Detail grantu

402/93/0683 (1993-1996) Proces privatizace v České republice

Řešitel: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Spolupracovníci:
Popis: Tento již uzavřený výzkum, na němž se podílelo i CERGE NHÚ AV ČR, byl podporován Grantovou agenturou ČR. Na projektu participovala většina pracovníků IES a rovněž někteří studenti. Tento projekt, zpracovávaný ve třech letech, pokryl široký okruh aspektů, spojených s privatizačním procesem, včetně makroekonomických a institucionálních důsledků a otevření kapitálových trhů. O kvalitě výzkumu svědčí mimo jiné i to, že výsledný výstup byl jako monografie publikován mezinárodním vydavatelstvím KLUWER Academic Publishers v Bostonu v lednu 1997.
Spolupráce: V.Benáček,M.Černý, J.Fanta, J.Hlaváček, J.Kubín, L.Mlčoch, Z.Tůma, L.Urban, M.Vošvrda, J.Mládek, A.Dervis, R.Laštovička, A.Marcincin, J.Stíbal,A.Zemplinerova,A.Bulíř
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: Czech Science Foundation (GA ČR)
Konec: 1/1996
Publikace:

Hlaváček, J. - Mejstřík, M.: Privatizační proces v ČFSR a ČR začátkem 90. let . Acta Universitatis Carolinae Oeconomica, ISSN 0323-066X, 1996.

Hlaváček, J.- Mejstřík, M.: The Initial Economic Environment for Privatization. In: Mejstrik, M. (ed.): The Privatization Process in East-Central Europe. Evolutionary Process of Czech Privatization, 1997, 328 pp.

Mejstrik M., Czech Investment Funds as a Part of Financial Sector and their Role in Privatization of the Economy. Research Round Table No.14, Los Angeles, ICEG, 1994, 25 pp.

Mejstrik M., Economic Transformation,Privatization and Foreign Investments in the Czech Republic In: Privatization and Foreign Investments in Eastern Europe, Ed. Iliana Zloch-Christy,Westport - Connectitut - London, ISBN 0-275-95212-6 , pp. 39-64.

Mejstrík M., Evoluční proces české privatizace, Politická ekonomie, vol. XXXXIV, No.4, 1997,ISSN 0032-3233, pp.481-488,

Mejstrik M., La Privatizzatione Radicale, Politica internazionale, 1995, vol.23, No. 3, ISSN 0032-3101, pp. 99-111

Mejstrik M.,Privatization in the Czech Republic and Russia: The Voucher Model. In: Giersch, H.(ed.): Privatization at the End of the Century, Springer Verlag Berlin, ISBN 3-54063-0279 , 1997

Mejstrík, M., Marcincin, A., Lastovicka, R., Privatisation in the Czech republic: Resulting Ownership Structures and Emerging Capital Markets, In C.S.Leonard (ed.) Microeconomic Change in CEE Europe,Palgrave Macmillan Ltd., London, ISBN 0-333-76109-X

Mejstřík, M. - Laštovička, R. - Marcincin, A.: Corporate Governance and Share Prices in Voucher Privatized Companies. In: Svejnar, J. (ed.) The Czech Republic and Economic Transition in Eastern Europe, Academic Press, 1995, San Diego, ISBN 0-12678180X

Mejstřík, M. - Lieberman, A.: Mass Privatization in Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Studies of Economies in Transformation World Bank Series, 1995, No.16, ISBN 0-275-95212-6,92 pp.

Mejstřík, M. - Marcincin, A. - Lastovička, R.: Voucher Privatization, Ownership Structures and Emerging Capital Market in the Czech Republic. In: Ostojic, N. P. - Scott, N. (ed) Privatization in the Economies in Transition, ECPD

Mejstřík, M. - Marcincin, A. - Laštovička, R.: Voucher Privatization, Ownership Structures and Emerging Capital Market in the Czech Republic, Praha, Ford Foundation. GA ČR, CERGE WP 1995, 25 pp.

Mejstřík, M.- et al.: The Privatization Process in East-Central Europe. Evolutionary Process of the Czech Privatization. Boston, KLUWER Academic Publishers, 1997, ISBN 0-7923-4096-5, 330 pp.

Mejstřík, M.- Laštovička, R. - Marcinčin, A..: Privatization and Opening the Capital Market in the Czech Republic, Working Paper No. 54, Praha, CERGE 1994, 50 pp.

Mejstřík, M.,Lastovička, R.,Marcincin, A.:Řízení firem privatizovaných kuponovou metodou a jejich tržní ocenění, s.169-176 In:Švejnar,J.et al:Ceska republika a ekonomicka transformace ve SVEvrope

Mejstřík, M.: Evolutionary Problems of the Czech Economy, Part III. Czech Business and Trade, 1998, No.1, pp.12

Mejstřík, M.: Evolutionsprobleme der tschechischen Volkswirtschaft, Part. II, Wirtschaft und Handel in der Tschechischen Republik, 1997,. No 12, s. 10-11

Mejstřík,M.,Burger,J.:Vouchers, Buy-outs,Auctions:The Battle for Privatization in the Czech and Slovak Republic.In:Privatization in the Transition Process-recent experiences in East Europe, UN Conf on Trade Development,ISBN 92-1-112359-3-53,1994

Mejstřík. M.: The Banking and the Non-banking Financial Sectors: Their Role in Privatization of the Economy. In: Competitive Banking in Central and Eastern Europe,Jagellonian University Press, Krakow, Poland, 1995, ISBN 83-2333-0906X,pp. 113-130

Model výrobce s nízkou solventností obchodních partnerů.

Privatizační proces v ČFSR a ČR začátkem 90. let

Transformace CPE na ekonomiku tržní v ČSFR a v ČR

Výchozí ekonomické prostředí pro privatizaci v ČR

Konference:

10th Annual Congress of European Economic Association 1995

IIASA Workshop on Enterprise Behaviour in the Condition of Economic Reform

the Fifth World Congress for Central and East European Studies 1995

the International conference on The Competitive Position of East European Banking Systems 1995

The Seminar of economic department of University Pantheon Sorbonne 1994

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY