Detail publikace

Proměny měnové politiky v zemích s inflačním cílováním

Autor: PhDr. Jaromír Baxa Ph.D., Vašíček, Bořek
prof. Roman Horváth Ph.D., Vašíček, Bořek
Typ: Ostatní
Rok: 2009
Číslo: 255
ISSN / ISBN:
Publikováno v: UTIA AV CR, Research report
Místo vydání: Praha
Klíčová slova: Taylorovo pravidlo, inflační cílování, stochastické koeficienty
JEL kódy: D70, K42, O12, Z13
Citace: Baxa, J., Horvath, R., Vasicek, B.: How Does Monetary Policy Change? Evidence on Inflation Targeting Countries.Institute of Information Theory and Automation, Academy of Sciences of the Czech Republic, Research Report No. 2255.
Granty: 402/09/H045 - Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely
Abstrakt: V tomto paperu jsme analyzovali vývoj měnové politiky řady zemí s inflačním cílováním za pomoci časově proměnlivých (stochastických) koeficientů. Na rozdíl od obecně přijímané představy, že inflační cílování znamená přísnější antiinflační politiku, jsme zjistili, že inflace je díky cílování ovlivněná mnohem více očekáváními a podobnými měkkými faktory než samotnou úrokovou sazbou vyhlašovanou centrální bankou.

Partneři

Deloitte

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance