Publication detail

Víšek, J.A.: Výběr vhodné robustní metody (Selection of an Appropriate Robust Method).

Author(s): prof. RNDr. Jan Ámos Víšek CSc.,
Type: Monograph
Year: 1996
Number:
ISSN / ISBN:
Published in: Habilitační práce, MFF UK, Praha, April 24, 1996
Publishing place:
Keywords:
JEL codes:
Suggested Citation:
Abstract:

Partners

Deloitte

Sponsors

CRIF
McKinsey
Patria Finance
Česká Spořitelna
EY