Detail konference

IES výroční workshop

Typ: interní workshop
Rok: 2006
Účastník: doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D.
Místo: Prague, IES FSV UK
Příspěvek: Time preference in Uganda
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance