Detail grantu

402/03/0092 (2003-2005) Privatizace v ČR: vize a efekty

Řešitel: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Spolupracovníci: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
† prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Popis: Přeměna centrálně plánované ekonomiky v ekonomiku tržní je nepochybně unikátním procesem, který nemá precendenty. Otevírá tak nesmírně zajímavý prostor pro ekonomický výzkum, protože je jedním z velmi řídkých momentů, kdy ekonomové mohou vyzkoušet cosi jako sociální experiment. Zatímco reformní cíle jsou dostatečně průhledné, efekty mnoha konkrétních kroků jsou vcelku nepředvídatelné. To je důvodem, proč by měly být popsány rozličné druhy hospodářské politiky a jejich výsledky. A na konci celého procesu by ekonomická teorie měla přijmout závěr. Výzkum ekonomické transformace zahrnuje mnoho prací. Avšak nyní, když je celý proces privatizace v České republice prakticky u konce, je nezbytné shrnout celý privatizační příběh v ekonomickém výzkumu, jehož výsledky by mohly být užívány generacemi nových vědců jako vyčerpávající souhrn tématu. Takový výzkum by nemohl aspirovat na provedení hodnocení, ačkoli by se jim nemohl zcela vyhnout. Jeho hlavním cílem musí být shromáždění dat.
Spolupráce: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc., prof. Ing. Mialn Sojka, CSc., Ing. Jan Mládek, CSc., Mgr. Milan Černoch, Ing. Jan Pudlák, CSc., Mgr. Tomáš Sedláček, Mgr. Marta Bártíková
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz: www.gacr.cz
Finance: Czech Science Foundation (GA ČR)
Konec: 12/2005
Publikace:

Privatizace bank. Politická ekonomie 2004, č. 1

Konference:

Franco-Czech workshop in Applied Economics held in université Paris Dauphine,April 2003

Konference IIR: Plynárenství ČR a SR 2005: Co přinesla liberalizace

Seminar at School of Advanced International & Area Studies(SAIAS) of East China Normal University 2004

Seminar at School of Law & Politics of East China Normal University 2004

Seminář České společnosti ekonomické: Regulace a deregulace utilit v Evropské unii a v České republice konany dne 26.5.2004

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY