Grant detail

Actual problems and challenges of the EU (2011-2013)

Principal investigator: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Collaborators: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Description: Series of expert workshops intended for both IES students and the public with primar focus on actual problems and challenges of the EU.
Participation: 10. seminář - Financování vědy a výzkumu v ČR a EU - jak dál? (14.11.2013)
9. seminář - Budoucnost Eurozóny ve světle výsledku voleb v Německu (10.10.2013)
8. seminář - Výzvy trhu práce v ČR a EU (2.5.2013)
7. seminář - Kohezní politika 2014-2020 (4.4.2013)
6. seminář - Přežije Eurozóna rok 2013? (13.12.2012)
5. seminář - Budoucnost podpory vědy a výzkumu v ČR a EU aneb jaké budou vysokoškoláci platit školné (7.11.2012)
4. seminář - Budoucnost kohezní politiky po roce 2014 (2.5.2012)
3. seminář - Regulace finančních trhů v EU – jak dál? (4.4.2012)
2. seminář - Současnost a budoucnost spotřebitelského úvěru
v ČR a EU (21.3.2012)
1. seminář - Přežije euro současnou krizi? (7.12.2011)
Work in grant:
Web link:
Finance: Frakce S&D v Evropském parlamentu zastoupená eurposlanci Jiřím Havlem a Vojtěchem Mynářem.
End date: 31.12.2013
Publications:
Conferences:
Downloadable: 01 Seminar EURO (15.12.2011)
02 Seminar Consumer loans (21.3.2012)
03 Seminar Regulation of financial markets (4.4.2012)
04 Seminar EU fondy (2.5.2012)
05 Seminar R&D (7.11.2012)
06 Seminar EURO (13.12.2012)
07 Seminar EU fondy (4.4.2013)
08 Seminar Trh prace (2.5.2013)
09 Seminar Eurozona (10.10.2013)
10 Seminar Financovani VaV (14.11.2013)

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance