Detail publikace

Strukturální schodky veřejných rozpočtů v ČR

Autor: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D., Ales Krejdl
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2000
Číslo: 0
ISSN / ISBN: ISSN: 0015-1920
Publikováno v: Finance a úvěr 2000, Vol. 50, No. 3
Místo vydání: Prague
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (1999-2004) "Česká ekonomika v kontextu evropské integrace a globalizace"
Abstrakt: Veřejné rozpočty bývaly zdrojem pýchy vlád v Československu a později v České republice. Do roku 1995 končily veřejné rozpočty pravidelně přebytkem a daňové sazby zároveň pomalu klesaly. Od roku 1996 jsou však pravidlem schodky veřejných rozpočtů, které v posledních letech akcelerují. Dnes jsou veřejné rozpočty spíše středem kritiky a podle mnoha analýz představují hlavní riziko střednědobého ekonomického vývoje.
Jak mohlo tak rychle dojít k tak zásadnímu obratu? Tento článek ukazuje, že jak česká vláda tak vnější pozorovatelé podcenili skrytou dynamiku veřejných rozpočtů v ČR a že příliš spoléhali na zdánlivou vyrovnanost českých rozpočtů. Rozdělení schodků veřejných financí na cyklickou a strukturální složku umožňuje očistit pohled na vývoj veřejných rozpočtů od vlivu ekonomického cyklu. Dnešní rozpočtové problémy jen odkrývají strukturální schodky, přítomné přinejmenším od roku 1995. Ukazuje se, že i mírný schodek v roce 1996 je ve skutečnosti (strukturálně) srovnatelný s deficitem v roce 1999 a že přebytek v roce 1995 byl příliš malý s ohledem na pozici české ekonomiky v rámci hospodářského cyklu.
Ke stažení: Cely paper

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY