Detail publikace

Zveřejňovat příjmy členů správních rad? Samozřejmě…

Autor: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.,
Typ: Ostatní
Rok: 2005
Číslo:
ISSN / ISBN:
Publikováno v: MFDnes
Místo vydání: Praha
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Zveřejňovat příjmy členů správních rad? Samozřejmě…

V Čechách právě zuří zákopová válka. Bojová linie vede mezi vedením části velkých českých firem a některými jejich spojenci mezi poslanci a senátory na jedné straně a mezi zástupci investorů a částečně i dozorových orgánů nad českým kapitálovým trhem na straně druhé. Předmětem války je pak ustanovovaná a pak zase rušená povinnost zveřejňovat příjmy členů představenstev a dozorčích rad veřejně obchodovaných firem.
Původní požadavek směrnice Evropské unie a také české Komise pro cenné papíry byl jednoznačný: od letošního roku měly výroční zprávy obsahovat i výši odměn jednotlivých členů správních rad. Proti tomu se však vzedmula vlna protestů ze strany potenciálně ohrožených členů rad. Obávali se ztráty soukromí a obyčejné lidské závisti. To jsou jistě lidsky pochopitelné obavy, ale je třeba je odmítnout jako nepatřičné.
Členové správních rad nejsou anonymními zaměstnanci firem, oni jsou najati akcionáři firem k tomu, aby zhodnocovali jejich majetek. Z toho důvodu musí být vztah mezi akcionáři firem a členy správních rad založen na absolutní transparentnosti a důvěře. Pokud akcionáři chtějí vědět, kolik bere ředitel a kolik předseda dozorčí rady, je to jejich nezpochybnitelné právo a neexistuje argument, proč by taková informace neměla být běžně přístupná. Vždyť jak se mají akcionáři rozhodovat o tom, kdo bude nejlépe zhodnocovat jejich majetek, když ani nesmí vědět, kolik za tu práci ten který člen představenstva bere.
A co obavy ze ztráty soukromí? Myslím, že jsou přehnané. Copak si dnes někdo myslí, že šéf velké firmy či banky má plat dvacet tisíc? Když bylo zveřejněno, že bývalý ředitel boleslavské škodovky si loni vydělal 6 milionů, nic se nedělo a nikdo neprotestoval. Takže zveřejnění platů a ostatních odměn jen pročistí vzduch.
Obávat se ho samozřejmě mohou ti, kteří dnes pobírají odměny mnohonásobně převyšující hodnotu jejich služby akcionářům. Potřebovali skutečně akcionáři ČEZu zaplatit bývalým ministerským náměstkům Srbovi a Šafaříkovi desítky milionů za jejich členství v dozorčí radě? Jak tito páni zvyšovali hodnotu společnosti? A skutečně je jejich tržní cena 20 či 30 milionů korun? Samozřejmě že ne a je jasné, že žádný akcionář při plném vědomí by nikdy s takto vysokými odměnami pro nedůležité členy dozorčí rady nesouhlasil. Právě proto je třeba údaje o platech a také odměnách členů správních rad zveřejňovat.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY