Detail grantu

Politické dary a výkonnost darujících firem: výsledky pro Českou republiku

Řešitel: PhDr. Miroslav Palanský M.A., Ph.D.
Spolupracovníci: Mgr. Tereza Palanská M.A.
Popis: Existující literatura dokazuje, že politické konexe přináší firmám různé výhody, které zvyšují jejich tržby a zisky. Tato studie zkoumá, zda politické konexe firem vytvořené skrze dary českým politickým stranám mají vliv na tyto ukazatele ve srovnání s firmami, které se na financování politických stran nepodílí. K tomu používáme pro tento projekt nově vytvořenou kompletní databázi politických darů mezi lety 1993 a 2014. Cílem práce je rozkrýt strukturu financování českých politických stran od roku 1993 a její vývoj v čase.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: GAUK 328215, accepted 03/2015
Konec: 03/2016
Publikace:

The Value of Political Connections in the Post-Transition Period: Evidence from Czechia

Konference:

ECPR General Conference 2019

Public and private interest

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance