Detail publikace

Kurzová konvergence a vstup do Eurozóny: Vybrané kurzové problémy kandidátských zemí

Autor: prof. Roman Horváth Ph.D., Zdeněk Čech, Luboš Komárek
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2005
Číslo: 0
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Czech Journal of Economics and Finance, pp. 483-505
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Článek navazuje na předchozí dva díly seriálu o kurzové konvergenci, a to zejména diskusí kurzových zkušeností relativně heterogenního souboru nových členských (kandidátských) zemí EU, volatilitou jejich měn spolu s hypotetických vyhodnocením kritéria kurzové stability před přistoupením k eurozóně. Kurzová volatilita byla analyzována (spolu s vývojem úrokových diferenciálů) ve dvou hypotetických obdobích odpovídajících minimální délce setrvání v ERM2, včetně ukázky vztahu mezi ekonomickou vyspělostí a volatilitou nominálních kurzů. Dále článek obsahuje ilustraci kurzových strategií nových členských (kandidátských) zemí, tak jak byly prezentovány národními autoritami v tzv. Předvstupních hospodářských programech a Konvergenčních hospodářských programech. Závěr článku je věnován identifikaci vlivů ovlivňujících pohyb měnových kurzů v tranzitivních zemích a jejich vývoj k euru.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance