Detail grantu

GAUK 650712: Modelovaní českého energetického systému s důrazem na environmentální dopady politik

Řešitel: Mgr. Lukáš Rečka
Spolupracovníci:
Popis: Hlavním přínosem tohoto projektu je sestavení dynamického makro modelu dílčí rovnováhy pro celý český energetický sektor a predikce dopadů environmentální regulace na emise vzdušných polutantů a CO2, spotřebu paliv, portfolio technologií i náklady výroby. Mezi další přidané hodnoty projektu patří:(i) začlenění reálných omezení sektoru jako jsou limity těžby hnědého uhlí či regionální omezení poptávky teplu; (ii) zahrnutí externích nákladů do objektivní funkce a umožnění tak minimalizace celkových společenských nákladů; (iii) zahrnutí efektů substituce mezi centrálním zásobováním teplem (CZT) a lokálním vytápěním v regionech, kde si tyto způsoby vytápění konkurují; a (iv) citlivostní analýza kritických parametrů modelu. Časový horizont optimalizační úlohy bude rok 2050. V projektu výrazně rozšíříme model sestavený v rámci bakalářské práce hlavního řešitele “Optimisation of the Czech energy system” a dále rozvinutý v rámci skončeného projektu MoDEDR. Model rozšíříme o sektor teplárenství a lokálního vytápění. Vyhodnotíme dopady regulace na emise, spotřebu paliv, portfolio technologií energetického sektoru a případnou lokální substituci mezi CZT a lokálním vytápěním i s jejími dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Zaměříme se na technologie obnovitelných zdrojů a možnosti využití jejich potenciálu v ČR i s ohledem na negativní externality spojené s jejich instalací a provozem.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu: Grant podánNepřijat k financování
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2014
Publikace:
Konference:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY