Detail publikace

Koordinace hospodářské politiky zemí EU a její meze

Autor: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2005
Číslo: 100
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2005/100
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: monetary policy, fiscal policy, coordination of economic policies
JEL kódy: E0, E5, E6
Citace:
Abstrakt: Koordinace hospodářské politiky zemí EU se od 90.let stala trvalou součástí evropského integračního procesu. EU postupně vytvořila dosti složitý mechanismus, jímž se snaží působit na to, aby politiky prováděné na nadnárodní úrovni ( především společná měnová politika) a politiky prováděné na úrovni členských států (především politika fiskální a strukturální) byly vzájemně propojeny a vzájemně se doplňovaly.

Studie charakterizuje právní rámec, o který se koordinace hospodářských politik opírá (především Maastrichtská smlouva), popisuje a hodnotí hlavní nástroje a metody, jichž se ke koordinaci hospodářských politik používá. Z nástrojů se uvádějí Hlavní směry hospodářské politiky (Broad Economic Policy Guidelines), Hlavní směry politiky zaměstnanosti (Employment Guidelines), cardiffský proces, kolínský proces, lisabonský proces a Pakt stability a růstu. Jejich společným znakem je to, že se opírají o konsensus, obsahují doporučení členským státům, která však nejsou vynutitelná, s výjimkou rámce vytvořeného pro fiskální politiku. Ten jediný umožňuje použít sankce v případě nerespektování pravidel.

Společenství zatím nemá mechanismus, který by zajišťoval, že členské země provedou doporučované reformy. Přínos koordinované hospodářské politiky zemí EU je v tom, že podporuje proces vzájemného učení.
Ke stažení: WP 100_Urban

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance