Detail publikace

Státní podpora českého zemědělského úvěru v období před vstupem do Evropské unie

Autor: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D., Martin Čajka
Typ: IES Working Papers
Rok: 2006
Číslo: 15
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES WP 2006/15
Místo vydání: Prague
Klíčová slova: zemědělství, úvěr, multiplikační efekt, státní podpora
JEL kódy: P32, Q14, Q18
Citace: Janda, K., M. Čajka (2006). “Státní podpora českého zemědělského úvěru v období před vstupem do Evropské unie (Government Support of the Czech Agricultural Credit in the Period Before the Accession to the European Union)” IES Working Paper 15/2006, IES FSV. Charles University.
Abstrakt: Práce se zabývá úvěrovou podporou českého zemědělství poskytovanou prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) v období deseti let od zahájení jeho činnosti v roce 1994 do roku 2003 předcházejícímu vstupu ČR do Evropské unie (EU) a začlenění se do Společné zemědělské politiky EU. PGRLF zabezpečil poměrně stabilní přiliv komerčního bankovního úvěru pro zemědělství poskytovaného na základě tržně podmíněné alokace chápané jako protiklad administrativního rozhodování. Vyčíslený multiplikační efekt úvěrové podpory ukazuje, že jedna peněžní jednotka vložená ze státního rozpočtu do podpory zemědělského úvěru zajistila komerční úvěr v rozsahu 3-5 peněžních jednotek.
Ke stažení: WP 2006_15 Janda

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance