Conference detail

Irresistible smell of money

Type: national conference
Year: 2018
Participant: doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová Ph.D.
Place: Univerzita Pardubice
Paper: Neodolatelná vůně peněz.

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance