Detail publikace

Nabídková funkce ve vysokoškolském vzdělávání

Autor: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2005
Číslo: 90
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2005/90
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: vysokoškolské vzdělávání, maximalizace pravděpodobnosti přežití
JEL kódy: C61, H52, I21, D0
Citace: Hlaváček J.: Nabídková funkce ve vysokoškolském vzdělávání, FSV UK. WP IES 2005/90
Granty: GACR 402/04/1214 (2004-2006) Mikroekonomie vysokoškolského vzdělávání a metody hodnocení vědecké výkonnosti na vysokých školách. Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: Nabídková funkce na trhu vysokoškolského vzdělávání, tedy závislost nabídky školy (počtu studijních míst) na „ceně“, tj. na příjmu univerzity (ať už ze školného nebo z dotace) na jednoho studenta. Vycházíme z optimalizačního modelu. Předpokládáme, že každá škola v každé etapě maximalizuje pravděpodobnost svého přežití, které je ohroženo jednak nedostatečnými příjmy a jednak odchodem učitelů a ztrátou akreditace. Řídícími proměnnými jsou výše školného a výše mzdy učitelů. V simulačních experimentech zkoumáme dopad tří alternativ financování: jen školným, kombinací školného a příspěvku od státu a jen z příspěvku od státu. Překvapivě platí ceteris paribus (včetně shodných příjmů): alternativa „jen školné“ vykazuje ze všech tří variant nejnižší plat učitelů, v alternativě „jen školné“ zaměstnávají univerzity výrazně méně učitelů než v obou dalších variantách, v alternativě „jen příspěvek od státu“ nabízejí univerzity výrazně více studijních míst než v obou dalších variantách. Pro každý z uvedených způsobů financování odvozujeme nabídkovou funkci ve vzdělávacím sektoru.
Ke stažení: WP 90_Hlavacek

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY