Detail grantu

Privatizace bez kapitálu

Řešitel: † prof. Ing. Karel Kouba DrSc.
Spolupracovníci:
Popis: Grant Hlávkovy nadace udělený Prof. Ing. Karlu Koubovi, DrSc.
Výstupem grantu je publikace s názvem "Privatizace bez kapitálu aneb Zvýšené transakční náklady české transformace" zahrnující tři autorské příspěvky:
Karel Kouba - Transformace a privatizace v původních představách a třináct let poté.
Ondřej Vychodil - Dopady postprivatizační koncentrace vlastnictví na výkonnost českých podniků.
Jitka Roberts - Privatizační a úvěrové hry v průběhu velké privatizace.

V současné době probíhá oponentské řízení.
Spolupráce: PhDr. Ondřej Vychodil, M.A. a Bc. Jitka Roberts
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Konec: 12/2003
Publikace:

Kouba, K., Vychodil, O., Roberts, J.: Privatizace bez kapitálu - Zvýšené transakční náklady české transformace

Konference:
Ke stažení: Zadání

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance