Detail grantu

GACR 402/08/0501 (2008-2010) Politická ekonomie veřejných rozpočtů

Řešitel: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Spolupracovníci: PhDr. Lucie Bryndová
Radovan Chalupka Ph.D.
PhDr. Kamila Fialová
doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
doc. PhDr. Martin Gregor Ph.D.
PhDr. Lenka Šťastná Ph.D.
PhDr. Jan Zápal Ph.D.
Popis: Navrhovaný projekt zkoumá ekonomické a politické determinanty výdajové stránky veřejných rozpočtů. Hlavním cílem projektu je analyzovat faktory vedoucí k mnohdy dlouhodobě neudržitelnému vývoji veřejných rozpočtů a jejich ekonomické konsekvence. Projekt se soustřeďuje na dvě skupiny otázek. V první zkoumáme politické a ekonomické instituce veřejných rozpočtů, např. roli parlamentů ve schvalování rozpočtů či roli preferencí politických stran při rozhodování o veřejných rozpočtech na centrální i lokální úrovni. Druhá část projektu se věnuje nejdůležitějším výdajovým programům veřejných rozpočtů – zdravotnictví a důchodovému systému - a jejich (ne)udržitelnosti. Zkoumáme také vliv rozpočtové politiky na vznik finančních krizí pomocí modelu dynamické nekonzistence politik.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: GA ČR
Konec: 12.2010
Publikace:

Country Profiles - Latvia, Lithuania, and Romania in: Zápal et al (2009). Health System Financing in the EU: Current Practice and the Ageing Challenge. Prague, Ministry of Health of the Czech Republic, pp. 101-108, 124-126

Dictatorship versus Manipulability Dilemma

Doctor-Visit Co-Payment Exemption for Children: First Look at the Data

Economic Volatility and Institutional Reforms in Macroeconomic Policymaking: The Case of Fiscal Policy

Efficiency of Hospitals in the Czech Republic

Fiscal Councils and Economic Volatility

Health System Financing in the EU: Current Practices and the Ageing Challenge

Improving Risk Adjustment in the Czech Republic

Labor Institutions and their Impact on Shadow Economies in Europe

Minimum wage: Labour market consequences in the Czech Republic (K. Fialová, M. Mysíková)

Minimum wage: Labour market consequences in the Czech Republic (K. Fialová, M. Mysíková)

Mobile criminals, immobile crime: the efficiency of decentralized crime deterrence

Modeling Bank Loan LGD of Corporate and SME Segments: A Case Study

Náklady spojené se smrtí v českém zdravotnictví - současnost a budoucnost

OCA cubed: Mundell in 3D

On the strategic non-complementarity of complements

Policy Risk in Action: Pension Reforms and Social Security Wealth in Hungary, Czech Republic and Slovakia

Political Legislation Cycle in the Czech Republic

Political Legislation Cycle in the Czech Republic

Reforming Pensions in Europe: Economic Fundamentals and Political Factors

Rozpočtová pravidla a rozpočtový proces: teorie, empirie a realita České republiky

Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic

Spatial Interdependence of Local Public Expenditures: Selected Evidence from the Czech Republic

Strict Proportional Power and Fair Voting Rules in Committees

Tradeoffs of foreign assistance for the weakest-link global public goods

Voting in the European Union - Central Europe’s lost voice

Wage Differentiation and Unemployment in the Districts of the Czech Republic

Konference:

EEA 2009: European Economic Association, Barcelona, Spain

PET 2009: Association for Public Economic Theory, Galway, Ireland

Ke stažení: Průbežná zpráva za rok 2008

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY