Detail grantu

Clinical Competencies and Postgraduate Training and Occupational Preferences of Medical Students

Řešitel: Mgr. Lenka Šlegerová
Spolupracovníci:
Popis: START/MED/071
Spolupráce: MUDr. Petr Michenka, 3. LF UK
MUDr. Martin Kočí, 2. LF UK
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance:
Konec: 2023
Publikace:
Konference:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance