Detail grantu

402/97/0770 Kombinování předpovědí pomocí algoritmu dekompozice a kompozice (1997-1999)

Řešitel: prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.
Spolupracovníci:
Popis: Cílem projektu bylo prozkoumaní možností a omezení metod lineární regrese a netradiční metody dekompozice-kompozice pro kombinování časových řad s cílem nalezení předpovědi, která by byla lepší než každá jednotlivá předpověď.
Spolupráce:
Práce v rámci grantu:
WWW odkaz:
Finance: Czech Science Foundation (GA ČR)
Konec: 12/1999
Publikace:

Aguilar, L., Rubio, A., J.A. Víšek.: Combining the Forecasts using Constrained M-Estimators.

Víšek, J,Á.: Robust Constrained Combination of Forecasts.

Víšek, J.Á: Combining forecasts using the least trimmed squares.

Víšek, J.Á. : Některé paradoxy (vyučování) regresní analýzy.

Víšek, J.Á.: Combining the Forecasts by their Decomposition.

Víšek, J.A.: Stability of Constrained Combinations of Forecasts.

Konference:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY