Detail publikace

Zpochybnění deskriptivnosti teorie očekávaného užitku

Autor: Mgr. Michal Skořepa Ph.D, Michal Skořepa
Typ: IES Working Papers
Rok: 2006
Číslo: 7
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2006/7
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: expected utility theory, cumulative prospect theory, decision making under risk, economic experiments, weighting function, value function, rank-dependent decision making, reference-dependent decision making.
JEL kódy: B590, D120, D810
Citace: Skořepa, M. (2006). “ Zpochybnění deskriptivnosti teorie očekávaného užitku ” IES Working Paper 7/2006, IES FSV. Charles University.
Abstrakt: Článek sumarizuje hlavní události v nedávné historii modelování lidského rozhodování za rizika. Nejprve jsou popsány základy teorie očekávaného užitku a poté jsou uvedena hlavní empirická pozorování, která ukázala, že za jistých okolností je tato teorie deskriptivně neplatná. Poté je poněkud podrobněji popsána nejslibnější alternativa, kumulativní prospektová teorie. Je ukázáno, že tato teorie nevede k porušením stochastické dominance a že dokáže vysvětlit výše uvedená empirická pozorování. je zdůrazněno, že existují jiná pozorování, která nelze vysvětlit ani kumulativní prospektovou teorií, takže hledání modelu vysvětlujícího veškerou empirii k rozhodování za rizika zatím pokračuje.
Ke stažení: WP 2006_7 Skorepa

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance