Detail publikace

Implications of The 2008 Financial Crisis for World Financial Markets

Autor: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D., Ing. Liběna Černohorská, Ph.D. (University of Pardubice), Ing. Jan Černohorský, Ph.D. (University of Pardubice)
Typ: Články v recenzovaných časopisech
Rok: 2009
Číslo: 14
ISSN / ISBN: ISBN 978-80-7395-190-0, ISSN 1211-555X
Publikováno v: Scientific Papers of The University of Pardubice, Czech Republic
Místo vydání: Pardubice, Czech Republic
Klíčová slova:
JEL kódy:
Citace: pp.19-27
Granty: GAČR 402/08/0004 (2008-2010) Model of Credit Risk Management in the Czech Republic and its Applicability in the EU Banking Sector GAUK 114109 (2009-2011) Alternativní přístupy k oceňování zajištěných dluhových cenných papírů (CDO) Výzkumný záměr IES (2005-2011) Integrace české ekonomiky do Evropské unie a její rozvoj
Abstrakt:

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance