Detail grantu

GAUK 3121/2008 Výdaje obcí v České republice

Řešitel: PhDr. Lenka Šťastná Ph.D.
Spolupracovníci: doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
† prof. RNDr. Ing. František Turnovec CSc.
Popis: V grantovém projektu se zaměříme na analýzu financí obcí s rozšířenou působností v České republice. Nejprve se pokusíme nalézt odpověď na otázku, zda obce hospodaří se svými příjmy od centrální vlády efektivně. V rámci této části provedeme kompletní popisnou analýzu různých druhů výdajů obcí v ČR.
Dále se pokusíme určit determinanty výdajů obcí. Pomocí ekonometrické analýzy (metody spatial econometrics) odhadneme, jak ekonomické, demografické, politické a další proměnné ovlivňují celkové výdaje i různé druhy výdajů obcí. Mezi vysvětlující proměnné zahrneme politické faktory, které ovlivňují hospodaření obcí, a otestujeme, zda na úrovni obcí v ČR pozorujeme politický hospodářský cyklus.
V neposlední řadě se zaměříme na strategickou závislost mezi obcemi. Obce jsou převážně financovány ze státního rozpočtu a tedy nemají příliš velkou kontrolu nad svými příjmy. Na druhé straně nejsou nijak zvlášť omezeny, co se týče jejich výdajů. Pokusíme se zjistit, zda výdaje v jednotlivých obcích ovlivňují užitek občanů v sousedních obcích. V tomto kontextu prozkoumáme, zda si obce mezi sebou konkurují. Jelikož obce mají užitek z přílivu domácností i firem, snaží se obě skupiny prostřednictvím svých výdajů přilákat.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2009
Publikace:

Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic

Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic

Konference:

Warsaw International Economic Meeting 2009

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY