Detail publikace

Systém pojištění vkladů v ČR: historie, současný stav a porovnání s EU

Autor: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., The Czech Deposit Guarantee System: Its History, status quo and comparison with EU
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2007
Číslo: 4
ISSN / ISBN: 032-3233
Publikováno v: POlitická ekonomie
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: Systém pojištění vkladů v ČR
JEL kódy:
Citace:
Granty: 402/07/0890 GA CR (2007-2009): Síťové přístupy v ekonomickém modelování Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: Jsou stručně charakterizovány zákony o systému pojištění vkladů bank v české republice. Jsou popsány historie vzniku a vývoj základních ukazatelů pro Fond pojištění vkladů. Systém je porovnán se stavem v zemích EU a s příslušnou evropskou směrnicí. Je odvozena efektivní míra „zdanění“ příspěvkem do Fondu pojištění vkladů, která je při současných velmi nízkých úrokových sazbách extrémně vysoká (cca 30 – 40 %). Doporučení: 1) legislativně zamezit politikům možnost rozhodovat o (privátních) prostředcích v systému, 2) vyřadit ze systému zákonného pojištění auditované právnické osoby, 3) snížit povinné odvody bank do Fondu za vklady drobných klientů (fyzických osob).

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance