Detail publikace

Česká rekodifikace insolvenčního práva ve světle její slovenské inspirace: podobnosti a rozdíly

Autor: doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.,
Typ: Články ve sborníku
Rok: 2006
Číslo:
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Zborník 1. vedeckej konferencie správcov
Místo vydání: Žilina, 2006
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: Nedlouho po reformě insolvenčního práva, provedené s účinností od 1.1.2006 Slovenskou republikou, přijala zásadní rekodifikaci svého insolvenčního práva i Česká republika. Datum účinnosti české rekodifikace je stanoveno na 1.7.2007. Tyto dvě právní úpravy poskytují mimořádně slibnou půdu pro komparativní výzkum. Jednak kvůli podobnosti obou ekonomik a jejich institucí, a jednak i proto, že slovenská rekodifikace do značné míry zapůsobila jako impuls pro tehdy skomírající reformní pokusy na české straně.

Tento text vychází strukturou z dřívějšího článku, ve kterém jsem analyzoval principy slovenské rekodifikace. Zahajuje rozborem těch institutů a pravidel, která označuji jako "pilíře" insolvenčního práva, pokračuje rozborem rozdílů v řešení klíčové otázky, jíž je rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, poté rozebírá některá důležitá pravidla, upravující postavení věřitelů a postavení dlužníka v obou národních insolvenčních režimech a na závěr se zmiňuje o tzv. "kolektivizačních" pravidlech, tedy těch pravidlech, která mají za cíl přenést dlužníkův majetek a závazky ze světa hmotněprávních i procesních bilaterálních vztahů do světa kolektivního insolvenčního řízení.

Stejně minulý text, i tento článek má za cíl především předložit národním zákonodárcům ke zvážení kontroverzní otázky obou nových právních úprav, a to ve snaze napomoci jejich dalšímu vývoji.
Ke stažení: Fulltext

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY