Detail publikace

Determinanty chtěného počtu dětí v Ugandě: Výsledky mikroekonomického šetření (M. Bauer, J. Chytilová, P. Streblov)

Autor: doc. PhDr. Julie Chytilová Ph.D., PhDr. Michal Bauer, PhDr. Pavel Streblov
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2007
Číslo: 0
ISSN / ISBN: 0011-8265
Publikováno v: Demografie 49(2): 108-116
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: ekonomický rozvoj, subsaharská Afrika, plodnost, vzdělání
JEL kódy: O12, O18, O55
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: Tato studie analyzuje klíčové determinanty chtěného počtu dětí na základě dat získaných od vzorku 856 respondentů ve vesnickém regionu Mukono v Ugandě. Vysoký počet dětí, které si místní lidé přejí, je často zmiňovanou příčinou populační exploze jak v subsaharské Africe, tak i v Ugandě samotné. Tato studie posuzuje dopad zdravotních rizik, ekonomického přínosu potomků, tradičních klanových institucí a nerovné pozice žen na výši počtu chtěného počtu potomků. Zároveň se snaží postihnout, do jaké míry je vliv jednotlivých faktorů ovlivnitelný vzděláním. Za prvé, statistické výsledky potvrzují důležitost chtěného počtu dětí, který je s úrovní 6,0 dítěte na ženu téměř identický se skutečnou mírou plodnosti v Ugandě dosahující 6,1. Získané výsledky rovněž ukazují, že obava z nemocí a úzká vazba na klan obecně zvyšují chtěný počet dětí. Tyto vlivy mohou být do značné míry omezeny vzděláním, které zlepšuje zdravotní prevenci jedinců a rovněž snižuje vliv klanu na rozhodování jedince ohledně počtu dětí. Studie dále poukazuje na výrazný rozdíl v počtu chtěných dětí mezi muži a ženami, přičemž vyšší vzdělání vede jak ke snížení chtěného počtu dětí pro obě skupiny, tak ke sbližování těchto preferencí. Veškeré tyto poznatky podporují fakt, že vzdělání vede ke komplexní změně přístupu a preferencí ohledně chtěného počtu dětí. Doporučení pro efektivní politiky omezující populační explozi je proto zřejmé - zajištění alespoň středoškolského vzdělání pro všechny obyvatele - muže i ženy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY