prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D. - Granty

Řešitel

Aktivní

GAČR 18-05244S - Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik

GAČR 20-00178S - Dopad normalizace úrokových sazeb na řízení rizik

VŠE IP100040

Neaktivní

Aktuální problémy a výzvy EU (2011-2013)

CERGE-EI Nadace (2013) Vliv zahraničního vlastnictví na finanční výkonnost bank v zemích střední a východní Evropy a na Novém Zélandu v kontextu globální krize

GAČR 14-02108S Vzájemná interakce krizí státu a bank

GAČR 17-02509S - Nová finanční rizika v globálním prostředí nízkých úrokových sazeb

GAČR 403/10/P278 (2010-2012) Implikace globální krize na řízení ekonomického kapitálu finančních institucí

Národní rozvojová banka (2021)

Spolupráce

Aktivní

GAČR 18-05244S - Inovativní přístupy k řízení úvěrových rizik

VŠE IP100040

Neaktivní

402/05/2123 (2005-2007) Efektivnost na finančních trzích a nová basilejská dohoda (NBCA)

Aktuální problémy a výzvy EU (2011-2013)

GACR 15-00036S Credit Risk Modeling for Financial and Commodity Assets Portfolios

GAČR 402/08/0004 (2008-2010) Model of Credit Risk Management in the Czech Republic and its Applicability in the EU Banking Sector

GAČR 403/10/1235 (2010-2014) Institucionální reakce na selhání finančních trhů

GAUK - 31610 Alternativní metody stress testingu při modelování operačního rizika

GAUK 105815 (2015 - 2017) Příjmy z bankovních poplatků a provizí - jejich determinanty a vliv na ziskovost a rizikovost bank

GAUK 114109 (2009-2011) Alternativní přístupy k oceňování zajištěných dluhových cenných papírů (CDO)

GAUK 165215: Risk management of demand deposits

GAUK č. 488317 - Výkonnost družstevního bankovnictví v České republice a dalších zemích EU

GAUK-58410-Efektivnost regulace fúzí a akvizic v Evropské unii

GDN - The Use of Coherent Risk Measures for Operational Risk Modelling of Financial Institutions

GDN - Vztah mezi krizemi států a bank (2014-2015)

Národní rozvojová banka (2021)

TAČR TD010136 (2012-2013) Nové metody hodnocení dopadů regulace (RIA) a metodika hodnocení korupčních rizik (CIA)

Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY