Publication detail

Mejstrik M.,Správa velkých akciových společností: teorie a česká praxe, In: Corporate Governance, Bratislava, 2000, s. 19-42

Author(s): † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.,
Type: Article in collection
Year: 2000
Number:
ISSN / ISBN:
Published in: Corporate Governance,
Publishing place: Bratislava
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Grants: 402/99/0606 (1999-2001) The Cultivation of the Financial markets in the Czech Republic.
Abstract:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY