Detail grantu

GAUK No. 4046011 - Závislost tvorby informačních kaskád na čase k rozhodnutí

Řešitel: PhDr. Lubomír Cingl Ph.D.
Spolupracovníci: doc. PhDr. Michal Bauer Ph.D.
Popis: V posledním výzkumu na téma vznik informačních kaskád Cingl (2010) nepřinesl jednoznačné výsledky na vztah času a pravděpodobnosti stádového chování a proto se chci v další práci právě na objasnění tohoto vztahu. Chci replikovat klasický experiment na tvorbu informačních kaskád jako v Anderson a Holt (1997) s tím rozdílem, že ve sledovaných skupinách budou mít jedinci pouze omezený čas na rozhodnutí, odstupňovaný v několika úrovních. Tento experiment byl již mnohokrát replikován s různými modifikacemi, nicméně nikdy s důrazem na omezení času na rozhodnutí. Externí podmínky jsou vysoce příznivé, protože vznikla nová laboratoř experimentální ekonomie na VŠE a vybavení na měření tepu je v majetku fakulty. Na výsledcích tohoto pokusu bude záviset design návazného pokusu, který bude zaměřen na stádové chování při panice na finančních trzích.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: GAUK No. 404611
Konec: 2012
Publikace:

Risk Preferences under Acute Stress

Konference:

Lab and Field Experiments with John List

TIBER XI.

Zimní škola kognitivní psychologie

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY