Conference detail

Pension reform and capital markets

Type: international conference
Year: 2006
Participant: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Place: BCPP, Praha
Paper: Jak (ne)reformovat důchody - český příspěvek k důchodové debatě

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance