Detail publikace

Multiagentní přístupy, F. A. Hayek a H. A. Simon

Autor: PhDr. Natálie Švarcová Ph.D., PhDr. Julie Chytilová
Typ: Kapitoly v knize
Rok: 2006
Číslo:
ISSN / ISBN: 80-246-1223-2
Publikováno v: Cahlík, T. et al. Multiagentní přístupy v ekonomii
Místo vydání: Praha
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: Cílem této práce je seznámit čtenáře s ekonomickými přístupy, jež se jako jedny z prvních zabývaly systémy s mnoha nezávisle se rozhodujícími jedinci. Názor, že ekonomický systém je třeba zkoumat na základě poznání jeho základních jednotek, se v ekonomii objevoval již od samých počátků. Dvěma významnými osobnostmi, které principy uplatňované v multiagentních systémech vtělily do svých děl ještě před tím, než bylo možné s nimi pracovat pomocí umělé inteligence, byli Friedrich A. Hayek a Herbert A. Simon. Tato práce dává myšlenky těchto dvou významných vědců do kontextu se současnými přístupy, které využívají ke zkoumání ekonomických systémů umělou inteligenci, a identifikuje společné principy a přístupy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY