prof. Ing. Oldřich Dědek CSc. - Conferences

Partners

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY