Grant detail

Submitted proposal (Principal): TAČR programme TREND (2020) - Application of microeconomic principles in the optimization of firefighters production, software development for the company's financial department

Principal investigator: Matěj Opatrný MSc.
Collaborators: Matěj Opatrný MSc.
Description:
Participation: OSG Plzeň jako hlavní řešitel a Univerzita Karlova jako vedlejší uchazeč.
Work in grant: Cílem projektu je vytvoření softwaru pro analýzu výrobních dat pro odhad výrobní funkce s využitím nejnovějších poznatků z mikroekonomie. Cíle projektu vychází z aktuální poptávky výrobních firem po důkladnější analýze dat. Až 54 % dotázaných firem prioretizuje investování do Business Intelligence (BI) produktů, kde nejvíce poptávají prediktivní a preskriptivní analýzu – výzkum IBM Moving beyond basic BI z května roku 2018. Toto potvrzují i zákazníci firmy OSG Plzeň, což detailněji uvádíme v marketingové studii v příloze č. 2. Díky spolupráci s experty Univerzity Karlovy a využití jejich teoretických znalostí ohledně implementace odhadu produkční funkce bude náš software v tomto ohledu unikátní a vyplní tak poptávku na trhu. Software firmám umožní pružněji reagovat na změny tržního prostředí, přizpůsobit strukturu nákladů měnícím se ekonomickým podmínkám a efektivněji stanovit prodejní cenu svých výrobků.
Web link: https://www.tacr.cz/program/program-trend/
Finance: Celkový rozpočet žádá o dotaci ve výši 5mil Kč.
End date: 2023
Publications:
Conferences:
Downloadable: Final message for the project

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance