Detail publikace

Modely ekonomicky racionálního donátora

Autor: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.,
PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.,
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2001
Číslo: 2
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Prague economic papers
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: altruismus, chování donátora
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Článek ukazuje, že altruismus donátora může mít více forem. Konkrétní tvar jeho kriteria podstatně ovlivňuje jeho rozhodování ohledně alokace donací mezi recipienty. Nadto, dokonce v rámci jednoho kriteria můžeme zaznamenat náhlé změny ve strategii racionálního donátora. Tento donátor, dokonce i když je to "tvrdý" altruista, upřednostňující zájmy společenství nad svými individuálními zájmy, může být situací donucen ke "gambitu", kdy obětuje jeden subjekt ve prospěch celé komunity. Preferování zájmů celku nad individuálními zájmy může vést donátora k likvidaci (v jiné situaci preferovaných) nejohroženějších členů komunity. Altruismus může být krutý.
Ke stažení: WP 45

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance