Detail grantu

(1376319-GAUK) - Reálné Ekonomické Efekty Nekonvenčních Měnových Politik

Řešitel: MSc. Shahriyar Aliyev
Spolupracovníci: prof. Ing. Evžen Kočenda Ph.D., DSc.
MSc. Binyi Zhang
Popis:
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: GAUK 1376319, not accepted for fundung
Konec: 2021
Publikace:
Konference:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY