Conference detail

Public debt in the Czech Republic

Type: university conference
Year: 2005
Participant: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Place: Liberální institut Praha
Paper: Fiskální politika v Čechách - jen pro silné povahy

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance