Conference detail

Art, culture and creative economy - how to streghten the role of art and culture in the framework of Czech politics?

Type: national workshop
Year: 2009
Participant: PhDr. Mgr. Jana Gutiérrez Chvalkovská
Place: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Paper: Chvalkovská, Mejstřík (2009):Ekonomické nástroje v kultuře: Případová studie – pobídky filmovému průmyslu

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY