Detail grantu

GAUK 564612 - Makroobezřetnostní politika v období nadměrného úvěrového růstu

Řešitel: Martina Jašová
Spolupracovníci: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Popis: Projekt se soustředí na analýzu nadměrného růstu úvěrů soukromého sektoru ve dvou dimenzích: (i) opatření na omezení nežádoucího účinku úvěrové expanze a (ii) růst úvěrů jako indikátor včasného varování.

Nástrojů pro omezení úvěrového růstu v zemích střední a východní Evropy (CEE) budou předmětem zkoumání v prvním roce projektu. Tato část bude využívat jedinečný soubor dat získaných na základě dotazníkového šetření, do kterého byly zapojeny centrální banky v CEE. Výsledkem práce bude publikace článku, který se zabývá opatřeními (včetně makroobeozřetnostních) přijatými v regionu v období 2003-2008.

V dalších letech se projekt zaměří na druhý aspekt. Současná literatura zdůrazňuje úlohu nadměrného úvěrového růstu jako jednoho z nejlepších indikátorů, na kterém mohou být dokonce založeny některé regulační nástroje (například nový proticyklický kapitálový polštář navržen v rámci Basel III). Ústřední otázkou našeho výzkumu je, do jaké míry může úvěrový růst sloužit jako indikátor včasného varování před budoucí krizí.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2014
Publikace:

Banking crises in emerging economies: can credit variables work as early warnings?

Fiscal Councils and Economic Volatility

From Credit Boom to Credit Crunch: Effectiveness of policy measures in Central and Eastern Europe

Measures to tame credit growth: are they effective?

Measures to tame credit growth: are they effective?

Konference:

Business and Social Science Research Conference: Paris 2013

Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference 2012 (KLIBEL)

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY