Detail publikace

Školné či dotace? : (simulace s modely systému vysokých škol)

Autor: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.,
prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.,
PhDr. Jana Marková ,
Typ: Články v impaktovaných časopisech
Rok: 2008
Číslo: 1
ISSN / ISBN:
Publikováno v: Politická ekonomie
Místo vydání:
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace:
Abstrakt: Je zde analyzován vliv různých systémů financování univerzit na základě dvou modelů systému univerzit.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance