Conference detail

Seminar on Security Interests

Type: internal workshop
Year: 2006
Participant: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Place: Ústav státu a práva, Akademie věd ČR, Praha
Paper: Principy rekodifikace českého zástavního práva ve světle Draft UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions
Grants: IES Research Framework Institutional task (2005-2011) Integration of the Czech economy into European union and its development

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance