Detail grantu

GAUK 452/2004/A-EK/FSV Veřejný dluh: příčiny vzniku, nástroje konsolidace a reformní návrhy.

Řešitel: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
Spolupracovníci: PhDr. Petr Hedbávný
doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Popis: Projekt pokrývá tři oblasti zájmu:
1) teorii kumulace veřejného dluhu,
2) analýzu konsolidačních instrumentů a
3) konstrukci modelu kredibilní a přijatelné reformy.

Cílem projektu je vytvořit původní studie pro jednotlivé tematické části.
V první části bude vypracována přehledová studie o teoriích růstu veřejného dluhu; soustředit se budeme na hypotézy mezičasové neefektivity demokratického
politického trhu. Dále bude vytvořen originální model „pasti veřejného dluhu“.
Část o pravidlech pro veřejné finance bude obsahovat extenzivní přehled nástrojů konsolidace. Formalizovanou součástí bude technická analýza kredibilního fiskálního pravidla.
Závěrečná část, týkající se fiskální reformy, syntetizuje závěry vypracovaných studií. Složena bude z modelu kredibilní reformy na základě analýzy kredibilního fiskálního pravidla a z modelu reformy přijatelné na politických trzích.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: Grant Agency of Charles University (GA UK)
Konec: 12/2005
Publikace:

Nová politická ekonomie

Konference:

IES Young Scholars Conference 2005

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY