Detail publikace

Fiscal Policy: Too Political?

Autor: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D., Petr Hedbavny
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2003
Číslo: 0
ISSN / ISBN: ISSN: 0015-1920
Publikováno v: Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance
Místo vydání: Prague
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (1999-2004) "Česká ekonomika v kontextu evropské integrace a globalizace"
Abstrakt: Článek analyzuje význam pravidel ve fiskální politice. Autoři nejdříve uvádějí argumenty pro existenci takovýchto pravidel, především tendenci vlád uchylovat se k trvale deficitnímu financování. Článek analyzuje existující fiskální pravidla a jejich přednosti a slabiny. Autoři pak ukazují, že institucionální uspořádání fiskální politiky by se mohlo inspirovat měnovou politikou, například oddělením určitých rozhodovacích pravomocí od krátkodobých politických preferencí volených politiků. Analýza rozpočtového procesu v České republice naznačuje, že vhodnější je volit jednoduché a transparentní fiskální pravidlo než pravidla složitější a pro potřeby tranzitivní ekonomiky zdánlivě vhodnější.
Ke stažení: Cely paper

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY