Grant detail

Kvantitativní modelování monetární a fiskální politiky po krizi

Principal investigator: prof. PhDr. Tomáš Havránek Ph.D.
Collaborators: PhDr. Marek Rusnák M.A., Ph.D.
Description:
Participation: vedouci grantu: Roman Horvath
Work in grant:
Web link:
Finance: GACR
End date: 2015
Publications:
Conferences:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY