janský, Ph.D.: Efekty reforem firemní transparentnosti

Hodnocení návrhů standardních projektů v Grantové agentuře ČR probíhá ve třech etapách a účastnilo se ho celkem přes 400 odborníků. Každý návrh projektu byl hodnocen přinejmenším čtyřmi nezávislými experty na danou oblast. Více než polovinu nejlepších návrhů projektů následně posuzovali zahraniční hodnotitelé – u více než 99 % z nich byly dostupné alespoň dva zahraniční posudky.

30.11.2020 - Job talk: "On the Effects of Financial Secrecy" (Miroslav Palanský, PhD CUNI)

We invite all faculty members and students to a job talk presentation by Miroslav Palanský, a PhD student at Charles University, currently also a data scientist at Tax Justice Network. 

Title: On the Effects of Financial Secrecy  

Authors: Petr Janský (CUNI), Tereza Palanská (CUNI), Miroslav Palanský (CUNI, TJN)  

Secrecy jurisdictions allow residents of other countries to hide their identity and thereby escape their home legislation. Recent leaks of documents from offshore legal firms have underlined the harmful effects of financial secrecy in facilitating corruption, tax evasion, and money laundering. Progress towards financial transparency has been recently made on several fronts – most markedly in the areas of automatic information exchange and beneficial ownership registries. In this paper, we use a newly compiled panel dataset of financial secrecy to examine the effects of its heterogeneous development across countries. Using a trilateral setting, we hypothesize that investors will react to the changing landscape of financial secrecy by relocating their assets to jurisdictions that remain, or newly become, more financially secretive relative to other countries. We indeed find evidence of a significant positive effect of a change in relative secrecy on the value of third-country investors’ assets. Importantly and in line with our theoretical predictions, we find that the elasticity is higher the higher is the change in relative secrecy, pointing to the heterogeneous benefits that different investors gain from using financial secrecy.

The paper is available here.

The talk starts on Wednesday, December 9, at 8:30 in Google Meet.  

Everyone is welcome to attend.

02.11.2020 - Petr Janský získal prestižní grant GA ČR JUNIOR STAR

Grantová agentura ČR se rozhodla podpořit projekt "Zdanění nadnárodních korporací v globalizovaném světě (CORPTAX)" pod vedením našeho kolegy doc. Petra Janského. K zisku prestižního grantu blahopřejeme!

Granty JUNIOR STAR mají především umožnit mladším vynikajícím vědcům vést vlastní výzkum a přispět významným způsobem k rozvoji jejich oboru. Při jejich nastavování se GA ČR inspirovala podmínkami pro projekty Evropské výzkumné rady (ERC).

Kromě Petra Janského byly uděleny další dva granty absolventům IES, konkrétně Vítězslavovi Titlovi (nyní na PF UK, dále absolvent KU Leuven) a Josefovi Stráskému (nyní na MFF UK, zároveň vyučuje náš kurz Mathematical Methods in Macroeconomics). 

Všem oceněným přejeme úspěšný výzkum.

07.09.2020 - Prof. Roman Horváth členem Academia Europaea

Prof. Roman Horváth byl přijat mezi členy Academia Europaea, což je evropská organizace, sdružující přední evropské akademiky v širokém spektru vědních disciplín. Z ČR je aktuálně členem 25 akademiků, primárně z oboru fyziky, informatiky, matematiky, neurověd, biochemie a chemie; z ekonomie jsou členem prof. Štěpán Jurajda (CERGE-EI) a prof. Roman Horváth (IES).

Členové jsou jmenováni pouze na návrh současných členů a jejich členství musí být schváleno Radou Akademie.

K členství prof. Horváthovi blahopřejeme!

02.06.2020 - Poděkování dobrovolníkům z IES v Ekonomickém poradním týmu při ÚKŠ

Členové Ekonomického poradního týmu při Ústředním krizovém štábu tímto děkují pedagogům, studentům a absolventům IES, kteří se zapojili jako dobrovolníci do práce týmu. Konkrétně pomohli s formulací ekonomického a likviditního modelu a s revizí čerpání pomoci a podíleli se i na přípravě návrhů týmu EPT ÚKŠ směrem k vládě (odklad sociálního a zdravotního pojištění firem, limit loss carry back).  

Konkrétně patří poděkováním členům týmů:

 • Modelování: tým vedený Ladislavem Krištoufkem s Vilémem Semerákem, Jaromírem Baxou, Matějem Bajgarem, Lukášem Janáskem a Miroslavou Mičákovou
 • Analýza vládních opatření: tým vedený Petrem Janským a Danuší Nerudovou s Janem Marešem, Markem Šedivým, Jakubem Černým, Jiřím Skuhrovcem, Tomášem Richterem, Ladislavem Fruehaufem, Markem Havrdou, Matyášem Juřenou, Davidem Antošem, Lukášem Tothem, Adamem Nedvědem, Jakubem Sieglem, Lubomírem Janstou a Vojtěchem Fiedlerem
 • Bankovnictví: tým vedený prof. Michalem Mejstříkem spolu s Janem Burešem s Barborou Mákovou, Petrem Teplým, Magdou Pečenou a Annou Mičkovou
 • Zdravotnictví: tým vedený Janem Kvačkem a Lucií Bryndovou s Lenkou Šlegerovou, Rozálií Horkou, Jakubem Hlávkou, Annou Pavlovou a Martinem Štěpánkem

 

13.05.2020 - Náš příspěvek k makroekonomické prognóze MF ČR

Na aktuálním šetření makroekonomických prognóz Ministerstva financí ČR se podílí i odhad prof. Romana Horvátha, který počítá predikci základních makroekonomických parametrů za IES FSV UK. 

Na šetření se pravidelně podílí sedm institucí z komerčního sektoru (převážně bank), tři ministerstva, ČNB, Svaz průmyslu a dopravy a za akademickou sféru náš Institut ekonomických studií. Dále se s predikcí zveřejňují i odhady mezinárodních institucí.

Více o kolokviu makroekonomických prognóz naleznete zde. O predikci píší i hlavní média, mj. ihned.cz, idnes.cz, lidovky.cz.

30.04.2020 - Instrukce ke zkouškovému období LS 2019/2020

Následující instrukce shrnují organizaci zkouškového období v aktuálním LS 2019/2020.

1. Principy

Instrukce implementují připravované Opatření děkanky 8/2020, které bude zveřejněno začátkem května, a úpravy Studijního a zkušebního řádu UK. Odsud vyplývá:

 • Povinnost umožnit online plnění předmětu pro výměnné studenty a studenty s pobytem mimo ČR.
 • Povinnost nabídnout alespoň jeden termín v květnu/červnu, alespoň jeden termín v červenci, alespoň jeden termín v září.
 • Povinnost ohlásit možné změny ve struktuře hodnocení do 10. 5. 2020, tj. týden před koncem výuky.

Dále sledujeme tyto obecné principy:

 • Porovnatelnost jednotlivých termínů napříč skupinami studentů a v čase.
 • Průběžné zkoušení bez zbytečných odkladů, mj. pro poslední ročníky umožnit vyzkoušení do 29.5. (pro obhajobu v červnu), resp. 31.7. (pro obhajobu v září).
 • Obtížná předpověditelnost vládních opatření a souvisejících komplikací s cestováním mezi jednotlivými státy, včetně pohybu mezi ČR a SR.
 • Zohlednění faktu, že studium a příprava v těchto podmínkách je o něco náročnější než obvykle.

2. Online vs. offline

Vyučujícím doporučujeme zkoušky realizovat online a to z důvodu porovnatelnosti zkoušky pro jednotlivé studenty a to za situace, kdy všichni studenti s pobytem mimo ČR mají nárok na zkoušku online. S vyučujícím probíhá komunikace o možných variantách online zkoušek.

Pokud se vyučující rozhodnou pro offline zkoušku, je potřeba zajistit:

 • srovnatelnost s online zkouškou, na kterou mají nárok výměnní studenti a studenti s (trvalým či aktuálním) pobytem mimo ČR
 • logistiku čestných prohlášení účastníků zkoušky (vzor prohlášení je na webu IES)
 • soulad s aktuálními vládními nařízeními; nyní umožňují účast na zkoušce max. 5 osob (včetně vyučujícího či dohlížejícího)

3. Termíny

Z rozhodnutí univerzity je povinnost nabídnout minimálně 1 termín v červenci a minimálně 1 termín v září. Samozřejmě povinnost se nevztahuje na kurzy, které stihnou vyzkoušet všechny studenty již v průběhu května a června.

Pro studenty, kteří se přihlásili na obhajobu v červnu, je zároveň potřeba vyzkoušet a známku do SIS zapsat do 29.5.; pro studenty s obhajobou v září platí termín 31.7.  

Zároveň z důvodu organizace seznamovacího kurzu E-go, kterého se účastní řada našich studentů, žádáme vyučující, aby ve dnech 3.9. (čt), 4.9. (pá) a 7.9. (po) neprobíhal žádný termín, kromě online termínů pro výměnné studenty.

4. Čas zkoušky

Vzhledem k rozdílným časovým pásmům očekáváme od studentů komunikaci, zda se nenacházejí ve vzdáleném časovém pásmu. Zkouška má běžně probíhat v době 8-20 v časovém pásmu daného studenta; pouze v extrémních případech je povolen čas 7-21.

5. Identifikace

V případě ústní zkoušky platí povinnost identifikace studenta (viz vyhláška 1/2018). Může být pomocí ISIC či jiného osobního dokumentu.

V případě písemné zkoušky doporučujeme, aby studenti vložili tento text:

 • Tímto prohlašuji, že jsem zkoušku zpracoval/a nezávisle, bez pomoci třetích stran a bez použití jiných než předem povolených materiálů.
 • I hereby declare that I have written the present exam independently, without assistance from external parties and without use of other resources than those allowed for the exam.

6. Termín pro stanovení podmínek

Vyučující mají způsob zkoušení oznámit svým studentům do 10.5.

7. SZK

V této chvíli se řeší příprava SZK v červnu 2020. Pro studenty s trvalým pobytem mimo ČR bude umožněna online varianta. Rozhodnutí, zda studenti s trvalým pobytem v ČR budou zkoušeni online či offline, bude zveřejněno přibližně v polovině května.

29.03.2020 - Naši studenti získali Roger Noll Prize in Sports Economics

Náš student Jan Liehman získal mezinárodní cenu Roger Noll Prize, která se v lednu uděluje nejlepší bakalářské práci v oblasti ekonomie sportu.

Letos se jednalo o 3. ročník soutěže. Školitelem vítězné práce Do National Hockey League Players Perform Better During Their Contract Years? byl náš kolega Matěj Opatrný.

Stejnou cenu získal i náš student Jakub Linhart v loňském ročníku za práci US Collegiate Football Analysis: Team’s Success as an Indicator of Academic Performance, kterou vedl dr. Radek Janhuba, absolvent IES a CERGE.

Oběma studentům blahopřejeme!

23.03.2020 - 9 nových grantů GA UK pro naše doktorandy

Naši doktorští studenti získali v aktuální výzvě Grantové agentury Univerzity Karlovy příležitost řešit následující problémy:

 • Mohammad Ali Elminejad: Účinky měnové a makroprudenční politiky v rámci novokeynesovského modelu s heterogenními agenty
 • Nicolas Fanta: Signalizuje celková nálada na trzích budoucí výnosy trhů? Příklad evropských akcií
 • Emma Haas: Frekvenční dynamika propojenosti na trhu s ropou: vliv ekonomických a politických událostí
 • Olena Chorna: Mají ženy prospěch z minimální mzdy?
 • Petr Polák: Analýza trhu P2P půjček
 • Salim Turdaliev: Efekt nelineárního tarifu na poptávku po energiích a investic do předmětů dlouhodobé spotřeby v tranzitivních ekonomikách: Odhady využívající mikro data a přirozený experiment
 • Marek Šedivý: Vliv cenových hladin na indikátory příjmové nerovnosti a chudoby
 • Lenka Šlegerová: Vliv dostupnosti praktických lékařů pro děti a dorost na zdravotní stav dětí v České republice: současná situace a výhled do budoucna
 • Dominika Špolcová: Ovlivňují sociální konexe úspěšnost grantových projektů?

Všem úspěšným žadatelům blahopřejeme a přejeme hodně zdaru a nápadů v jejich výzkumu.

12.02.2020 - Public talk: Kamil Čermák, President, Czech Institute of Directors

We invite you all to a lecture and discussion with Kamil Čermák, President of the Czech Institute of Directors and CEO at ČEZ ESCO.

The talk is part of JEM100 Corporate Governance course and will discuss, among others, joint activities of the Czech Institute of Directors and Corporate Governance (CG) Institute.  

Kamil Čermák is CEO and Chairman of the Board of Directors at ČEZ ESCO since 2016. He was Chairman and Acting CEO at Economia a.s., managing the acquisition of Centrum Holdings and merger with Economia. He was also CEO of BM Management, a private equity company.  

The talk takes place in Room 314 on February 24, 18:30 pm.

07.02.2020 - 5 UNCE Research Fellowships awarded

We congratulate the following PhD candidates for receiving UNCE research fellowships for the year 2020: 

 • Nino Buliskeria, Martin Hronec, Josef Kurka, Matěj Nevrla, Miroslav Palanský.

The felllowships are using funds from a joint CERGE-IES University Center of Excellence project at Charles University.

06.02.2020 - Prof. Horváth about Basel III and SME financing on the World Bank blog

In a column for the World Bank blog, prof. Roman Horváth discusses the effects of G20 financial reforms on the financing of small and medium-size enterprises (SMEs).

The column introduces his recent World Bank Policy Paper, where he and his colleagues examine whether Basel III capital requirements, the first and most prominent regulation of the Basel III package, had any short- to medium-term effects on SME access to finance in emerging markets and developing economies.

The policy implications of the discussed study are threefold.

 1. Well-capitalized and provisioned banking systems could be more successful in improving SME access to finance and, in turn, cushion any short-term, moderately negative effect of Basel III implementation on SME financing.
 2. Successful macroprudential management that helps avoid financial crises can help advance SME access to financing, by ensuring a stable and risk-tolerant environment in which banks continue providing credit and financially including SMEs.
 3. Improving contract enforcement could help avoid situations in which banks preemptively restrict lending when faced with growing risk and uncertainty.

See also: Fisera, B., R. Horvath, M. Melecky. 2019. “Basel III Implementation and SME Financing: Evidence for Emerging Markets and Developing Economies.” Policy Research working paper; no. WPS 9069. Washington, D.C.: World Bank Group.

31.01.2020 - Zlatá medaile UK pro dr. Zdeňka Drábka

Náš dlouholetý externí spolupracovník a člen Vědecko-pedagogické rady IES FSV UK, dr. Zdeněk Drábek, obdržel zlatou pamětní medaili za vědecký i pedagogický přínos z rukou prof. Tomáše Zimy, rektora UK.

Dr. Zdeněk Drábek absolvoval Cambridge a Oxford. V 70. a 80. letech zakládal a vedl katedru ekonomie na University of Buckingham (1978-80). Dále se podílel na založení Joint Vienna Institute (1996), společného vzdělávacího střediska Světové banky, MMF, BIS, OECD, WTO a EBRD. Pracoval ve Světové bance (1983-1990) a pro československou vládu sloužil jako hlavní vyjednavač pro mezinárodní obchodní smlouvy. Publikoval více než 100 odborných ekonomických článků a podílel se na 11 knihách.

29.01.2020 - Job talk on rising industry concentration: Matěj Bajgar (OECD, PhD Oxford)

We invite all faculty members and students to a job talk presentation by Matěj Bajgar, a graduate of Oxford University, currently an economist at OECD. 

Supersize Me: Intangibles and Industry Concentration

Matej Bajgar (OECD), Chiara Criscuolo (OECD, LSE), Jonathan Timmis (IFC - World Bank)

The paper presents new evidence on the growing scale of big businesses in the United States, Japan and Europe. It documents a rising industry concentration across the majority of countries and sectors over the period 2002 to 2014. Industry-level and firm-level econometric analysis indicates that intangibles, particularly innovation, R&D and patents, play a key role in enabling large firms to scale up and increase their market shares. The role of intangibles appears to be stronger in more globalised industries.

The paper is available upon request. Please write to Martin Gregor if interested in the paper in advance.

The talk starts on Friday, February 14, at 10 am in Room 105.

Everyone is welcome to attend.

15.01.2020 - Hodnotící zpráva o výzkumu 2014-2018

V předložené zprávě můžete nalézt naši detailní zprávu z výzkumu na IES v pětiletém období 2014-2018. Zpráva ukazuje naše vědecké přínosy v tomto období a zároveň se kriticky ohlíží i na naše rezervy a omezení.

Zpráva je součástí aktuálně běžícího hodnocení výzkumu, které má identifikovat kvalitní vědecká pracoviště na Univerzitě Karlově.

07.01.2020 - JEM199 Financial Crisis and Risk Management (D. Tsomocos, Oxford)

We are inviting students to a special course by Dimitrios Tsomocos, Professor of Financial Economics at the University of Oxford. The course will develop the analytical tools necessary to understand crisis prevention and management, and risk management. The course will be held between January 10th to January 15th. For details, visit the course homepage.

11.12.2019 - Náš kolega prof. František Turnovec zemřel ve věku 78 let

Po dlouhé nemoci zemřel 10. prosince 2019 náš kolega, proslulý výzkumník a obětavý školitel, prof. RNDr. František Turnovec, CSc. 

Prof. František Turnovec byl významným ekonomem s bohatou kariérou v ekonomické teorii, aplikované matematice a matematické ekonomii. Vystudoval matematickou ekonomii, posléze získal malý doktorát z matematiky a velký doktorát z ekonomie. Od 70. let 20. století působil jako hostující profesor na zahraničních univerzitách, konkrétně na University of Louvain, Institute for Advanced Studies a Vienna Institute for International Economic Studies. V letech 1993-2000 působil na CERGE-EI, kde byl mezi roky 1994-1999 ředitelem. Od roku 2000 byl profesorem ekonomie na IES FSV UK. V roce 2001 získal od Evropské komise pozici Jean Monnet Permanent Course Chair in Economics of European Integration za kurz o mikroekonomii evropské integrace. V roce 2012 získal Cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení. 

Publikoval 58 článků a 22 monografií. Citace na jeho články se objevily v  širokém spektru časopisů včetně Journal of Economic Perspectives, European Journal of Political Economy, World Politics, Annual Review of Political Science, Theory and Decision, Group Decision and Negotiation, Mathematical Intelligencer, Journal of Theoretical Politics, Public Choice, Journal of Common Market Studies či European Journal of Political Research. 

Ukázkou jeho významu v našem oboru je jeho příspěvek do knihy Power, Freedom, and Voting (Braham, Matthew; Steffen, Frank eds.) (2008), který byl publikován vedle příspěvků světových veličin formálního modelování kolektivního rozhodování: Dan S. Felsenthal (LSE), Moshé Machover (King’s College London), Bernard Grofman (UC Irvine), Steven J. Brams (NYU), D. Marc Kilgour (Wilfrid Laurier University), Werner Guth (Max Planck Jena), Hartmut Kliemt (Frankfurt), Donald A. Wittman (UC Santa Cruz), Norman Schofield (Washington University St. Louis), Keith Dowding (LSE), Rene van den Brink (Tilburg), Frank Steffen (Liverpool) a Ines Lindner (University Amsterdam).

Profesor Turnovec byl rovněž známý jako obětavý organizátor a školitel. Vychoval celou řadu doktorandů na několika různých pracovištích, za poslední dvě dekády zejména na CERGE-EI a IES FSV UK. Byl členem redakčních rad celé řady odborných časopisů, včetně European Journal of Political Economy a podílel se mj. na založení časopisu Central European Journal of Operations Research. Do poslední chvíle byl aktivní v akademickém životě a pomáhal akademické komunitě díky členství v mnoha komisích, ať už šlo o národní radu COST, GAČR či oborové a vědecké rady mnoha fakult v ČR. 

Poslední rozloučení s prof. Turnovcem proběhne v pondělí 16.12. v 11.00 hod. na Olšanských hřbitovech.

Čest jeho památce.

03.12.2019 - The World Bank published a policy paper about Basel III by Prof. Roman Horváth

The World Bank has released a paper "Basel III Implementation and SME Financing: Evidence for Emerging Markets and Developing Economies" which has been coauthored by our colleague, Prof. Roman Horváth.

The paper examines the effect of Basel III implementation on the access to finance of small and medium-size enterprises in 32 emerging markets and developing economies. Analyzing rich, repeated cross-sectional data and a panel of matched firm-bank data in a difference-in-differences setting with sample selection adjustment, the authors find a short-term, moderately negative effect of Basel III on small and medium-size enterprises’ access to financing. 

The paper is a joint work with Boris Fišera (University of Economics, Bratislava & Charles University, Prague), and Martin Melecký (World Bank).

This paper is a product of the Finance, Competitiveness and Innovation Global Practice at the World Bank. It is part of a larger effort by the World Bank to provide open access to its research and make a contribution to development policy discussions around the world.

25.11.2019 - Naši kolegové řešiteli 6 nových grantů GAČR

Šest našich kolegů bude od následujícího roku hlavními řešiteli nových grantů, jejichž financování dnes oznámila Grantová agentura ČR.  

V rámci IES FSV UK budou řešeny následující granty:

 • doc. PhDr. Martin Gregor, Ph.D.: Individuální charakteristiky členů volených orgánů společností a firemní výsledky
 • prof. Roman Horváth, MA, Ph.D.: Nejistota na finančních trzích: Měření, efekty a hospodářsko-politické implikace

Na Národohospodářském ústavu AV ČR bude řešen grant:

 • doc. PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.: Determinanty prosociálního a antisociálního chování: poznatky z terénních ekonomických experimentů

Dále v rámci Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR budou řešeny tyto granty našich kolegů:

 • PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.: Hospodářská politika v nejistých časech
 • doc. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.: Kryptoaktiva: Cenotvorba, provázanost, těžba a jejich interakce
 • PhDr. Jiří Kukačka, Ph.D.: Propojení finančních a ekonomických multiagentních modelů: ekonometrický přístup

Ve stejném ústavu AV ČR je zároveň prof. Evžen Kočenda spoluřešitelem následujícího grantu:

 •  doc. Ing. Tomáš Výrost, Ph.D.: Finanční sítě: výzkum vztahů mezi finančními trhy na základě metodiky sítí

Všem kolegům k udělení grantů blahopřejeme.

22.10.2019 - Mimořádná stipendijní podpora pro nadané doktorandy v 1. ročníku

Prof. Evžen Kočenda se rozhodl letos vyčlenit fondy pro 4 doktorandská stipendia v rámci vědeckého ocenění Donatio Universitatis Carolinae, které mu bylo uděleno rektorem UK na jaře tohoto roku.

Stipendijní podpora je orientována na studenty 1. ročníku se slibnými vědeckými plány. Z přihlášek byli vybráni následující studenti: Emma Haas, Natalia Lee, Josef Bajzík a Marek Šedivý.

V dalším akademickém roce bude opět udělena podpora nadaným studentům nastupujícího 1. ročníku doktorského programu.

Prof. Kočendovi tímto děkujeme a podpořeným studentům blahopřejeme.

24.09.2019 - JEM208 Health Econometrics

We are opening a new Master's course in health econometrics. The course will be given by Dr. Paola Bertoli, an experienced health economist and a new faculty member at IES.

The course introduces a number of microeconometric methods designed to study the behavior of economic agents with a specific focus on topics in applied health economics. For each model, the presentation of theoretical issues will be complemented by critical discussion and applications to a selection of case studies from recent applied health economics research.

The course can be combined with the following closely related courses (all held in Spring):

 • JEM206 - Introduction into Health Economics
 • JEM007 - Applied Microeconometrics
 • JEM203 - Public Economics

 

28.06.2019 - Rozhovor s profesorem Mejstříkem v týdeníku Ekonom

V aktuálním vydání týdeníku Ekonom naleznete rozhovor s prof. Mejstříkem: "Česko jede na autopilota. Zůstáváme pořád jenom subdodavateli, říká ekonom Mejstřík." 

Z úvodníku: "Česko se podle profesora ekonomie Michala Mejstříka potřebuje přestat ohlížet do minulosti. Místo toho si musí stanovit jasné dlouhodobé cíle, jak se modernizovat. Už jako člen Národní ekonomické rady vlády prosazoval tři "i": zlepšit instituce, zlepšit infrastrukturu a podpořit inovace založené na vzdělávání. To se podle něj i po letech pořád dostatečně nedaří."

Více zde.

09.04.2019 - Prof. Jan Ámos Víšek emeritním profesorem na Univerzitě Karlově

Náš dlouholetý kolega, prof. Jan Ámos Víšek, byl rektorem prof. Tomášem Zimou jmenován emeritním profesorem Univerzity Karlovy. Jedná se vůbec o první jmenování emeritním profesorem v oboru ekonomie. Titul emeritního profesora je čestný titul vyjadřující dlouhodobé zásluhy pro rozvoj Univerzity. 

Prof. Jan Ámos Víšek je respektovaný profesor v oboru ekonometrie a matematické statistiky, který svými mnohačetnými výzkumnými, vzdělávacími a organizačními aktivitami významně přispěl k mnoha stránkám rozvoje Univerzity Karlovy, primárně Fakulty sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakulty. 

Významný přínos prof. Víška směrem k IES spočíval především v dlouhodobé garanci výuky statistiky a ekonometrie. Podílel se na vybudování oboru ekonomie a financí na IES jako primárně kvantitativního oboru, jehož nezastupitelnou a významnou část tvoří ekonometrická analýza. Konkrétně v pozici vedoucího katedry Makroekonomie a ekonometrie (1996-2003) využil prof. Víšek svoji erudici v oblasti robustní statistiky a ekonometrie, čímž úspěšně přemostil ekonomii a statistiku, a následně tak vychoval řadu svých úspěšných nástupců jak pro českou akademickou sféru, tak pro zahraničí.

Podrobný text nominace na emeritního profesora je k dispozici na podstránce věnované významným osobnostem IES FSV UK.

27.03.2019 - 7 nových projektů GAUK pro doktorandy z IES FSV UK

Blahopřejeme sedmi řešitelům nově přijatých doktorandských projektů v rámci soutěže GA UK. Naši doktorští studenti budou v následujících letech řešit následující témata:

 • Nino Buliskeria - Finanční rozvoj a příjmová nerovnost
 • Milan Frydrych - Determinanty ekonomického růstu: evidence modelového průměrování
 • Josef Kurka - Riziko v různých horizontech, vyšší momenty a oceňování aktiv
 • Kateřina Chadimová - Aplikace behaviorální ekonomie na zdravotní sektor v České republice
 • Vít Macháček - Globalizace výzkumu: Srovnání v čase i v prostoru
 • Nikol Poláková - Konkurence v korporátních daních
 • Binyi Zhang - Finanční modelování obnovitelných zdrojů energie

Kromě 7 projektů z IES v soutěži uspělo 5 projektů z CERGE UK. Ze čtyř dalších oborů na FSV UK uspělo dohromady 9 projektů (4 z IPS FSV UK, 2 z IMS, 2 z ISS a 1 z IKSŽ).

05.02.2019 - Prof. Roman Horváth appointed Associate Editor of the Journal of Financial Stability

As of 2019, Professor Roman Horvath has been appointed Associate Editor of the Journal of Financial Stability. The Journal of Financial Stability is a leading outlet on global financial stability issues. It provides an international forum for rigorous theoretical and empirical macro and micro economic and financial analysis of the causes, management, resolution and preventions of financial crises, including banking, securities market, payments and currency crises.

According to the Article Influence Score of the Web of Science, the journal belongs among the top third of journals in Economics and Finance.

08.01.2019 - JEB141 Introduction to Market Design

We are inviting all students to a special course by Jakub Kastl, Professor of Economics at Princeton University. The course on the organization of markets will study matching algorithms: how to match doctors to hospitals, how to design an exchange for organ transplants, how to match students to schools or dormitories etc. The course will run in the last week of January 2019. For details, visit the course homepage.

20.12.2018 - PF 2019

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku!

11.12.2018 - Trh s doučováním

Pokud máte zájem o doučovací lekce či naopak chcete doučovat ostatní studenty, máte možnost zapojit se do neformálního trhu s doučováním na IES.

Podmínky doučování a kompenzace jsou plně na domluvě jednotlivých stran.

Více viz tato stránka.

03.12.2018 - This week: Practical Applications of Industrial Organization (Vitaly Pruzhansky, RBB Economics)

We invite students for a presentation “Horizontal Mergers and Competition: Practical Application of IO concepts” by Vitaly Pruzhansky (RBB Economics). The main goal of the presentation is to show  how the standard microeconomics/IO frameworks can be applied to the area of competition policy.

The students will also have the opportunity to ask about RBB Economics, that specialises on the economics of anti-trust. RBB Economics is a leading economic consultancy specialising on the economics of competition and regulation with over 100 professional staff based in Europe (Brussels, London, Madrid, Stockholm, Dusseldorf, Paris and The Hague) as well as in South Africa and Australia.  The team includes economists and econometricians who can work in a range of European languages.

The presentation is intended primarily for more senior students (4th year or more) but is open to anyone interested in the applications of game theory, applied microeconomics, and industrial organization.  

The event takes place at CERGE-EI on Wednesday, December 5, from 14:00 in Room 3.

 

28.11.2018 - Naši kolegové ve dvou grantech EXPRO GAČR

Grantová agentura ČR zveřejnila dnes projekty, který budou podpořeny jako "Grantové projekty excelence v základním výzkumu (EXPRO)". Dvou vítězných projektů se zúčastní i naši kolegové:

 • 19-26812X: Prof. Anna Alberini, Ph.D. - Excelence v ekonomickém výzkumu energetické efektivity - Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí - za účasti prof. Karla Jandy, doc. Tomáše Havránka, dr. Milana Ščasného a dr. Zuzany Havránkové
 • 19-28231X: Prof. Wolfgang Karl Haerdle, Ph.D. - Dynamické modely pro digitální finance - Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta - za účasti doc. Jozefa Baruníka

Našim kolegům a všem dalším členům obou týmů blahopřejeme.

28.11.2018 - Projekt prof. Horvátha o centrálních bankách podpořen GAČR

Projekt "Správa centrálních bank: Transparence a komunikace po krizi" prof. Romana Horvátha byl podpořen Grantovou agenturou ČR. 

Projekt bude řešen v následujících třech letech. 

Prof. Roman Horváth je přední český ekonom specializující se na centrální bankovnictví. Kromě řady vysoce citovaných publikací v této oblasti je aktivní v diskusi o tvorbě monetární politiky Eurozóny, např. v rámci studií pro monetární dialog mezi Evropským parlamentem a prezidentem ECB (viz únor 2016, únor 2017). 

26.11.2018 - Volby do AS FSV UK

Všechny studenty a pedagogy si dovolujeme požádat o účast ve volbách do AS FSV UK.

Letos se volí tzv. "papírově" (tj. nikoliv elektronicky) v Opletalově ulici a to:

 • ve středu a čtvrtek 28. a 29. 11. 2018 od 9.00 do 18.30 
 • v pátek 30. 11. 2018 od 9.00 do 15.00

Přehled kandidátů naleznete zde: https://fsv.cuni.cz/fakulta/organy-fakulty/akademicky-senat/volby-do-fsv-uk-uk

12.11.2018 - Research seminar: Vasileios Pappas (University of Kent)

We would like to invite you to a research seminar by Dr. Vasileios Pappas, a Senior Lecturer in Finance at Kent Business School, University of Kent.

His presentation "Efficiency convergence in Islamic and conventional banks" will take place during the ELBF seminar time slot: Tuesday, November 13, from 18:30 in Room 206.

The paper is available here.

12.11.2018 - Prof. Roman Horvath co-edited a special issue of Journal of Economic Policy Reform

Journal of Economic Policy Reform has just released a special issue about "European Integration in the Aftermath of the Debt Crisis". Professor Roman Horvath served as a co-editor jointly with Christopher A. Hartwell (Bournemouth University), Elias Soukiazis (Coimbra), and Eva Muchová (EUBA Bratislava). 

Journal of Economic Policy Reform (published by Taylor & Francis) focuses on papers that offer new empirical or theoretical insight into pressing economic policy issues. Of particular interest are papers that deal with policy working across more than one country, such as a region, a group of countries or internationally. The journal is listed in Web of Science with the recent AIS score 0.265.

31.10.2018 - Naše kolegyně přispěla ke zprávě Evropské komise o očkování

Evropská komise publikovala dne 23.10.2018 studii o organizaci a poskytování očkování v členských státech EU. Naše kolegyně Lucie Bryndová je autorkou country fiche České republiky, které bylo publikováno jako samostatný dokument i jako příloha komparativní části studie.

Studie byla vypracována Evropskou observatoří pro zdravotní systémy a politiky, s níž spolupracujeme v platformě Health Systems and Policy Monitor. Editory studi jsou Bernd Rechel, Erica Richardson a profesor Martin McKee z London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Celá studie je dostupná zde.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance