Detail publikace

Minimální mzda: vývoj a ekonomické souvislosti v České republice

Autor: PhDr. Kamila Fialová ,
Typ: IES Working Papers
Rok: 2007
Číslo: 12
ISSN / ISBN:
Publikováno v: IES Working Papers
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: minimální mzda, chudoba, regionální nezaměstnanost
JEL kódy: I38, J31, J38
Citace:
Granty: GACR 402/05/H510 Ekonomická teorie politických trhů
Abstrakt: Studie shrnuje výsledky různých teoretických konceptů minimální mzdy. V návaznosti na to předkládá analýzu vývoje minimální mzdy v České republice od jejího zavedení v roce 1991 a dopadů dynamického zvyšování jejích sazeb, patrného od roku 1999. Pozornost je zaměřena jak na její potenciální přínosy ve smyslu snižování chudoby a zvyšování důchodů nízkoplacených zaměstnanců, tak na její možné negativní dopady na regionální trhy práce ve smyslu zvyšování nezaměstnanosti. Výsledky provedené ekonometrické analýzy naznačují, že zatímco existuje statisticky významný vliv na růst regionální nezaměstnanosti, potenciální přínos ve formě vlivu na růst důchodů domácností s nejnižšími příjmy je nesignifikantní. Proto lze říci, že minimální mzda v České republice doposud nebyla příliš vhodným a efektivním nástrojem v boji proti chudobě.
Ke stažení: WP 2007_12 Fialova

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY