Detail publikace

Problém "principal-agent" v kontextu ekonomického přežití

Autor: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc., Hlaváček M.
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2006
Číslo: 3
ISSN / ISBN: 0572-3043
Publikováno v: Acta Oeconomica Pragensia 2006/3
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: morální hazard; nepříznivý výběr; pravděpodobnost přežití, Paretovo rozdělení pravděpodobnosti.
JEL kódy: D82
Citace:
Granty: Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt: Příspěvek analyzuje problémy v modelu asymetrické informace (modely „principál – agent“) s tím, že u agentů se namísto standardní maximalizace očekávaného důchodu předpokládá maximalizace pravděpodobnosti ekonomického přežití. Soustřeďuje se na dva základní modely: nepříznivý výběr („adverse selection“) a morální hazard. V obou případech je důsledek asymetrie informací slabší, popřípadě zcela mizí. Na rozdíl od standardního přístupu v obou modelech může existovat konkurenční Pareto-optimální rovnováha při sdružujícím kontraktu s plným krytím případné havárie principálem.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY