Detail grantu

GAUK 684012 Determinanty ekonomické efektivnosti v českých podnicích

Řešitel: Jan Průša M.Phil. (Cantab), Ph.D.
Spolupracovníci: MPhil Pavel Ryska Ph.D.
Popis: Navrhujeme vypracovat pozměněnou metodu odhadu ekonomické efektivnosti, která bude vycházet z neparametrických přístupů Daraio & Simara (2005) a Kuosmanena (2006). Inovace spočívá jak v obsahu analýzy, tak v technice odhadu. Naše modely budou zohledňovat endogenitu cen a použijí výhradně peněžní měřítko kapitálové efektivnosti. Tento postup zlepší realismus předpokladů, a tím se interpretace výsledků přiblíží skutečnému rozhodování ve firmách.

Pomocí tohoto modelu budeme zkoumat hypotézu zda české podniky jsou efektivní. Zaměříme se na dynamický rozměr akumulace kapitálu: Jak investice ovlivňují produkční schopnosti firem. Tato perspektiva bude porovnána s detailní analýzou dvou průběžných vstupů produkční funkce: pracovních nákladů ve formě efektivních mezd, a nákladů na energie ve formě dotací obnovitelných zdrojů.

Kapitálovou efektivnost tedy budeme měřit vzhledem k práci, času, velikosti firmy a konečně také v porovnání s parametry kapitálové efektivnosti ve Velké Británii. Oproti komparativním studiím v regionu střední Evropy bude naše analýza nová: Protože Velká Británie a Česká republika mají méně intenzivní ekonomický vztah, srovnání nebude tolik zkreslené fluktuacemi kurzu, jednorázovými obchodními šoky a podobnými efekty. Konečně také ukážeme, jak daleko se Česká republika dostala v procesu transformace ke kapitalistické ekonomice.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2013
Publikace:

Consumer loss in Czech photovoltaic power plants in 2010–2011

Economic Loss in Czech Photovoltaic Power Plants

Efficiency Wages and Involuntary Unemployment Revisited

Main drivers of natural gas prices in the Czech Republic after the market liberalisation

Konference:

7. bienální konference České společnosti ekonomické

Annual Meeting of the Association of Southern European Economic Theorists

IISES International Academic Conference

International Academic Conference on Social Sciences

International Energy Workshop

Prague Conference on Political Economy

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY