Detail publikace

European Pension Systems and the EU Enlargement

Autor: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2003
Číslo: 26
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2003/26
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: evropská integrace, důchodové systémy, mobilita pracovní síly
JEL kódy: D1, H0, J3
Citace:
Abstrakt: Práce se zabývá vlivem evropské integrace, a s ní spojené vyšší
mobility pracovní síly, na udržitelnost důchodových systémů
financovaných na základě průběžného principu. Práce pomocí
jednoduchého modelu zkoumá efektivnost alokace kapitálu a ukazuje, že
při dokonalé mobilitě s nulovými náklady by jediným stabilním a
udržitelným řešením bylo stanovení nulových sazeb důchodového
pojištění. Model poté uvolňuje podmínku dokonalé mobility a zkoumá
podmínky efektivnosti důchodových systémů při částečné mobilitě.
Ukazuje se, že i omezená mobilita může výrazně ohrozit udržitelnost
důchodových systémů průběžně financovaných.
Ke stažení: WP 26

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY